باز است
پیش سفارش
گل باران
ثبت نشده
54 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
30 دقیقه

ولنتاین

پک ولنتاین35
پک ولنتاین 32
پک ولنتاین 31
پک ولنتاین 30
عروسک ابرنگ در رنگ های مختلف
عروسک پشمالو سایز بزرگ در رنگ های مختلف
عروسک پشمالو در رنگ های مختلف
عروسک لاو
پک ولنتاین37
/
پک ولنتاین 36
/
اسمارتیز لاو
پک ولنتاین 39
پک ولنتاین 38
پک ولنتاین 41
پک ولنتاین 40
پک ولنتاین 42
پک ولنتاین 43
پک ولنتاین 44
پک ولنتاین 45
پک ولنتاین 46
پک ولنتاین 47
پک ولنتاین 48
پک ولنتاین 49
پک ولنتاین 37
0
پک ولنتاین33
عروسک خرسی
لی لی پوت سایز بزرگ در رنگ های مختلف
جاسویچی خرگوش در رنگهای مختلف
جاسویچی عروسکی در رنگهای مختلف

نوروز

ماهی
ماهی مشکی
سنبل با گلدان پلاستیکی
لاله با گلدان پلاستیکی
سینره
سنبل با گلدان
پلنت شماره 1
پلنت شماره 6
سبزه سبدی متوسط
سبزه سبدی سایز متوسط 2
سبزه سبدی بزرگ
شمع اژدها دوقلو
شمع قلب
شمع اژدها زن و مرد
شمع چشم زخم (هر عدد)
شمع اژدها (بنفش)
شمع
گلدان رز
گلدان شب بو
پلنت (شیشه بلند)

تک شاخه

هزینه کاغذ معمولی روزنامه ای
هزینه کاغذ ضد آب
هزینه تزیین خاص
هزینه ربان
کنف متری
گل لیلیوم
هزینه تزیین ربان ۱۰تومان کنف ۱۵تومان...هزینه دسته گل خاص ۲۲۰تومان دسته گل معمولی ۱۶۰تومان
گل آلستر
هزینه ربان ۱۰تومان کنف ۱۵توما ن هزینه تزیین دسته گل فانتزی ۸۰ تومان دسته گل خاص ۱۵۰ تومان
گل میخک (دسته)
رز مینیاتوری
هزینه ت
دسته گل عروس وزنبوری
سبدترحیم
جام خاستگاری
لیسین توس دسته پر
هزینه ربان ۱۰تومان کنف ۱۵تومان تزیین دسته گل فانتزی ۸۰تومان تزیین دسته گل خاص ۱۵۰ تومان
هزینه تزیین دسته گل معمولی
هزینه تزیین دسته گل خاص ۲۲۰تومان
سبد گل تولد
سبد گل بهاری2
اینستاgol.online.kerman
باکس گل تولد 3
باکس گل عروس
باکس گل تولد5
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل رز وعروس ۴۵شاخه
گل داوودی(دسته)
هزینه تزیین ربان ۵تومان کنف ۱۵تومانهزینه تزیین دسته گل فانتزی ۱۵۰تومان هزینه دسته گل خاص ۲۲۰تومان
گل عروس دوشاخه
دوتا شاخه عروس میشه
قلم فور
هزینه تزیین ربان ۱۰تومان هزینه کنف ۱۵تومان هزینه تزیین فانتزی ۱۸۰تومان دسته گل خاص ۲۲۰تومان
گل آفتابگردون
گل مریم
دسته گل رز
سبد گل 20
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل عروس
اینستا:gol.online.kerman
سبد گل
سبد گل بهاری 1
اینستا:gol.online.kerman
باکس گل نوزاد
اینستا:gol.online.kerman
باکس گل 50
اینستا:gol.online.kerman
اورینتال
هر شاخه
شبو
هزینه ربان ۱۰هزارتومانهزینه کنف ۱۵تومان هزینه دسته گل فانتزی ۱۵۰هزارتومان هزینه دسته گل خاص وبزرگ ۲۵۰ت
آنتریوم
هزینه روبان
هزینه تزیین فانتزی خاص
دسته گل رز و عروس 22
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 1
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 2
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 3
اینستا:gol.online.kerman
دسته گل 4
اینستا:gol.online.kerman
باکس گل ۷۰
اچیلا
هزینه کنف

رز جاویدان

رز جاویدان

گل ریشه ای

بنسای شفلرا
بنسای شفلرا افتاب نمیخواهد چهارروزی یک بار اب بدهید
برگ انجیری
برگ انجیری افتاب نمیخواهد دوروز یکبار اب دهید...
زاموفولیا
افتاب نمیخواهد هفت روزی یکبار اب دهید..
بنسای میخک سایز کوچک
بنسای میخک سایز بزرگ
فیکوس

