کاوانی برگر
فست فود
389 نظر
4
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار حمزه،
پیش سفارش
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیش غذا

سس سالامی
سالاد سزار
کاوانی وینگز
سس قارچ
سس پنیر
قارچ سوخاری
فرنچ فرایز
ماشروم فرایز
اسپایسی فرنچ فرایز
سالامی فرایز
فینگر فیلت
سس مخصوص فینگر فیلت موجود نمی باشد.

برگر گوساله

پستو چیز برگر
دبل چیز برگر
گوشت گوساله/سس مخصوص/پنیر گودا/خیارشور/پنیر مخصوص/ریحان
جوسی لوسی
(گوشت گوساله-پنیر مخصوص-سس مخصوص-سس پنیر-خیارشور-کاهو)
کلاسیک برگر
(گوشت گوساله-سس مخصوص-سس مایونز-خیارشور-کاهو-پیاز جعفری-گوجه)
چیلی برگر
(گوشت گوساله-سس چیلی-خیارشور-کاهو-پیازجعفری-گوجه)
دبل چیلی برگر
گوشت گوساله/سس چیلی/خیارشور/کاهو/پیاز/گوجه
دبل جوسی لوسی
تهیه شده از گوشت گوساله/سس مخصوص/پنیر مخصوص/خیارشور/سس پنیر/کاهو
ماشروم لاور برگر
2عددبرگر گوساله/سس قارچ کاوانی/2ورق پنیر گودا/خیارشور/ریحان
اسموکی برگر
گوشت گوساله/سس اسموکی/خیارشور/کاهو/پیاز/گوجه
آمریکن برگر
گوشت گوساله/سس مخصوص/تخم مرغ/خیارشور/بیکن/ریحان
دبل اسموکی برگر
گوشت گوساله/سس اسموکی/خیارشور/کاهو/پیاز/گوجه
دبل کلاسیک برگر
گوشت گوساله/سس مخصوص/سس مایونز/خیارشور/کاهو/پیاز/گوجه
بیف ماشروم برگر
گوشت گوساله/سس قارچ کاوانی/خیارشور/ریحان
چیز برگر
(گوشت گوساله-پنیر گودا-پیاز کارامل-سس مخصوص-پنیر مخصوص-خیارشور-ریحان)
اسنشیال برگر
گوشت پنیری/ پنیر گودا /بیکن/سس اسموکی/سس مخصوص پیاز کاراملی/پنیر مخصوص/خیارشور/ ریحان
چیز کیدز
گوشت گوساله/پنیر گودا/پنیر مخصوص/سس مخصوص/ریحان/خیارشور/
دبل اسنشیال
اسنشیال چیز برگر

برگر گوسفندی

دبل مکزیکو شیب برگر
دبل چیلی شیپ برگر
چیلی شیپ برگر
(گوشت گوسفند-سس چیلی-خیارشور-کاهو-پیاز-جعفری-گوجه)
دبل ماشروم برگر
ماشروم برگر
(گوشت گوسفند-سس قارچ کاوانی-خیارشور-ریحان)
دبل پستو چیز برگر
(گوشت گوسفند-پنیر پستو-پیاز کارامل-سس مخصوص-پنیر مخصوص-خیارشور-ریحان)
پستو چیز برگر
(گوشت گوسفند-پنیر پستو-پیاز کارامل-سس مخصوص-پنیر مخصوص-خیارشور-ریحان)
مکزیکو شیب برگر
(گوشت گوسفند-پنیر گودا-سس چیلی-خیارشور-کاهو-پیاز-جعفری-گوجه)
دبل شیپ برگر
شیپ برگر
(گوشت گوسفند-سس مخصوص-سس مایونز-خیارشور-کاهو-پیاز-جعفری-گوجه)
کیذر برگر

هات داگ

چیلی داگ
(هات داگ-سس چیلی-چیپس خلال-خیارشور-ریحون)
کره داگ
(هات داگ-سس مخصوص-خیارشور)
سالامی داگ
(هات داگ-سس سالامی-خیارشور-گوجه-پیاز-جعفری)
میکس داگ
(هات داگ-سس مخصوص-خیارشور-ریحان)
کاوانی داگ
هاداگمخصوص کاوانی/سس خردل مخصوص کاوانی/چیپس خلالی/ خیارشور/ کاهو
بلوچیز داگ
(هات داگ-سس بلوچیز-خیارشور-پیاز کاراملی) پیاز کارامل موجود نیست.
ماشروم لاور داگ
(هات داگ-سس قارچ-خیارشور-ریحان)

مانچیز

بلوچیز برگر
(گوشت پنیری-سس بلوچیز-خیارشور-کارامل-ریحان)پیاز کارامل موجود نیست.
دبل بلوچیز برگر
(گوشت پنیری-سس بلوچیز-خیارشور-کارامل-ریحان)پیاز کارامل موجود نیست.
سزار برگر
(گوشت پنیری-پنیر پارمسان-سینه مرغ گریل شده-سس سزار-کاهو-زیتون سبز)
سالامی برگر
گوشت گوساله پنیری/سس سالامی/کاهو/ خیارشور/ سس پنیر
دبل سالامی برگر
گوشت گوساله پنیری/سس سالامی/کاهو/ خیارشور/ سس پنیر

چیکن برگر

چیکن فیله
فیله مرغ/ سس مخصوص/ پنیر گودا/ خیارشور/ پیاز/ ریحون
دبل چیز چیکن برگر
مکزیکو چیکن برگر
(گوشت مرغ-پنیر گودا-سس چیلی-پنیر مخصوص-خیارشور-پیازجعفری-گوجه)
چیکن چیلی استیک
(فیله مرغ تندوری شده-سس چیلی-خیارشور-ریحان-گوجه)
دبل چیکن استیک
چیکن استیک برگر
(فیله مرغ تندوری شده-سس سزار-خیارشور-کاهو-گوجه)
چیکن ایتالیایی
(گوشت مرغ ایتالیایی-سس سزار-سس پنیر-کاهو-ریحان-خیارشور)
دبل چیکن برگر
دولایه گوشت مرغ/ سس سزار/ کاهو خیارشور/ گوجه
چیکن برگر
(گوشت مرغ-سس سزار-کاهو-خیارشور-گوجه)
چیکن چیلی برگر
ترکی برگر
استیک بوقلمون. سس سزار.زیتون خیارشور . ریحون
دبل چیکن ایتالیایی
دو لایه گوشت مرغ ایتالیایی/ سس سزلر/ سس پنیر/ ریحان / خیارشور
دبل چیکن چیلی برگر
دبل چیز چیکن استیک
دولایه فیله مرغ تنوری شده/سس سزار/ خیارشور/ کاهو/ گوجه
چیز چیکن برگر
چیکن آلویی برگر
(گوشت مرغ-سس آلویی-پنیر گودا)
دبل چیکن کاری
چیکن کاری
(گوشت مرغ-سس کاری-پنیر-کاهو-پیاز جعفری-خیارشور)

برگر شتر

دبل کمل برگر
(گوشت شتر/سس پومودورو/خیارشور/ریحان/پیاز/جعفری/گوجه)
کمل ماشروم برگر
(گوشت شتر-سس قارچ-خیارشور-ریحان)
مکزیکو کمل برگر
(گوشت شتر-سس چیلی-پنیر گودا-خیارشور-ریحان-پیاز-جعفری-گوجه)
دبل چیلی کمل برگر
(گوشت شتر/سس چیلی/خیارشور/ریحان/پیاز/جعفری/گوجه)
چیلی کمل برگر
(گوشت شتر-سس چیلی-خیارشور-ریحان-پنیر-جعفری-گوجه)
دبل چیز کمل
(گوشت شتر/پنیر گودا/سس پومودورو/خیارشور/ریحان/پیاز/جعفری/گوجه)
چیز کمل برگر
(گوشت شتر-سس پومودودو-خیارشور-ریحان-پیاز-جعفری-گوجه)
کمل برگر
(گوشت شتر-سس پومودورو-خیارشور-ریحان-پیاز-جعفری-گوجه)

برگر کودک

ماشروم کیدز
(گوشت گوساله-سس قارچ کاوانی-ریحان)
کیدز برگر
چیز کیدز
(گوشت گوساله-پنیر گودا-پنیر مخصوص-سس مخصوص-ریحان)

نوشیدنی

آب معدنی کوچک
دلستر قوطی
نوشابه قوطی اسپرایت
دوغ
نوشابه قوطی کوکا
نوشابه شیشه ای
نوشابه قوطی فانتا
باربیکن قوطی
نوشابه قوطی شاهتوت
موهیتو
لیموناد
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262