گل باران
گیفت
45 نظر
5
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، بلوار جمهوری
در حال سفارش گیری
30 دقیقه

ولنتاین

پک ولنتاین 5
پک ولنتاین 8
پک ولنتاین 18
پک ولنتاین 2
بادکنک قلب کوچک ۱۵ تومان بادکنک قلب بزرگ ۲۰ بادکنک ساده ۱۰تومان
پک ولنتاین 3
بادکنک قلب کوچک ۱۵تومان بادکنک قلب بزرگ ۲۰ بادکنک ساده۱۰تومان
پک ولنتاین 4
بادکنک قلب کوچک ۱۵ بادکنک قلب بزرگ ۲۰ بادکنک ساده ۱۰
پک ولنتاین 6
بادکنک قلب کوچک ۱۵ بادکنک قلب بزرگ ۲۰ بادکنک ساده ۱۰
پک ولنتاین 7
پک ولنتاین 12
پک ولنتاین 13
پک ولنتاین 16
پک ولنتاین 17
پک ولنتاین 19
پک ولنتاین 9
پک ولنتاین 10
پک ولنتاین 11
پک ولنتاین 14
پک ولنتاین 15
پک ولنتاین 1
بادکنک قلب کوچک ۱۵ بادکنک ساده ۱۰تومان بادکنک قلب بزرگ ۲۰

عیدانه

شمع چشم زخم (دونه ای)
سبزه نارنج
سبزه سبدی ماش سایزکوچک
سبزه سبدی ماش سایز بزرگ
لاله
سینره سایز بزرگ
ماهی کوچک
ماهی متوسط
ماهی بزرگ
شمع چشم سوزنی سفید(دونه ای)
شمع لاو
شمع سال 1402
شمع سال نو مبارک
شمع ساعت 1402
سنبل
سینره سایز متوسط

تک شاخه

هزینه کاغذ معمولی روزنامه ای
هزینه کاغذ ضد آب
هزینه تزیین خاص
هزینه ربان
کنف متری
گل لیلیوم
هزینه تزیین ربان ۱۰تومان کنف ۱۵تومان...هزینه دسته گل خاص ۱۵۰تومان دسته گل معمولی ۸۰تومان
گل آلستر
هزینه ربان ۱۰تومان کنف ۱۵توما ن هزینه تزیین دسته گل فانتزی ۸۰ تومان دسته گل خاص ۱۵۰ تومان
گل میخک (دسته)
هزینه تزیین ربان ۵تومان کنف ۱۰تومان هزینه دسته گل فانتزی ۸۰تومان هزینه دسته گل خاص ۱۵۰تومان
رز مینیاتوری
هزینه تزیین ربان ۱۰تومان کنف ۱۵تومان کاغذ 15تومان هزینه دسته گل فانتزی ۸۰ تومان هزینه دسته گل خاص ۱۵۰تومان
گل نرگس
هزینه تزیین ربان ۵تومان کنف ۱۰تومانتزیین دسته گل فانتزی ۹۰تومانتزیین دسته گل خاص ۱۲۰تومان
دسته گل عروس وزنبوری
سبدترحیم
جام خاستگاری
لیسین توس دسته پر
هزینه ربان ۱۰تومان کنف ۱۵تومان تزیین دسته گل فانتزی ۸۰تومان تزیین دسته گل خاص ۱۵۰ تومان
هزینه تزیین دسته گل معمولی
هزینه تزیین دسته گل خاص ۱۵۰تومان
سبد گل تولد
سبد گل بهاری2
اینستاgol.online.kerman
باکس گل تولد 3
باکس گل عروس
باکس گل تولد5
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل رز وعروس ۴۵شاخه
گل داوودی(دسته)
هزینه تزیین ربان ۵تومان کنف ۱۵تومانهزینه تزیین دسته گل فانتزی ۸۰تومانهزینه دسته گل خاص ۱۶۰تومان
گل عروس دوشاخه
دوتا شاخه عروس میشه
قلم فور
هزینه تزیین ربان ۱۰تومان هزینه کنف ۱۵تومان هزینه تزیین فانتزی ۸۰تومان دسته گل خاص ۱۶۰تومان
گل آفتابگردون
هزینه تزیین ربان ۱۰تومان کنف ۱۵تومانتزیین دسته گل فانتزی 80 تومانتزیین خاص 120 تومان
گل مریم
هزینه ربان ۵تومان کنف ۱۵تومان تزیین دسته گل فانتزی ۸۰تومان تزیین دسته گل خاص ۱۶۰ تومان
دسته گل رز
سبد گل 20
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل عروس
اینستا:gol.online.kerman
سبد گل
سبد گل بهاری 1
اینستا:gol.online.kerman
باکس گل نوزاد
اینستا:gol.online.kerman
باکس گل 50
اینستا:gol.online.kerman
شیشه نرگس
شیشه نرگس
اورینتال
هر شاخه
آنتریوم
هزینه روبان
هزینه تزیین فانتزی
دسته گل رز و عروس 22
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 1
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 2
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 3
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 4
اینستا:gol.online.kerman
باکس گل ۷۰
اچیلا
هزینه کنف
فرزیا
شبو
هزینه ربان ۳هزارتومانهزینه کنف ۵تومان هزینه دسته گل فانتزی ۵۰۰۰۰هزینه دسته گل خاص وبزرگ ۸۰۰۰۰
ورونیکا
ربان ۵هزار تومان کنف ۵ هزار تومان هزینه تزیین دسته گل ۸۰تومان هزینه تزیین دسته گل فانتزی خاص ۱۲۰هزار تومان
تاج خروس

