پیتزا برمودا
فست فود
278 نظر
4.4
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
هزارویکشب
پیش سفارش
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ویژه برمودا
سیب زمینی سرخ کرده/ژامبون خرد شده مخلوط/پنیر پیتزا/قارچ/فلفل دلمه ای/ذرت
نان سیر
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/روغن زیتون/سیر/قارچ/پنیر پیتزا/آویشن برگ/کنجد
قارچ سوخاری
11 عدد قارچ سوخاری/سیب زمینی سرخ کرده

پیتزا

پیتزا پپرونی (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون پپرونی/قارچ پنیر پیتزا
پیتزا زبان (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/زبان گوساله اسلایس شده/قارچ/پنیر پیتزا/فلفل دلمه ای/زیتون/کنجد/آویشن برگ
پیتزا زبان (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/زبان گوساله اسلایس شده/قارچ/پنیر پیتزا/فلفل دلمه ای/زیتون/کنجد/آویشن برگ
پیتزا سبزیجات (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/گوجه/فلفل دلمه ای/ذرت/زیتون/چیبس خلال/آویشن پودر/قارچ/آویشن برگ
پیتزا سبزیجات (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/گوجه/فلفل دلمه ای/ذرت/زیتون/چیبس خلال/آویشن پودر/قارچ/آویشن برگ
پیتزا مارگاریتا (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/گوجه/پنیر پیتزا/آویشن برگ
پیتزا مارگاریتا (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/گوجه/پنیر پیتزا/آویشن برگ
پیتزا میکس (متوسط)
به درخواست مشتری
پیتزا میکس (کوچک)
به درخواست مشتری
پیتزا مکزیکی (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون گوشت/فلفل قرمز/قارچ/پنیر پیتزا/فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون گوشت/فلفل قرمز/قارچ/پنیر پیتزا/فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون پپرونی/قارچ پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/تکه های هات داگ/تکه های ژامبون مرغ و گوشت و پپرونی/پنیر پیتزا/قارچ/کنجد
پیتزا مخصوص (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژآمبون گوشت/ژامبون مرغ/پنیر پیتزا/قارچ/فلفل دلمه ای/گوجه
پیتزا گوشت و قارچ (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/گوشت مغز ران گوساله اسلایس شده/آویشن برگ/قارچ/پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/گوشت مغز ران گوساله اسلایس شده/آویشن برگ/قارچ/پنیر پیتزا
پیتزا ویژه برمودا (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ ژامبون مرغ/ ژامبون گوشت/ تکه های گوشت/قارچ/پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، استیک
پیتزا ویژه برمودا (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/گوشت/قارچ/پیتزا/فلفل دلمه ای/استیک
پیتزا برمودا (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/تکه های مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/فلفل دلمه ای/گوجه
پیتزا برمودا (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/تکه های مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/فلفل دلمه ای/گوجه
پیتزا مخصوص (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/ژامبون گوشت/ژامبون مرغ/پنیر پیتزا/قارچ/فلفل دلمه ای/گوجه
پیتزا مخلوط (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/تکه های هات داگ/تکه های ژامبون مرغ و گوشت و پپرونی/پنیر پیتزا/قارچ/کنجد
پیتزا مرغ و قارچ (متوسط)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/شنیسل مرغ/قارچ/ذرت/آویشن برگ
پیتزا مرغ و قارچ (کوچک)
خمیر پیتزا مخصوص برمودا/شنیسل مرغ/قارچ/ذرت/آویشن برگ

نوشیدنی

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی کوکا
دلستر
دوغ
آب معدنی
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262