پیش سفارش
پیش سفارش
تهیه غذا و بیرون بر دلمه
3.8
147 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
45 دقیقه
تحویل حضوری

غذای اصلی

چلو وزیری
قیمت با احتساب9 درصد مالیات
چلو عروس
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو کباب کوبیده
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو جوجه کباب زعفرانی
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو گردن شاندیزی
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو کوبیده مرغ
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو میکس
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو جوجه کباب مخصوص
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو قلیه ماهی
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو اکبر جوجه
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو گوشت مخصوص دلمه (راوری)
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو خورشت فسنجان
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
ته چین مرغ
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
دلمه برگ مو (کیلویی)
قیمت با احتساب 10 درصد مالیات
زرشک پلو با مرغ(ران/ )
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
زرشک پلو با مرغ (سینه) ایرانی
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو ساده
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو رولت گوشت
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
دلمه برگ مو( نیم کیلو)
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو ماهی سوخاری
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
چلو قرمه مرغ
چلو رولت مرغ

خوراک ها

سیخ گوجه
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک قلیه ماهی
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک وزیری
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک عروس
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
سیخ کوبیده
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
سیخ جوجه کباب
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک گردن
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک مرغ(ران)
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک میکس
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک جوجه مخصوص
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک ماهی سوخاری
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک اکبر جوجه
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک گوشت
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
سیخ کوبیده مرغ
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
کشک بادمجان
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک رولت گوشت
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خوراک سینه
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
کوفته تبریزی
قرمه مرغ
لازانیا
خوراک رولت مرغ

خورشت ها

خورشت قیمه
قیمت با احتساب 9درصدمالیات
چلو خورشت قیمه
قیمت با احتساب 9درصدمالیات
چلو خورشت سبزی
قیمت با احتساب 9درصدمالیات
خورشت قیمه بادمجان
قیمت با احتساب 9درصدمالیات
قرمه سبزی
قیمت با احتساب 9درصدمالیات
چلو قیمه بادمجان
قیمت با احتساب 9درصدمالیات
چلو خورشت بادمجان
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خورشت بادمجان
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خورشت فسنجان
قیمت با احتساب 9 درصد مالیات
خورشت آلو مسما
چلو خورشت آلو مسما

پیش غذا

سالاد شیرازی
سالاد فصل
ماست خیار
زیتون شور
زیتون پرورده
سالاد الویه
میرزا قاسمی
ماست بادمجون
ماست اسفناج
ژله
ماست موسیر
ماست کوچک
سالاد ماکارانی
ترشی مخلوط ریز
ترشی گوجه
ترشی مخلوط درشت

نوشیدنی

دوغ نعناع پونه خانواده
دلستر خانواده هلو
دلستر قوطی لیمو
دوغ خوشگوار خانواده
نوشابه قوطی مشکی
نوشابه خانواده مشکی
نوشابه کوچک مشکی
آب معدنی بزرگ
آب معدنی کوچک
دوغ خوشگوار
دلستر قوطی استوایی
دوغ محلی بزرگ
دوغ محلی کوچک
دلستر قوطی هلو
دوغ گازدار بزرگ کاله
دلستر خانواده لیمو
دلستر خانواده استوایی
نوشابه رژیمی خانواده
نوشابه اسپرایت کوچک
نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی رژیمی
نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه فانتا کوچک
دلستر سیب
دوغ گاز دارکوچک کاله
دوغ نعناع پونه کوچک کاله
لیمونادخانواده
موهیتو
نوشیدنی پرتقال انبه
دوغ قوطی خوشگوار
نوشابه قوطی فانتا
برگشت به بالا