رز جاویدان

رز جاویدان

گل ریشه ای

بنسای میخک سایز بزرگ
بنجامین سبز
چهار روزی یکبار اب دهید افتاب نمیخواهد
کمپک
کمپک افتاب نمیخواهد چهارروزی بکبار اب دهید
برگ انجیری
برگ انجیری افتاب نمیخواهد دوروز یکبار اب دهید...
بنسای شمشا د با گلدون
بنسای شمشاد هفته ای یک بار اب دهید افتاب نمیخواهد....
بنسای شمشاد
بنسای شمشاد هفته ای یک بار اب دهید افتاب نمیخواهد....
زاموفولیا
افتاب نمیخواهد هفت روزی یکبار اب دهید..
بنسای میخک سایز کوچک
شفلرا سایز کوچک
فیکوس
کرتن
بنجامین ابلغ
چهارروزی یکبار اب میخواهد افتاب نمیخواهد
بنسای شفلرا
بنسای شفلرا افتاب نمیخواهد چهارروزی یک بار اب بدهید
کالانکوا با گلدون
اب دهی سه روز یکبار افتاب نمیخواهد
انتریوم با گلدون
افتاب نمیخواهد سه روزی یکبار اب دهید
بنت
افتاب نمیخواهد سه روز یکبار اب دهید
قاشقی
افتاب نمیخواهد چهار روزی یکبار اب دهید
کالیسا
سه روزی یکبار اب دهید
کالیسا
سه روزی یکبار اب دهید
برکین
برکین
برکین
برکین
برکین
بنفشه افریقایی
افتاب نمیخواهد سه روزی یکبار اب دهید
بنسای آمیت
چهارروزی یکبار اب دهید افتاب نمیخواهد

باکس گل

سبد فانتزی بهاری 1
سبد گل 3
باکس گل 309
دسته گل آفتاب 309
باکس گل 2
باکس گل 6
باکس گل 8
باکس گل 9
دسته گل عروس
باکس گل 11
باکس گل 13
باکس گل 14
باکس گل اسم
باکس گل پول
باکس گل 3
باکس گل 5
باکس گل 10
دسته گل
باکس گل 15
باکس گل 17
دسته گل رز2
باکس گل 4
باکس گل 7
سبد ترحیم
گل مراسم
باکس گل۷۱
باکس گل 30بهاری
باکس عروس قلب آبی
باکس عروس قلب قرمز
باکس گل1
باکس سبد فانتزی

گلدان

بنسای میخک سایز بزرگ
بنسای میخک سایز کوچک
بنسای فیکوس سایز کوچک
بنسای فیکوس چوبی
برگ انجیری کوچک
بنسای شمشاد تزئینی
فیکوس شرابی
گلدان خالی
پله موا
بنسای فیکوس شرابی
قاشقی سایز کوچک
فیکو الیسا

گل رز

20 شاخه گل رز ایرانی
بیست شاخه ساده ربان هزینه ندارد اگر بند کنفی بخورد ۱۵تومان اگر کاغذ معمولی دورش بخوره 15 تومان اضافه باید پرداخت کنید....اگر دسته گل بزرگ میخواهید درست شود ۱۷۰تومان هزینه تزیین....اگر دسته گل معمولی ۹۰تومان هزینه تزیین....
رز هلندی
ربان5تومان کنف 10تومانه زینه دسته گل فانتزی70 تومان هزینه دسته گل خاص 140 تومان
گل رز2
شیشه گل دوشاخه
گل رز 3
شیشه گل سه شاخه
گل رز 1
20 شاخه گل رز
بیست شاخه ساده ربان هزینه ندارد اگر بند کنفی بخورد ۱۵تومان اگر کاغذ معمولی دورش بخوره 15 تومان اضافه باید پرداخت کنید....اگر دسته گل بزرگ میخواهید درست شود ۱۷۰تومان هزینه تزیین....اگر دسته گل معمولی ۹۰تومان هزینه تزیین....
رز مشکی
هزینه تزیین فانتزی 35000تومانهزینه تزیین دسته گل 500000تومانکاغذ تنها 150000
رز هفت رنگ
هزینه تزیین فانتزی 35000تومانهزینه تزیین دسته گل 50000تومانهزینه کاغذ تنها15000تومان
رز چهار رنگ
باکس گل رز 18
سبد گل رز 1
رز خاکستری
رز خاکستری 20 تومان اگه ربان بخوره 3تومان کنف بخوره 5تومان اضافه باید پرداخت گردد
٪-199900
دسته گل رز
باکس گل رز
دسته گل رز 40 شاخه
دسته گل رز 20 شاخه
دسته گل رز و الستر تم صورتی
دسته گل رز و الستر تم زرد
دسته گل فانتزی
هزینه کاغذ ضدآب

کاکتوس

سانسوریا قلمی چهار شاخه با گلدون سرامیکی
سانسوریا قلمی پنج روزی یکبار اب دهید افتاب نمیخواهد
کراسولارنگی
کراسولا رنگی افتاب نمیخواهد پنج روزی یکبار اب میخواهد
کراسولارنگی در رنگهای مختلف
کراسولا رنگی افتاب نمیخواهد پنج روزی یکبار اب میخواهد
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 09192986858
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .