پیتزا و ساندویچی طعم بیاد ماندنی
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، خیابان 24آذر
پیش سفارش
30 دقیقه

پیتزا

پیتزا رست بیف ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا میکس طعم بیاد ماندنی خانواده
پیتزا میکس طعم بیاد ماندنی متوسط
پیتزا پپرونی خانواده
پیتزا پپرونی ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا پپرونی متوسط
پیتزا رست بیف خانواده
پیتزا پپرونی مینی
پیتزا قارچ و گوشت ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا رست بیف مینی
پیتزا میکس طعم بیاد ماندنی متوسط
پیتزا رست بیف متوسط
پیتزا قارچ و مرغ مینی
پیتزا قارچ و مرغ متوسط
پیتزا قارچ مرغ خانواده
پیتزا قارچ و مرغ ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
پیتزا قارچ و گوشت مینی
پیتزا قارچ و گوشت متوسط
پیتزا مخصوص مینی
پیتزا مخلوط متوسط
پیتزا سبزیجات خانواده
پیتزا سبزیجات متوسط
پیتزا سبزیجات ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا سبزیجات مینی
پیتزا مخلوط مینی
پیتزا مخصوص متوسط
پیتزا مخلوط خانواده
پیتزا مخلوط ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا ویژه طعم بیاد ماندنی مینی(ژامبون مرغ۹۰٪)
پیتزا ویژه طعم بیاد ماندنی متوسط(ژامبون مرغ ۹۰٪)
پیتزا ویژه طعم بیاد ماندنی خانواده(ژامبون مرغ ۹۰٪)
پیتزا ویژه طعم بیاد ماندنی ویژه خانواده(ژامبون مرغ۹۰٪)
پیتزا میکس طعم بیاد ماندنی ویژه خانواده(۵_۶نفره)
پیتزا میکس طعم بیاد ماندنی خانواده
پیتزا میکس طعم بیاد ماندنی مینی
پیتزا مخصوص خانواده
پیتزا مخصوص ویژه خانواده(۵_۶نفره)

برگر

٪6
دوبل برگر
برگر مخصوص
٪7
قارچ برگر
برگر معمولی
برگر ویژه
٪8
چیز برگر
رویال برگر

هات داگ

هات داگ ویژه
هات داگ پنیری
هات داگ مرغ
هات داگ گوشت

ساندویچ

کوکتل ویژه
قارچ پنیر اضافه
بمب ساندویچ معمولی(۲_۳نفره)
بندری دست ساز
کوکتل گوشت
ساندویچ مرغ ویژه
کوکتل مرغ
ساندویچ مرغ
بمب ساندویچ مخصوص (۲_۳نفره)
فلافل مخصوص
فلافل پنیری
نون اضافه
سس اضافه

سیب زمینی

سیب ویژه
چیپس پنیر
سیب سرخ شده کوچیک
سیب سرخ شده بزرگ

جگر

دل گوسفندی
جگر گوسفندی
قلوه گوسفندی
دنبه

نوشیدنی

نوشابه کوچیک
نوشابه قوطی
آب معدنی بزرگ
دوغ کوچیک آبعلی
آب معدنی کوچیک
دلستر بزرگ
دوغ پادراتوس (بدون گاز)
دوغ بزرگ عالیس
نوشابه خانواده
برگشت به بالا