باز است
پیش سفارش
فست فود دلوین
4.3
415 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
30 دقیقه
تحویل حضوری

سس ها

سس چیلی تای
سس سفید
سس قرمز

پیتزا امریکایی

پیتزا مخصوص دلوین/ ۲ نفره
خمیر سایز ۳۰ *۳۰ - سس مخصوص دلوین-گوشت چرخ کرده-فیله مرغ-قارچ-فلفل دلمه-زیتون- ذرت -پنیر ترکیبی
پیتزا مخصوص دلوین /۱ نفره
خمیر،سس مخصوص، گوشت چرخی ، شنیسل مرغ، پنیرمیکس شده، ذرت، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف/1 نفره
خمیر سایز ۲۲-سس مخصوص -گوشت راسته گوساله ریش شده-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا رست بیف/2نفره
خمیر سایز ۳۰ - سس قارچ -گوشت گوساله ریش شده-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا چیکن ماشروم/ 1 نفره
خمیر سایز ۲۲ - سس مخصوص-فیله مرغ طعم دار شده-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا چیکن ماشروم/2نفره
خمیر سایز ۳۰ -سس مخصوص-فیله مرغ طعم دار شده-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا امریکانو/یک نفره
خمیر سایز ۲۲ -سس مخصوص-بیکن -بلغاری-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا امریکانو/2نفره
خمیر سایز ۳۰ -سس مخصوص-بیکن -بلغاری-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا میکس/۱ نفره
خمیر سایز ۲۲ /سس مخصوص/ژامبون گوشت/ژامبون مرغ/هات داگ/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه-زیتون
پیتزا میکس/ 2نفره
خمیر سایز ۳۰ -سس مخصوص-ژامبون گوشت-ژامبون مرغ-هات داگ-قارچ-پنیر ترکیبی-فلفل دلمه-زیتون
پیتزا بیف چیکن/۱ نفره
خمیر سایز ۲۲ / سس مخصوص/ گوشت راسته ریش شده/ فیله مرغ طعم دار شده/ قارچ/ پنیر ترکیبی/ فلفل دلمه ای/ زیتون
پیتزا رست بیکن / یک نفره
خمیر/ سس مخصوص/ گوشت ریش شده /بیکن مخلوط /پنیر میکس شده / ذرت/زیتون/فلفل دلمه
پیتزا بیف چیکن/2نفره
خمیر سایز ۳۰ / سس مخصوص/ گوشت راسته ریش شده/ فیله مرغ طعم دار شده/ قارچ/ پنیر ترکیبی/ فلفل دلمه ای/ زیتون
پیتزا رست بیکن / دونفره
خمیر ، سس مخصوص ، گوشت ریش شده ، بیکن مخلوط ، پنیر میکس ، ذرت ، زیتون ، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا کالیفرنیا / یکنفره
خمیر ، سس مخصوص ، ژامبون ، شنیسل مرغ مزه دار شده ، قارچ ، زیتون ، فلفل دلمه، پنیر میکس شده
پیتزا کالیفرنیا / دونفره
خمیر ، سس مخصوص ، ژامبون ، شنیسل مزه داره شده ، قارچ ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت ، پنیر میکس شده