باکس گل

باکس گل 2
باکس گل 6
باکس گل 8
باکس گل 9
دسته گل عروس
باکس گل 11
باکس گل 13
باکس گل 14
باکس گل اسم
باکس گل پول
دسته گل غول 306
دسته گل قلب 305
دسته گل غول 304
باکس حروف 303
حرف Z
کیف دستی 2
سبد گل و آبمیوه
کیف دستی 1
دسته گل 40 شاخه رز قرمز
دسته گل رز مینیاتوری فانتزی
باکسگل رز ابی و عروس
باکس گل تم سفید و صورتی
دسته گل غول عروس 308
باکس گل قلب 307
سبد گل بهاری 301
دسته گل افتاب
دسته گل رز زرد و عروس
دسته گل فانتزی 1
رز جاویدان
دسته گل 367
دسته گل رز 375
دسته گل 610
دسته گل 611
دسته گل 612
دسته گل رز قرمز 356
دسته گل قرمز 355
دسته گل فانتزی 353
باکس رز قرمز 341
سبدگل لیلیوم و رز مینیاتوری
دسته گل رز مینیاتوری
دسته گل عروسک
دسته گل غول 351
دسته گل تک شاخه آفتاب
دسته گل ژیپسو
دسته گل داودی
دسته گل فانتزی با گندم
دسته گل فانتزی
دسته گل غول بهاری
دسته گل 401
پایه ترحیم 202
پایه 203
دسته گل 202
باکس شکلات خوشمزه
حروف A
دسته گل خاص 201
باکس خوشمزه
سبد ترحیم
دسته گل فانتزی 5 شاخه
باکس حروف
دسته گل رز قرمز 1
سبد کوچیک 3
سبدکوچیک 2
سبد کوچیک 1
سبد بهاری سایز بزرگ 339
دسته گل رز هلندی و مینیاتوری
باکس گل 3
باکس گل 5
باکس گل 10
دسته گل
باکس گل 15
باکس گل 17
دسته گل رز2
باکس گل 4
سبد فانتزی بهاری 1
سبد گل 3
باکس گل 309
دسته گل آفتاب 309
باکس گل 7
سبد ترحیم
گل مراسم
باکس گل۷۱
باکس گل 30بهاری
باکس عروس قلب آبی
باکس عروس قلب قرمز
باکس گل1
باکس سبد فانتزی

گلدان

بنسای میخک سایز بزرگ
بنسای میخک سایز کوچک
بنسای فیکوس سایز کوچک
بنسای فیکوس چوبی
برگ انجیری کوچک
بنسای شمشاد تزئینی
بنسای فیکوس 1
بنسای پله موا
ژاپن نیکا سایز کوچک
گلدان لیندا
بنسای میخک
فیکوس شرابی
برگ انجیری
بنجامین سایز کوچک
قاشقی
برگ بیدی
بنسای شمشاد
کاج سوزنی
ژاپن نیکا
بنسای افرا
گل افرا سایز بزرگ
فیکوس شرابی
پله موا
گلدان خالی

گل رز

رز هلندی
ربان5تومان کنف 10تومانه زینه دسته گل فانتزی70 تومان هزینه دسته گل خاص 140 تومان
گل رز2
شیشه گل دوشاخه
گل رز 3
شیشه گل سه شاخه
گل رز 1
20 شاخه گل رز هلندی
بیست شاخه ساده ربان هزینه ندارد اگر بند کنفی بخورد ۱۵تومان اگر کاغذ معمولی دورش بخوره 15 تومان اضافه باید پرداخت کنید....اگر دسته گل بزرگ میخواهید درست شود ۱۷۰تومان هزینه تزیین....اگر دسته گل معمولی ۹۰تومان هزینه تزیین....
رز مشکی
هزینه تزیین فانتزی 35000تومانهزینه تزیین دسته گل 500000تومانکاغذ تنها 150000
رز هفت رنگ
هزینه تزیین فانتزی 35000تومانهزینه تزیین دسته گل 50000تومانهزینه کاغذ تنها15000تومان
باکس گل رز 18
سبد گل رز 1
رز خاکستری
رز خاکستری 20 تومان اگه ربان بخوره 3تومان کنف بخوره 5تومان اضافه باید پرداخت گردد
دسته گل رز
باکس گل رز
دسته گل رز 40 شاخه
دسته گل رز 20 شاخه
دسته گل رز و الستر تم صورتی
دسته گل رز و الستر تم زرد
دسته گل فانتزی 2
هزینه کاغذ ضدآب
برگشت به بالا