فست فود اغذیه لذیذ
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار آزادگان
موقتا تعطیل
0 دقیقه

ساندویچ متری

هات داگ(مدیوم/25 سانتی متر)
هات داگ پنیر(مدیوم/25 سانتی متر)
سوپر ویژه(لارج/50 سانتی متر)
مرغ طعم دار شده/برگر مام/ژامبون گوشت/پنیر میکس
کوکتل مرغ(مدیوم/25 سانتی متر)
برگر معمولی(مدیوم/25 سانتی متر)
برگر مخصوص(مدیوم/25 سانتی متر)
کوکتل پنیر(مدیوم/25 سانتی متر)
مشاروم برگر(مدیوم/25 سانتی متر)
برگرمام/قارچ/سس ماشروم
کوکتل گوشت(مدیوم/25 سانتی متر)
چیز برگر مخصوص(مدیوم/25 سانتی متر)
برگگرمام/پنیرچدار/پنیرمیکس
رویال برگر(ایکس لارج/1متر)
برگرمام/ژامبون/پنیرچدار/پنیرمیکس/قارچ
رویال برگر(مدیوم/25 سانتی متر)
برگرمام/ژامبون/پنیرچدار/پنیرمیکس/قارچ
رویال هات داگ(مدیوم/25 سانتی متر)
چیزژامبیف تنوری(ایکس لارج/1 متر)
گوشت ریش ریش شده/ژامبون مرغ و قارچ/پنیرمیکس
چیزژامبیف تنوری(لارج/50 سانتی متر)
گوشت ریش ریش شده/ژامبون مرغ و قارچ/پنیرمیکس
مک هات داگ(مدیوم/25 سانتی متر)
چیزژامبیف تنوری(مدیوم/25 سانتی متر)
گوشت ریش ریش شده/ژامبون مرغ و قارچ/پنیرمیکس
سوپر ویژه(ایکس لارج/1 متر)
مرغ طعم دار شده/برگر مام/ژامبون گوشت/پنیر میکس
سوپر ویژه(مدیوم/25 سانتی متر)
مرغ طعم دار شده/برگر مام/ژامبون گوشت/پنیر میکس
رویال برگر(لارج/50 سانتی متر)
برگرمام/ژامبون/پنیرچدار/پنیرمیکس/قارچ
برگر معمولی(لارج/50 سانتی متر)
ماشروم برگر(لارج/50 سانتی متر)
برگرمام/قارچ/سس ماشروم
ماشروم برگر(ایکس لارج/1 متر)
برگرمام/قارچ/سس ماشروم
برگر مخصوص(لارج/50 سانتی متر)
برگر مخصوص(ایکس لارج/1 متر)
برگر معمولی (لارج/50 سانتی متر)
مک هات داگ(ایکس لارج/1 متر)
برگر معمولی(ایکس لارج/1 متر)
کوکتل پنیر(لارج/50 سانتی متر)
کوکتل پنیر(ایکس لارج/1 متر)
کوکتل گوشت(لارج/50 سانتی متر)
کوکتل گوشت(ایکس لارج/1 متر)
کوکتل مرغ(لارج/50 سانتی متر)
کوکتل مرغ(ایکس لارج/1 متر)
رویال هات داگ(لارج/50 سانتی متر)
رویال هات داگ(ایکس لارج/1 متر)
هات داگ (ایکس لارج/1 متر)
مک هات داگ(لارج/50 سانتی متر)
هات داگ پنیر(ایکس لارج/1 متر)
هات داگ پنیر(لارج/50 سانتی متر)

پیتزا آمریکایی

گوشت قارچ (بزرگ)
مخصوص(بزرگ)
مخصوص(متوسط)
مخصوص(کوچک)
تاکینو(بزرگ)
تاکینو(متوسط)
مرغ قارچ(بزرگ)
مرغ قارچ(متوسط)
مرغ قارچ(کوچک)
مخلوط (کوچک)
گوشت قارچ (متوسط)
گوشت قارچ (کوچک)
رست بیف (بزرگ)
گوشت ریش شده/قارچ/پنیر میکس
رست بیف(متوسط)
گوشت ریش شده/قارچ/پنیر میکس
ژامبیف(بزرگ)
ژامبون گوشت و مرغ/گوشت ریش شده
ژامبیف(متوسط)
ژامبون گوشت و مرغ/گوشت ریش شده
زاپیکا کوچک
ژامبون میکس/ مرغ طعم دار شده/سیب خلال
فونگی متوسط
فونگی کوچک
سبزیجات(متوسط)
قارچ/فلفل دلمه ی /نخود فرنگی/گوجه /زیتون
زاپیکا متوسط
ژامبون میکس/ مرغ طعم دار شده/سیب خلال
سبزیجات(کوچک)
پپرونی(متوسط)
مکزیکی(بزرگ)
مکزیکی(متوسط)
مکزیکی(کوچک)
پپرونی(کوچک)

سیب زمینی

سیب اسپشیال
سیب پنیر
سیب ویژه
سیب ساده

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای
نوشابه قوطی
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262