پیتزا ایتالیایی

٪15
٪15
پیتزا مخصوص ایتالیایی /۲نفره
خمیر سایز ۳۳ ، سس مارینارا ، فیله گوساله ، فیله مرغ ، بیکن ، قارچ-زیتون-فلفل دلمه-پنیر میکس شده
٪15
پیتزا سیرواستیک/ ۲نفره
٪15
پیتزا چیکن پستو/ ۲ نفره
خمیر ، سس مخصوص پستو ، پنیر پیتزا ، شنیسل مزه دار شده ، پنیر میکس شده ، فلفل دلمه، زیتون
٪15
پیتزا پپرونی/ ۲ نفره
خمیر سایز ۳۳ -سس مارینارا-پپرونی-فلفل هالوپینو-پنیر ترکیبی
٪15
مکزیکانو/ ۲ نفره
راسته گوساله ، پپرونی ، سس مخصوص ، پنیر میکس شده ، قارچ ، هالوپینو ، زیتون
٪15
آلاپلو/ ۲ نفره
راسته گوساله ، شنیسل مرغ ، پنیر میکس شده ، سس قارچ ، فلفل دلمه، زیتون
٪15
پیتزا چیکن آلفردو/ ۲ نفره
خمیر سایز ۳۳ / سس مخصوص قارچ / فیله مرغ/ قارچ/ زيتون/ فلفل‌ دلمه / ذرت / پنیر ترکیبی
٪15
پیتزا آلفونسو/۲ نفره
خمیر ایتالیایی ۳۳ سانتی ، راسته مزه دار شده ، شنیسل مزه دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا، سس مخصوص ، فلفل دلمه ، زیتون
٪15
چهارفصل / ۲ نفره
راسته گوساله ، شنیسل ، پپرونی ، بیکن ، سس مخصوص ، زیتون ، فلفل دلمه، پنیر میکس
٪15
پیتزا بیکن
خمیر ایتالیایی شماره 3۳ - سس مخصوص - پنیر میکس شده - بیکن مخلوط گوشت و مرغ -قارچ - زیتون - فلفل دلمه
٪15
پیتزا استاف کراست/2نفره
خمیر سایز ۳۳ ،سس مخصوص دلوین، پنیر ترکیبی، بیکن گوشت و مرغ ، پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
٪15
پیتزا دابل هالیوود/ ۲ نفره
خمیر بصورت دولایه ۳۳ سانتی _سس مارینارا-پنیر میکس شده -بیکن گوشت مرغ-گوشت چرخ کرده-قارچ-فلفل دلمه
٪15
پیتزا چیکن باربیکیو/ ۲نفره
خمیر سایز ۳۳ - سس مخصوص باربیکیو _ شنیسل طعم داره شده مرغ _ قارچ _ زيتون _ فلفل دلمه _ ذرت _پنیر ترکیبی
٪15
پیتزا رست بیف ایتالیایی/ ۲ نفره
خمیر سایز ۳۳ -سس مخصوص/گوشت راسته ریش شده/ قارچ/ فلفل دلمه/ زیتون /پنیر ترکیبی/ذرت
٪15
پیتزا خورشیدی دلوین/ 2 نفره
خمیر سایز ۳۳/ سس مارینارا/ هات داگ/ بیکن / استیک / قارچ/ فلفل دلمه/ پنیر ترکیبی
٪15
پیتزا قارچ و گوشت / ۲ نفره
خمیر سایز ۳۳ - سس مخصوص/گوشت چرخ کرده گوساله --قارچ-فلفل دلمه-زیتون /-پنیر ترکیبی/ذرت

پیتزا خانواده / ۳ نفره

آمریکانو / ۳ نفره
3 نفره بیکن مرغ و گوشت ، بلغاری
چیکن ماشروم /۳نفره
3 نفره شنیسل مرغ مزه دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون ، ذرت
رست بیف/ ۳ نفره
3 نفرهگوشت ریش شده ، قارچ ، پنیر پیتزا، زیتون ، ذرت ، فلفل دلمه
میکس / ۳ نفره
3 نفره ژامبون مرغ ، ژامبون گوشت ، هات داگ ،

