پیش سفارش
پیش سفارش
دهکده قهوه
ثبت نشده
17 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
45 دقیقه
تحویل حضوری

دان قهوه

میکس فول کافیین ویژه BERENDA
1000 گرم
میکس فول کافیین ویژه. BERENDA
500 گرم
میکس فول کافیین ویژه BERENDA.
250 گرم
میکس امپریال ویژه BERENDA
1000 گرم30%دان قهوه عربیکا70%دان قهوه ربوستا
میکس امپریال ویژه. BERENDA
500 گرم30%دان قهوه عربیکا70%دان قهوه ربوستا
میکس امپریال ویژه BERENDA.
250 گرم30%دان قهوه عربیکا70%دان قهوه ربوستا
میکس باریستا ویژه BERENDA
250 گرم70%دان قهوه عربیکا30%دان قهوه ربوستا
میکس باریستا ویژه BERENDA.
500 گرم70%دان قهوه عربیکا30%دان قهوه ربوستا
میکس باریستا.BERNDA
1000 گرم70%دان قهوه عربیکا30%دان قهوه ربوستا
میکس فرانسه لایت BERENDA
250 گرم50%دان قهوه عربیکا50%دان قهوه ربوستا
میکس فرانسه لایت BERENDA.
500 گرم50%دان قهوه عربیکا50%دان قهوه ربوستا
میکس فرانسه لایت . BERENDA
1000 گرم50%دان قهوه عربیکا50%دان قهوه ربوستا

محصولات پودری

ماسالا خلیجی BERENDA
500 گرم
کاپوچینو BERENDA
400گرم
کافی میت BERENDA
۲۵۰ گرم
هات دبل چاکلت BERENDA
500 گرم
ماسالا هندی BERENDA
500 گرم
ماسالا انگلیسی BERENDA
500 گرم
٪20
قهوه ترک ویژه لایت BERENDA
250 گرم
نسکافه گلد اکوادر
100 گرم
نسکافه کلاسیک
100 گرم
پودر کاکائو هلندی
250 گرم

پودر اسپرسو

میکس فول کافیین ویژه BERENDA (پودری)
1000 گرم
میکس فول کافیین ویژه BERENDA (پودری)
500 گرم
میکس فول کافیین ویژه BERENDA (پودری)
250 گرم
میکس امپریال ویژه BERENDA(پودری)
1000 گرم30%دان قهوه عربیکا70%دان قهوه ربوستا
میکس امپریال ویژه BERENDA(پودری)
500 گرم30%دان قهوه عربیکا70%دان قهوه ربوستا
میکس امپریال ویژه BERENDA(پودری)
250 گرم30%دان قهوه عربیکا70%دان قهوه ربوستا
میکس باریستا ویژه BERENDA (پودری)
250 گرم70%دان قهوه عربیکا30%دان قهوه ربوستا
میکس باریستا ویژه BERENDA (پودری)
500 گرم70%دان قهوه عربیکا30%دان قهوه ربوستا
میکس باریستا ویژه BERENDA (پودری)
1000 گرم70%دان قهوه عربیکا30%دان قهوه ربوستا
میکس فرانسه لایت BERENDA(پودری)
250 گرم50%دان قهوه عربیکا50%دان قهوه ربوستا
میکس فرانسه لایت BERENDA (پودری)
500 گرم50%دان قهوه عربیکا50%دان قهوه ربوستا
میکس فرانسه لایت BERENDA(پودری)
1000 گرم50%دان قهوه عربیکا50%دان قهوه ربوستا
برگشت به بالا