نان استار
نانوایی
176 نظر
4.5
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار فارابی
موقتا تعطیل
30 دقیقه

نان سنتی

سنگک دوچانه سبزی و کنجد
نان سنگک ویژه(3عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک کنجدی با سبوس(بسته 5 عددی)
بسته بندی برش خورده 5 عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک دوچانه ساده(5 عددی )
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان خشک تنوری
نان سنگک کنجدی(5عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان خشک ساده
نان سنگک ساده(5عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک دوچانه ساده(3 عددی )
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک ویژه(5عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک کنجدی(3 عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک کنجد و سبزی(3عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک ساده(3عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک با سبوس اضافه(5عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک کنجدی با سبوس(بسته 3 عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک کنجدی(5 عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک کنجد و سبزی(5عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان سنگک با سبوس اضافه(3عددی)
بسته بندی برش خورده سه عددی/1500 هزینه بسته بندی لحاظ شده
نان تست بزرگ
خمیر
نان سنگک کنجد و سبزی
------------------
نان خشک روغنی(کنجد/مغز)
نان دورو کنجد(4 عددی)(حذف)
سنگک ساده دو چانه
نان سنگک کنجدی (2عددی)
سنگک ساده (4 عددی )
نان بربری کنجدی
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262