برگر

برگر مخصوص دلوین
برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ ،قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیز برگر فرانسوی
برگر دست ساز ، بیکن ، قارچ ، پنیر پیتزا ، پنیر گودا ، سیب زمینی
برگر ویژه دلوین
دوبل برگر به میزان 3۰۰ گرم گوشت گوساله، بیکن ، قارچ ، پنیر پیتزا، نان مگ
ماشروم برگر ویژه
برگر دست ساز ۱۵۰ گرم ، پنیر پیتزا ، قارچ ، پنیر گودا، کاهو ، گوجه ، خیارشور، سس مخصوص
رویال برگر دلوین
برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی،ژامبون ، قارچ ،پنیر پیتزا ،گوجه ، کاهو ، خیارشور
امریکن برگر دلوین
برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی ، ۲ عدد پنیر گودا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
کلاسیک برگر
گوشت گوساله ۱۰۰ درصد به میزان ۱۵۰ گرم ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، نان مک
کانادایی برگر
برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی ، فیله مرغ سوخاری ، قارچ ، پنیر پیتزا ، ژامبون ، پپرونی ، پنیر گودا ، سیب زمینی
پپرونی برگر دلوین
برگر۱۵۰ گرمی دست ساز ، پپرونی ، قارچ و پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
بیکن برگر دلوین
برگردست ساز ۱۵۰ گرمی ، بیکن ، گوجه ، کاهو ، خیارشور ، نان مک
چیلی برگر
برگردست ساز ۱۵۰ گرمی ، قارچ ، پنیر پیتزا، بیکن ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
گریل چیکن ذغالی
فیله مرغ گریل شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
زینگر
فیله مرغ سوخاری ، قارچ ، پنیر پیتزا،

ساندویچ ها

تاپ هات داگ
هات داگ سرخ شده ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، نان فرانسوی، گوجه ، کاهو ، خیارشور
پنینی چیکن آلفردو
نان فرانسوی تست شده ، سینه مرغ گریل شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گودا ، سیب زمینی
ساندویچ رست بیف
نان فرانسوی، گوشت ریش شده ۸۰ گرم ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
چیز چیکن
سینه مرغ طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور ، نان فرانسوی
چیزهات
هات داگ مجاری سرخ شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، نان فرانسوی، گوجه ، کاهو ، خیارشور

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم
سزار سوخاری (دو نفره)
سزار گریل (دو نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
قارچ سوخاری
سیب زمینی با سس قارچ
سیب زمینی با سس پنیر
نان سیر پیتزایی

سوخاری ها

استریپس ۲ تیکه نرمال
فیله مرع سوخاری ۲ عدد ، سیب زمینی سرخ کرده ، سالاد کلم، نان بروچین ، انواع سس
استریپس ۲ تیکه اسپایسی
استریپس 3 تکه نرمال
۳ عدد فیله سوخاری ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، نان بروچین ، انواع سس ها
استریپس 3 تکه اسپایسی
۳ عدد فیله سوخاری ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، نان بروچین ، انواع سس ها
استریپس 4 تکه نرمال
۴ عدد فیله سوخاری شده ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، سس
استریپس 4 تکه اسپایسی
فیله سوخاری ۴ عدد ، سیب زمینی، سالاد کلم ، سس
چیکن استریپس ۵ تیکه / نرمال
فیله مرغ سوخاری ۵ عدد ، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، نان بروچین ، سس های مخصوص
چیکن استریپس ۵ تیکه / اسپایسی
فیله مرغ سوخاری ۵ عدد ، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، نان بروچین ، سس های مخصوص

پاستا و بشقاب

پاستا چیکن پستو
پنه ، سس مخصوص پستو ،
پاستا چیکن آلفردو
پنه ، فیله مرغ ، سس مخصوص آلفردو
پاستا بیکن (کاربونارا)
بیکن ، پنه ، پنیر پارمسان ، سس مخصوص آلفردو
فیله گریل شده با سس قارچ
۴ عدد فیله گریل شده ، سس قارچ

نوشیدنی

دوغ بطری خوشگوار
نوشابه شیشه ای
فانتا/ کوکا/ اسپرایت
لیموناد شیشه
نوشابه پپسی قوطی
نوشابه فانتا
آب معدنی
اسپرایت قوطی
دلستر قوطی استوایی
استوایی
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 03491090217
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .