رویه ارسال زودکس

رویه ارسال سفارش در زودکس به این صورت است، که بعد از تکمیل سفارش و پرداخت سفارش، سفارش شما در حالت تایید مجوعه قرار میگیرد.
پس از این که مجموعه سفارش شما را تایید کرد. سفارش شما در حالت آماده سازی قرار میگیرد، که زمان آماده سازی سفارش هم مشخص شده است.
پس از اتمام زمان آماده سازی پیک زودکس سفارش شما را تحویل گرفته و سفارش شما به حالت ارسال تغییر می کند، که می توانید حرکت پیک را تا محل آدرس دنبال کنید.
حال پس از تحویل گرفتن سفارش، سفارش به حالت تحویل داده شده تغییر می کند.
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0919 298 6858