فست فود داغ داغ
فست فود
390 نظر
4.2
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار حمزه
در حال سفارش گیری
35 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا نان نازک

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی
گوشت گوساله/ قارچ تازه/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا سوخاری ایتالیایی
گوشت رست شده/پپرونی/بیکن ژیگو90%/فیله سوخاری/قارچ/ذرت
پیتزا گوشت و پیاز ایتالیایی
گوشت گوساله/ پیاز حلقه شده/ ذرت/ قارچ/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی
فیله مرغ/ فلفل دلمه/ ذرت/ قارچ تازه/ سس مخصوص/ سس پنیر
پیتزا بوقلمون ایتالیایی
سینه بوقلمون طعم دار شده/ ذرت/ گوجه فرنگی/ فلفل دلمه/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا چیکن لاور ایتالیایی
فیله طعم دار شده سیر/ قارچ/ فلفل/ ذرت/ سس آلفردو/ میکس پنیر
پیتزا ایتالیایی ایتالیایی
ژامبون مرغ/ کالباس لیونر/ قارچ تازه/ فلفل دلمه/ گوجه فرنگی/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا پپرونی ایتالیایی
ژامبون پپرونی/ فلفل دلمه ای/ سس چیلی/ میکس پنیر
پیتزا مخلوط ایتالیایی
بیکن ژیگو 90%/ گوجه فرنگی/ ذرت/ فلفل دلمه ای/ قارچ تازه/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی
هات داگ پنیر/بیکن ژیگو/ فلفل دلمه/ذرت/گوجه/ قارچ/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
قارچ پخته شده/فلفل دلمه ای/ذرت/ کدو/نخود فرنگی/گوجه فرنگی/زیتون/سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا کتو (رژیمی) بدون نون ایتالیایی
550گرم فیله فیله مرغ رژیمی/قارچ پخته شده/فلفل دلمه/پنیر
پیتزا مخصوص ایتالیایی
گوشت گوساله/ فیله مرغ/ ژامبون مرغ/ قارچ تازه/ زیتون/ فلفل دلمه ای/ گوجه فرنگی/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا میکس ایتالیایی
گوشت گوساله/ فیله مرغ طعم دار شده/ گوجه فرنگی/ فلفل دلمه/ زیتون/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی
ژامبون مرغ/سوسیس ممتاز/رست بیف/قارچ تازه/زیتون سیاه/فلفل دلمه ای/سس مخصوص/ پنیر میکس
پیتزا پلودیا ایتالیایی
ژامبون مرغ/فیله سوخاری/زیتون/ فلفل دلمه/گوجه فرنگی/قارچ/میکس پنیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
سس سیر/میکس پنیر/گوشت راسته/فلفل دلمه/زیتون سیاه/قارچ/گوجه گیلاسی
پیتزا دوفصل ایتالیایی
به انتخاب مشتری به جز سراشپز/پلودیا/برگرمغزدار/اسپشیال/سیر و استیک/بیکن
پیتزا بیف استراگانف ایتالیایی
گوشت گوساله رست شده/سس قارچ باخامه/قارچ/ زیتون /
پیتزا جامائیکا ایتالیایی
گوشت گوساله/زیتون/ فلفل دلمه/ سس چیلی/ میکس پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس ایتالیایی
سوسیس ممتاز/ قارچ تازه/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
گوجه گیلاسی/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا ماشروم ایتالیایی
قارچ پخته شده/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا سالاوین ایتالیایی
ژامبون پپرونی/گوشت چرخ کرده/قارچ تازه/ذرت/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا چیکن اسپشیال ایتالیایی
بوقلمون/مرغ طعم دار/فلفل دلمه/گوجه/قارچ/ذرت
پیتزا برگر مغزدار ایتالیایی
برگر/فیله مرغ/سوسیس چیکو/فلفل دلمه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا بیکن ایتالیایی
ژامبون مخلوط و ژامبون پپرونی استیک گوشت گوساله
پیتزا گرن بیف ایتالیایی
گوشت چرخ کرده/ قارچ تازه/ فلفل دلمه ای/ سس مخصوص/ پنیر میکس
پیتزا نان سیر ایتالیایی
سیر تازه/میکس پنیر
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
بوقلمون/میکس پنیر/گوشت رست بیف/فلفل دلمه/زیتون سیاه/گوجه/قارچ/ذرت/سوسیس چیکا دور خمیر به صورت مغزدار

پیتزا تک نفره

پیتزا گوشت و قارچ تک نفره
پیتزا گوشت و پیاز تک نفره
پیتزا مرغ وقارچ تک نفره
بیف استراگانف
پیتزا سوخاری تک نفره
پیتزا پپرونی تک نفره
پیتزا مخلوط تک نفره
پیتزا کاپری چیوسا تک نفره
پیتزا سوپر سوپریم
پیتزا میکس
پیتزا مخصوص تک نفره
پیتزا پلودیا تک نفره
پیتزا بیف استراگانف تک نفره
پیتزا بوقلمون تک نفره
پیتزا چیکن لاور تک نفره
پیتزا کتو تک نفره
پیتزا سبزیجات تک نفره
پیتزا بیکن تک نفره
پیتزا قارچ و سوسیس تک نفره
پیتزا ایتالیایی تک نفره
پیتزا گرن بیف تک نفره
پیتزا اسپشیال تک نفره

نوشیدنی طبیعی

موهیتو
لیموناد

پیتزا نان آمریکایی

پیتزا ایتالیایی آمریکایی
ژامبون مرغ/کالباس لیونر/قارچ تازه/فلفل دلمه/گوجه فرنگی/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی
سوسیس ممتاز/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا اسفنجی آمریکایی
کالباس لیونر/ذرت/گوجه فرنگی/فلفل دلمه ای/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا بیف استراگانف امریکایی
گوشت گوساله رست شده/سس قارچ با خامه/قارچ/ زیتون
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
گوشت گوساله/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا گوشت و پیاز آمریکایی
گوشت گوساله/پیاز حلقه شده/ذرت/قارچ/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی
فیله مرغ/فلفل دلمه/ذرت/قارچ تازه/سس مخصوص/سس پنیر
پیتزا بوقلمون آمریکایی
سینه بوقلمون طعم دار شده/ذرت/گوجه فرنگی/فلفل دلمه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا چیکن لاور آمریکایی
فیله طعم دار شده سیر/قارچ/فلفل/ذرت/سس آلفردو/میکس پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی
ژامبون پپرونی/فلفل دلمه ای/سس چیلی/میکس پنیر
پیتزا مخلوط آمریکایی
ژامبون مخلوط/گوجه فرنگی/ذرت/فلفل دلمه ای/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی
هات داگ پنیر/بیکن/فلفل دلمه/ذرت/گوجه/قارچ/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی
قارچ پخته شده/فلفل دلمه ای/ذرت/کدو/نخود فرنگی/گوجه فرنگی/زیتون/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا سر آشپز (مغزدار) امریکایی
بیکن ژیگو/گوشت گوساله/فیله مرغ/سوسیس چیکو دورخمیر به صورت مغزدار/قارچ پخته شده/ذرت/گوجه فرنگی/فلفل دلمه ای/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا مخصوص آمریکایی
گوشت گوساله/فیله مرغ/ژامبون مرغ/قارچ تازه/زیتون/فلفل دلمه ای/گوجه فرنگی/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا میکس آمریکایی
گوشت گوساله/فیله مرغ طعم دار شده/گوجه فرنگی/فلفل دلمه/زیتون/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی
ژامبون مرغ/سوسیس ممتاز/گوشت چرخ کرده/قارچ تازه/زیتون سیاه/فلفل دلمه ای/سس مخصوص/پنیر میکس
پیتزا برگر (مغزدار) امریکایی
فیله مرغ/برگر/فلفل دلمه/سوسیس چیکو دور خمیر به صورت مغزدار/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا اسپشیال آمریکایی
بوقلمون/میکس پنیر/گوشت رست بیف/فلفل دلمه/زیتون سیاه/گوجه/قارچ/ذرت
پیتزا دوفصل آمریکایی
به انتخاب مشتری
پیتزا جامائیکا
گوشت گوساله/زیتون/فلفل دلمه/سس چیلی/میکس پنیر
پیتزا مارگاریتا
گوجه گیلاسی/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا ماشروم
قارچ پخته شده/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا مکزیکی آمریکایی
ژامبون پپرونی/گوشت چرخ کرده/قارچ تازه/گوجه فرنگی/فلفل دلمه ای/سس چیلی/میکس پنیر
پیتزا سالاوین
ژامبون پپرونی/گوشت چرخ کرده قارچ تازه/ ذرت/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا چیکن اسپشیال
بوقلمون/مرغ طعم دار/فلفل دلمه/گوجه/قارچ/ذرت
پیتزا شکاری امریکایی
سوسیس چوریتسو/بیکن مخلوط 90%/سس مخصوص/قارچ/
پیتزا گرن بیف آمریکایی
گوشت چرخ کرده/قارچ تازه/فلفل دلمه ای/سس مخصوص/پنیر میکس

پیتزا خانواده

پیتزا ایتالیایی خانواده
ژامبون مرغ/کالباس لیونر/قارچ تازه/فلفل دلمه/گوجه فرنگی/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون پپرونی/فلفل دلمه ای/سس چیلی/میکس پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس خانواده
سوسیس ممتاز/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا اسفنجی خانواده
کالباس لیونر/ذرت/گوجه فرنگی/فلفل دلمه ای/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون مخلوط/گوجه فرنگی/ذرت/فلفل دلمه ای/قارچ تازه/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا کاپری چیوسا خانواده
هات داگ پنیر/بیکن/فلفل دلمه/ذرت/گوجه/قارچ/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا سر آشپز (مغزدار) خانواده
بیکن ژِیگو/ گوشت گوساله/ فیله مرغ/ سوسیس چیکودور خمیر به صور ت مغزدار/ قارچ پخته شده/ ذرت/ گوجه فرنگی/ فلفل دلمه ای/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس
سوسیس ممتاز/قارچ
پیتزا ایتالیایی
پیتزا پپرونی
پیتزا مخلوط
پیتزا کاپری چیوسا
پیتزا سوپر سوپریم
پیتزا میکس خانواده
پیتزا مخصوص خانواده
پیتزا سراشپز مغزدار خانواده
بیکن ژِیگو/ گوشت گوساله/ فیله مرغ/ سوسیس چیکودور خمیر به صور ت مغزدار/ قارچ پخته شده/ ذرت/ گوجه فرنگی/ فلفل دلمه ای/ سس مخصوص/ میکس پنیر
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت رست شده گوساله/قارچ
پیتزا گوشت و پیاز خانواده
گوست رست شده گوساله/پیاز حلقه شده/ذرت/قارچ/
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
فیله مرغ/قارچ/فلفل دلمه
پیتزا بوقلمون خانواده
سینه بوقلمون/ذرت/قارچ/فلفل دلمه/گوجه/
پیتزا چیکن لاور خانواده
فیله مرغ طعم دار شده سیر/ذرت/قارچ/فلفل دلمه/سس الفردو
پیتزا دو فصل خانواده
پیتزا سبزیجات خانواده
پیتزا کینگ خانواده
کر اکف پنیر/فیله مرغ/گوشت رست شده گوساله/
پیتزا کینگ
کراکف پنیر/فیله مرغ/گوشت گوساله رست شده/قارچ/فلفل
پیتزا گوشت و پیازخانواده
گوشت گوساله/پیاز حلقه شده/ذرت/قارچ/سس مخصوص/میکس پنیر
پیتزا ر ست بیف خانواده(حذف شده)
پیتزا گرن بیف خانواده

برگر

چیز برگر
گوشت مخصوص 100% خالص/پنیر زرد/گوجه فرنگی/کاهو/سس مخصوص
دوبل برگر
گوشت مخصوص 100% خالص دوبل/پنیر زرد/گوجه فرنگی/کاهو/سس مخصوص
چیز برگر دوبل
گوشت مخصوص 100% خالص دوبل/پنیر زرد دوبل/گوجه فرنگی/کاهو/سس مخصوص
همبر ویژه
برگر150گرم گوشت گوساله گرم.دیپ چدار.ژامبون مخصوص.قارچ.فلفل دلمه.پنیر ترکیبی
قارچ برگر
گوشت مخصوص 100% خالص/قارچ/گوجه فرنگی/کاهو/سس مخصوص
کریزی برگر
گوشت مخصوص 100% خالص/ژامبون پپرونی/گوجه فرنگی/کاهو/سس چیلی
همبرگر
برگر150 گرم گوشت گوساله گرم.دیپ چدار.گوجه و کاهوتازه.سس مخصوص
رویال برگر
یک عدد برگر150گرم گوشت گوساله گرم.دیپ چدار.فیله سوخاری.پنیر چدار ورقه ای
برگر سوخاری
برگر150گرم گوشت گوساله گرم.دیپ چدار.پنیر چدارپنیر پارمسان
دوبل چیکن برگر
سوپریم
فیله سوخاری.بیکن ژیگو90درصد.پنیر چدار ورقه ای.سس تند
استیک برگر
برگر150گرم گوشت گوساله گرم.دیپ چدار.استیک مرغ.
استیک مرغ
جوس برگر
گوشت مخصوص 100% خالص/پنیر زرد دوبل/کاهو/گوجه فرنگی/پیاز کاراملی/سس مخصوص
چوریتسو برگر

ساندویچ

سر اشپز ویژه
ژامبون تنوری
ژامبون مرغ/قارچ/فلفل دلمه/سس مخصوص داغ داغ/کاهو/گوجه
سوسیس تنوری
سوسیس کوکتل/پنیر پیتزا/فلفل دلمه/گوشت چرخ شده/سس مخصوص داغ داغ/قارچ پخته شده/کاهو/گوجه
هات داگ دوبل
هات داگ گوشت/کاهو/گوجه/سس مخصوص
هات داگ پنیر ویژه
هات داگ پنیر/پنیر ترکیبی/ قارچ/سیب زمینی/سس مخصوص
میکس هات داگ
هات داگ گوشت/ژامبون مرغ/قارچ پخته/فلفل دلمه/کاهو/گوجه/پنیر
سرآشپز
گوشت گوساله/سینه مرغ/سینه بوقلمون/قارچ پخته/فلفل دلمه/ژامبون مرغ/کاهو/گوجه
بمب داغ داغ
برگر150گرم.گوشت رست شده گوساله.

سوخاری

فیله سوخاری4 تیکه
4 عدد فیله سوخاری /سیب زمینی/سالاد کلم
فیله سوخاری 5تیکه
5 عدد فیله سوخاری/سیب زمینی/سالاد کلم
فیله سوخاری 7 تیکه
7 عدد فیله سوخاری /سیب زمینی/سالاد کلم
قارچ سوخاری
سینی سوخاری
بال سرخ شده
بال سوخاری

پیش غذا

سیب زمینی ویژه
ژامبون مرغ/ذرت/قارچ پحته شده/فلفل/پنیر/سیب زمینی
سیب زمینی با سس قارچ
سالاد سزار
نان تست/سینه سوخاری/گوجه//کاهو/قارچ/پنیر/سس سزار
میکس سیب و قارچ
سیب ساده
سالاد ویژه داغ داغ
دو نفره کاهو .گوجه گیلاسی.ذرت.نخود فرنگی.زیتون .مرغ سوخاری.پنیر پارمزان.بوقلمون
نان سیر
سیب مرغ
فیله مرغ طعم دار شده/ذرت/قارچ پخته شده/فلفل/پنیر/سیب زمینی
فینگر چیک
2عدد فیله نگینی شده/6عددبال /سیب زمینی سرخ شده

نوشیدنی

آب معدنی کوچک
دوغ قوطی
دلستر قوطی تلخ
نوشابه فانتا قوطی
نوشابه کوکاکولا قوطی
اسپرایت قوطی
نوشابه خانواده
دلستر قوطی
لیموناد شیشه
نوشابه شیشه
دوغ بطری

سرویس اضافه

سس کچاپ یکنفره
پنیر اضافه
نان اضافه
سس مایونز یک نفره
سس چیلی
سس سزار
سس باربیکیو
سس برگر
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0919 298 6858