غذای نیلی
رستوران
234 نظر
4.5
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
خیابان علی ضیا
موقتا تعطیل
30 دقیقه

غذاهای اصلی

چلوکباب سلطانی
یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، لیمو ترش، گوجه کبابی
چلوکباب برگ (فیله گوساله)
یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی فیله گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، لیمو ترش، گوجه کبابی
زرشک پلو
۳۵۰ گرم برنج ایرانی با روغن حیوانی و زرشک
شیرین پلو
۳۵۰ گرم برنج ایرانی با روغن حیوانی،مغر بادام و پسته و خلال نارنج
چلو ساده
۳۵۰ گرم برنج ایرانی با روغن حیوانی
چلو خورشت سبزی
۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
نصف مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
زرشک پلو بامرغ ران
۴۵۰ گرم ران مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
زرشک پلو با مرغ سینه
۴۵۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو کباب وزیری
یک سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو جوجه رول(فیله)
یک سیخ ۳۰۰ گرمی فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلوجوجه کباب لقمه(250گرم)
یک سیخ ۲۵۰ گرمی شنیسل مرغ کاردی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلوکباب لقمه زعفرانی(250گرم)
یک سیخ ۲5۰ گرمی کباب کوبیده گوشت گوسفندی و گوساله، زعفران، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلوکباب مخصوص(220گرم)
۲ سیخ ۱۱۰ گرمی گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلوماهی کباب شیر(250گرم)
چلو ماهی سوخاری شیر(200گرم)

خوراک اصلی

خوراک مرغ سینه
۴۵۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک مرغ ران
۴۵۰ گرم ران مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک اکبرجوجه
نصف مرغ سرخ شده، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک خورشت سبزی
۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله
خوراک کباب سلطانی
یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک کباب مخصوص(220گرم)
۲ سیخ ۱۱۰ گرمی گوشت گوسفندی گوساله، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک کباب لقمه زعفرانی(250گرم)
یک سیخ ۲5۰ گرمی کباب کوبیده گوشت گوسفندیو گوساله،سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب لقمه
یک سیخ ۲۵۰ گرمی شنیسل مرغ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک کباب برگ گوساله(فیله)
یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی فیله گوساله، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک جوجه رول(فیله)
یک سیخ ۳۰۰ گرمی فیله مرغ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک کباب وزیری
یک سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک ماهی کباب شیر(250گرم)
خوراک ماهی سوخاری شیر(200گرم)

غذای هفتگی

شنیسل مرغ
ته چین مرغ(پنجشنبه)
350 گرم برنج ایرانی ،زعفران،تخم مرغ،ماست،150گرم شنیسل مرغ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو رولت(یکشنبه)
300 گرم گوشت گوساله پخته شده با سس گوجه ،350 گرم برنج ایرانی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو خورشت قیمه(شنبه)
200گرم خورشت قیمه(60گرم گوشت گوساله،لپه،سب زمینی سرخ شده)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،
چلو خورشت قیمه بادمجان(یکشنبه)
۲۰۰گرم خورشت(۶۰گرم گوشت گوساله ،لپه،بادمجان سرخ شده)۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان(چهارشنبه)
200گرم خورشت(60گرم شنیسل مرغ،مغز گردو اعلا،رب انار) ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
بزقرمه
گوشت گوساله،نخود،سیب زمینی،کشک، سیر داغ
چلو خورشت کرفس(سه شنبه)
200گرم خورشت(60 گرم گوشت گوساله،کرفس ،سبزی خورشتی)۳۵۰ گرم برنج ایرانی،
گوجه پلو(دوشنبه)
350گرم برنج ایرانی ،گوجه،پیاز
کباب لقمه(دوشنبه)
یک سیخ کوبیده 150 گرمی گوشت گوسفند وگوساله ،سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
دمی گوجه با کباب لقمه(دوشنبه)
یک سیخ کوبیده 150گرمی(گوساله و گوسفندی)،350گرم برنج ایرانی پخته شده با گوجه ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
باقالی پلو با زبان(جمعه)
300گرم زبان گوساله پخته شده با سس زعفران، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با باقالی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
ماکارونی قالبی(سه شنبه)
ماکارونی،گوشت گوساله چرخ شده،قارچ،فلفل دلمه ای،سس گوجه ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو زبان(جمعه)
300گرم زبان گوساله پخته شده با سس زعفران، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو ماهی هوور سوخاری(چهارشنبه)
200گرم ماهی هوور سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی(جمعه)
یک عدد ماهیچه گوسفندی پخته شده با سس زعفران، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با باقالی، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
چلو ماهیچه گوسفندی(جمعه)
یک عدد ماهیچه گوسفندی پخته شده با سس زعفران، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی

خوراک غذاهای هفتگی

خوراک خورشت کرفس(سه شنبه)
200گرم خورشت(60گرم گوشت گوساله،کرفس،سبزی خورشتی)
خوراک رولت(یکشنبه)
300 گرم گوشت گوساله پخته شده با سس گوجه ، سیب زمینی آبپز، هویج پخته، فلفل کبابی یا لیمو ترش، گوجه کبابی
خوراک خورشت قیمه(شنبه)
200گرم خورشت قیمه(60گرم گوشت گوساله،لپه،سب زمینی سرخ شده)
خوراک خورشت قیمه بادمجان(یکشنبه)
200گرم خورشت قیمه(60گرم گوشت گوساله،لپه،بادمجان سرخ شده)
خوراک خورشت فسنجان(چهارشنبه)
200گرم خورشت(60گرم شنیسل مرغ،گردو ،رب انار)
خوراک ماهی هوور سوخاری
خوراک زبان(جمعه)
خوراک ماهیچه گوسفندی(جمعه)
یک عدد ماهیچه گوسفندی پخته شده با سس زعفرانی

پیش غذا

کشک بادمجان
۳۰۰ گرم بادمجان سرخ شده ،پیاز داغ،کشک،سیر داغ
زیتون پرورده
ماست موسیر
ماست ساده تکنفره
ماست ساده تکنفره
ترشی
آش رشته

نوشیدنی

آب معدنی کوچک
نوشابه 300 سی سی بطری
نوشابه خانواده
نوشابه قوطی
نوشابه شیشه ای
دلستر خانواده
دوغ خانواده هامون
لیموناد خانواده
آب معدنی بزرگ
لیموناد شیشه ای
دوغ آبعلی شیشه
دلستر شیشه ای
دوغ کوچک هامون
دوغ خانواده آبعلی
دوغ قوطی
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی مینی
دوغ بدون گاز
دلستر قوطی
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0919 298 6858