کلینیک دامپزشکی دانا
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، میدان کوثر
پیش سفارش
45 دقیقه
امکان تحویل حضوری

خوراک

سلبن سگ نژاد بزرگ بالغ
مسواک استخوانی
مفید گربه ی daily مشکی کیلویی گربه بالغ و بچه گربه
شیرخشک مخصوص سگ پرسا
450 گرم
شایرکنسرو میکس گوشت سگ 800 گرمی
شایرکنسرو پک سه تایی گربه مرغ و گوشت
شایر کنسرو مرغ 800 گرمی سگ
شایر کنسرو مرغ و جگر 800 گرمی گربه
شایر کنسرو مرغ سگ 800 گرمی
شایر کنسرو مرغ و گوشت سگ 400 گرمی
شایرکنسرو تن و انبه در سس گوشت گربه 110 گرمی
تاپ فیداجیل عروس هلندی (750گرمی)
تاپ فید ویژه جونده اجیلی
مفید سگ daily mini یک ونیم کیلویی صورتی
تاپ فید مرغ عشق( 1کیلویی)
قرص تاپ تن سگ دونه ای
قرص بیوتین سانال بسته کامل حاوی مخمر
قرص تاپ تن گربه دونه ای
قرص تاپ تن کامل 180 عددی گربه
پلت میکس جونده اسو
پلت عروس هلندی تاپ فید
پلت عروس هلندی تاپ فید
شایر مرغ وگوشت سگ(800گرم)
پوچ وینستون گربه
تاپ فید کاسکو (1کیلویی)
شایرریکاوری مرغ وبوقلمون گربه
شایر فیله مرغ گربه 250 گرمی
شایر مرغ ومیگو نچرال گربه (110گرمی)
شایر کنسرو گربه ماهی (200گرم)
شایر کیتن پته ماهی (90گرم)
شایر گوشت قرمز گربه (400گرم)
شایرمرغ گربه (400گرم)
شایر مرغ وبوقلمون (200گرم)
شایر مرغ وجگر گربه (400گرم)
کنسرو گوشت سفید(800گرم)
نوتری کنسرو سگ گوشت قرمز
نوتری کنسرو سگ مرغ وکدو زرد(425 گرم)
نوتری کنسرو گربه مرغ وگوشت
نوتری کنسرو سگ چانک مرغ وگوشت نارنجی(425 گرم)
شایر ریکاوری مرغ وبوقلمون گربه
شایر گوشت سگ (400گرم)
شایرگوشت قرمزوسبزیجات سگ(800گرم)
شایر مرغ سینیور سگ (400گرم)
شایر ریکاوری مرغ وسبزیجات سگ
شایر مرغ سگ(400گرم)
شایر مرغ وگوشت سگ(200گرم)
شایر مرغ وگوشت سگ(400گرم)
مفید توله سگ dailyمشکی دو کیلویی
مفید گربه پرشین بالغ یک کیلویی
مفید سگ Guard dog سگ بالغ
مفید عروس هلندی (100گرمی)
مفید غذای عروس هلندی(کیلویی)
فیدار بچه گربه (فله)
فیدار سگ بالغ نژاد کوچک
فیدار توله سگ نژاد بزرگ زرد
فیدار سگ بالغ نژاد بزرگ کیلویی
فیدار گربه بالغ کیلویی
سلبن سگ نژاد بزرگ جوان
سلبن سگ نژاد کوچک بالغ 2 کیلویی
غذای پرنده بی بی برد(پاکتی)
شیرخشک مخصوص سگ تید بیت
300 گرم
کنسرو سگ گوشت سفید 800 گرمی
شایر مرغ وجگر گربه (800گرم)
هپی کت
شیرخشک مخصوص گربه پرسا
شیرخشک میکس سگ گربه سگ پرسا
قرص مولتی ویتامین دونه ای سگ
قرص مولتی ویتامین گربه دونه ای
قرص ضدمدفوع خوری سگ
قرص مدفوع خوری دونه ای
قرص کلسیم دونه ای سگ
رفلکس مولتی کالر(غذا خشک گربه)
رفلکس سگ نژاد کوچک. طعم مرغ و برنج(1 کیلو)
غذا خشک هپی کت میکس
غذاخشک هپی کت عقیم
غذا خشک گربه مونلو
غذا خشک گربه عقیم مونلو
غذاخشک هپی کت هربال
خمیر مالت کاکو
خمیر مالت کاکو
غذا خشک مفید حمایتی سگ
شایر مرغ سینیور سگ 400 گرمی
آلماپته مرغ ساده.کنسرو گربه
آلماپته مرغ وماهی.کنسرو گربه
آلماپته مرغ وگوشت.کنسرو گربه
آلماپته مرغ.کنسرو
آلمافیله مرغ.کنسرو
ایمپریال سگ بالغ نژادبزرگ
ایمپریال سگ بالغ نژاد کوچک
ایمپریال گربه بالغ
خمیر مالت طعم دار آسوپت
تاپ فیدطوطی سبزپلت (1کیلویی)
شایر پک 4 عددی گربه
کنسرو سگ گوشت قرمز (800گرم)
کنسرو سگ گوشت قرمز وسفید(800گرم)
شایر پک 4عددی سگ
رویال فید بچه گربه هفت کیلویی
رویال فید سگ بالغ نژاد بزرگ
رویال فید بچه گربه کیلویی
رویال فید سگ بالغ نژاد کوچک
رویال فیدسگ جوان نژاد کوچک ومتوسط
رویال فیدسگ جوان نژاد کوچک ومتوسط ۳کیلویی
غذای بچه گربه رویال فید
فیدار توله سگ نژاد کوچک بیف وبرنج
ویدا فید بچه گربه 1کیلویی
ویدا فید پاپی وجونیور 10 کیلویی
ویدا فید گربه بالغ 10 کیلویی
ویدا فید گربه عقیم 2کیلویی
ویدا فید مکسی بالغ 10 کیلویی-کیلویی
غذا خشک ترو پیداگ برنج وبیف سگ نژاد متوسط وبزرگ
غذا خشک سگ تروپیداگ بره وبرنج نژاد بزرگ و متوسط
غذا خشک سگ تروپیداگ مدل جونیورسگ نژاد بزرگ ومتوسط
غذا خشک سگ تروپیداگ نژاد بزرگ بوقلمون وبرنج
غذا خشک سگ پاپی دکترجان(10کیلوگرمی)
غذا خشک سگ جوان نژاد بزرگ ومتوسط
غذای همستر نوتری (250 گرمی)
غذای پرنده بی بی برد(100گرمی)
کنسرو سگ گوشت قرمز 800 گرمی
کنسرو سگ گوشت سفید و قرمز 800 گرمی
خاک گربه 10 کیلویی ابی
پروویت غذای سگ
شایرتن و انبه در سس گوشت گربه 110 گرمی
رفلکس گربه رنگی
شایر کنسرو سیرابی سگ 200 گرمی
شایرکنسرو سیرابی سگ 800 گرمی
شایر کنسرو سگ سیرابی 400 گرمی
غذا اجیلی طوطیان کوچک جعبه ای 500 گرمی
تاپ فید خرگوش
شایر مرغ وبوقلمون سینیور گربه
فیدار سگ توله نژاد کوچک 8 کیلویی-کیلویی
خوراک اجیلی مینا500 گرمی
غذا همستر تیدبیت 500 گرمی
غذا طوطی تید بیت 500 گرمی
مفید گربه kitten مشکی دوکیلویی
غذای عروس هلندی تیدبیت 500 گرمی
مفید سگ پاپی Guard dog
قرص بیوتین سانال بسته کامل حاوی مخمر
قرص بیوتین سانال بسته کامل حاوی مخمر
قرص بیوتین سانال بسته کامل حاوی مخمر
قرص بیوتین سانال بسته کامل حاوی مخمر
قرص بیوتین سانال بستهه کامل حاوی مخمر
قرص تاپ تن بسته کامل 180 عددی سگ
مکمل کلسیم تید بیت.پودر
مکمل عضله ساز تیدبیت.پودر
جوسرا غذا خشک المانی مخصوص نژاد کوچک کیلویی
رویال کنین نژاد کوچک 2 کیلویی
رویال فیدسگ بالغ نژادکوچک سه کیلویی
تیدبیت ویژه همستر
شایر 6طعم گربه (110 گرم)
شایر پاپی مرغ وبوقلمون نچرال(120گرم)
شایر گوشت قرمز گربه (200گرم)
نوتری کنسرو گربه مرغ وبرنج (425 گرم)
شایر سیرابی سگ(400گرم)
شایر سیرابی سگ(800گرم)
شایرسیرابی سگ (200گرم)
مفید گربه رنال دو کیلویی
فیدار توله سگ نژاد بزرگ بیف و برنج مشکی دوکیلویی
فیدار سگ بالغ نژاد بزرگ بیف وبرنج پریمیوم
فیدار سگ بالغ نژاد کوچک بیف و برنج پریمیوم
فیدار سگ جونیور نژاد بزرگ 8 کیلویی
فیدار سگ جونیور نژاد کوچک 8 کیلویی-کیلویی
ویدا فید سگ نژاد کوچک بالغ 2 کیلویی
سلبن گربه بالغ کیلویی
غذای پرنده بی بی برد(کارتنی)
نوتری غذا خشک سگ ۲۱ درصد پروتئین
نوتری غذاخشک سگ ۲۹درصد
قرص ضدانگل مخصوص گربه
روغن ماهی
کنسرو فیدار فیله مرغ
قرص مولتی ویتامین دونه ای سگ
مفید خرگوش یک‌کیلویی

تشویقی

تشویقی پوست و مو بیوتین تیدبیت.کامل
تشویقی تکه ای آرامبخش گربه.کامل
تشویقی خنگ تیدبیت
تشویقی سوسیسی دونه ای
استخوان کلسیمی کوچک
تشویقی سگ جگر و تایورین تید بیت سطلی.کامل
تشویقی استیک آویز پرنده
تشویقی خارجی هپی داگ
کیوتی فید ماهی کیلکا.تشویقی سگ وگربه
تشویقی سگ گوارش حساس تید بیت سطلی.کامل
آلفا اسپریت دونه ای
اسنک تشویقی وینستون
تشویقی پفکی پای بره دونه ای
تشویقی سگ شکلاتی تیدبیت.کامل
مانچی رنگی دونه ای
ماهی کیلکا کیوتی فید
تشویقی خارجی آلفااسپریت دونه ای
استخوان کلسیمی بزرگ
استخوان ژلاتینی کوچک
استخوان ژلاتینی متوسط
استخوان ژلاتینی خیلی بزرگ
استخوان ژلاتینی بزرگ
استخوان بلوبری 7سانتی
استخوان ژلاتین مرغ 7سانتی
بیسکویت خارجی گربه 10عددی
تشویقی خارجی گربه دریمیز
بستنی گربه ونپی
تشویقی مدادی نرم سگ تیدبیت
مدادی نرم سگ تیدبیت
بستنی ونپی گربه
بستنی ونپی گربه
جرهای با طعم بلوبری یاشیریاگوشت یاجگریااستیک
استخوان کلسیمی بزرگ 8 سانت
استخوان غلات.دونه ای
اسنک تشویقی کچت
چیپس درشت مرغ کیوتی فید
چیپس ریزمرغ کیوتی فید
تشویقی دکترهپی گربه فیله مرغ
تشویقی نرم کیوتی فید
تشویقی کوشیدا(دونه ای)
اسنک تشویقی کچت طعم سبزیجات
مدادی دنتال دونه ای
استخوان ژلاتینی کوچک 5 سانت
استخوان ژلاتینی بزرگ 8 سانت
تشویقی دنتال خارجی داین بست 7 عددی
شیرو تشویقی سوسیس مرغ برای سگ
شیرو تشویقی جگر گوسفند برای سگ
کیوتی فید نرینگی تشویقی سگ
کیوتی فید چیپس ریز مرغ.تشویقی سگ
تشویقی مدادی ویتستون گربه دونه ای
بیسکویت دودتی طعم میکس سبزیجات
استخوان کلسیمی متوسط
استخوان کلسیمی متوسط
استخوان کلسیمی خیلی بزرگ
مدادی بوفالو
بیسکوییت میکس سبزیجات
استخوان بلوبری 7سانتی
تشویقی خارجی گربه دریمیز
اسنک خارجی جیم کت بزرگ gimcat
اسنک گربه جیم کت کوچک gimcat
تشویقی سگ رول مرغ love me
تشویقی نوبی خارجی
بستنی وینستون گربه

بهداشتی

خمیر مفاصل سگ(جوینت)
خمیر مالت گربه پرسا
خاک پیشی من معطر
قلاده خرگوش
خاک گربه کیوت کت ساده
خاک گربه pcl قرمز ۱۲ لیتری
خاک گربه pcl مشکی ۸ لیتری
خاک گربه pcl قرمز 10 کیلو
خاک گربه پیشی من ساده
پرزگیر مبلی
پرزگیر رولی ساده 72لایه
پرزگیر رولی ساده 72لایه
پرزگیر رولی ساده 72لایه
ابخوری جوندگان
ابخوری جوندگان
ناخنگیر قفل دار
ناخنگیر قفل دار
خاک گربه لیمو معطر
خاک گربه لیمو ساده
خاک گربه لیمو ساده
دستمال مرطوب مخصوص دندان
پد ۶۰*۶۰ پنگوئن ۵ عددی
پد پنگوئن ۶۰*۹۰ ۵ عددی
پد سان پد ۶۰*۹۰ ۵ عددی
پد فله ای 60* 90 دونه ای
خمیردندان پرسا
خمیر مینرال پرسا سگ و گربهه
ناخن گیر سایز کوچک
ناخن گیر با سوهان
ناخن گیر بزرگ
ناخن گیر چراغدار و ذربینی
قمقمه مخصوص سگ
شامپو روزانه پرسا
خاک گربه pcl نارنجی 10کیلویی
برس اتوماتیک دکمه دار رنگی
قمقمه
قلاده 3متری و 5متری
قلاده گردنی الماسی
خاک گربه کیوت کت معطر
خمیرمالت گربه پرسا
خمیر پوست ومو سگ
خمیرمالت پتالفین
خاک گربه pcl رویال ۱۰ کیلویی
خمیر مالت نوتری
خمیر مالت طعم دار آسوپت
خمیر مینرال پرسا سگ و گربه
پد اریکا 60*90
خاک گربه ویتاپت ساده
خاک گربه سنور ۵ کیلویی معطر
خاک گربه ویتاپت معطر
خاک گربه ویتاپت کربن دار
خاک گربه ویتاپت کربن دار
خاک گربه pcl سبز ۵ کیلویی
پد فله ای دونه ای60*60
پادر ظرف خاک گربه
خاک گربه بلوکت معطر
خاک گربه بلوکت ساده

آرایشی

دستمال مرطوب مخصوص چشم
دستمال مرطوب مخصوص گوش
عطر لیون
عطر اصلی dogmd
دستمال مرطوب نوشابه ای
شامپو خارجی 1*8
شامپو تریسکی خارجی
قلاده متری

شامپو

شامپو scurffy
شامپو مخصوص سگ بالغ رایحه آویشن
شامپو مخصوص سگ بالغ رایحه چای سبز
شامپو pishik گربه
قطره ادرار
شامپو گربه یو اس
شامپو بادی ترکیه
شامپو روزانه پرسا
شامپو عسل پرسا
شامپو قهوه پرسا
شامپو مخصوص سگ بالغ رایحه هندوانه
شامپو نانو پرسا
شامپو نرم کننده پرسا
شامپو span
شامپو خشک ونرم کننده
پد یادگیری
شامپو ضد انگل پرسا

اسباب بازی

دندانی عطری دونه ای
اسباب بازی جوب گربه
شیشه شیر پستانک
توپ زنگوله ای سایز 3
توپ زنگوله سایز 2
توپ زنگوله ای سایز 1
مارپیچ
دندانگیر پروانه ای
دندانگیر دمبل بزرگ
دندانگیر طرح استخوان وشانه
دندانگیر قلبی
دندانی پلاستیکی
دندانی دایره
دندانی دمبل خاردار
دندانگیر گرزو دمبل
اسباب بازی خاردار دایره ای(دندانی)
مارپیچ
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 09192986858
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .