فست فود مکث
فست فود
179 نظر
3.7
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، چهار راه امام جمعه
پیش سفارش
45 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا

پیتزا مخصوص دو نفره بزرگ
خمیر حجیم . ژامبون بیکن . سوسیس دودی. قارچ . پنیر . زیتون. گوجه . فلفل دلمه . سس
پیتزا رست بیف دو نفره بزرگ
خمیر نازک . گوشت ریش ریش . قارچ . پنیر .گوجه . زیتون . فلفل دلمه . سس
پیتزا ایتالیایی رست بیف دو نفره
خمیر نازک . گوشت ریش ریش . قارچ . پنیر .گوجه . زیتون . فلفل دلمه . سس
پیتزا ایتالیایی چیکن دو نفره
خمیر نازک . مرغ . قارچ . پنیر . فلفل دلمه . گوجه . زیتون . سس
پیتزا سبزیجات دو نفره بزرگ
خمیر حجیم. قارچ . فلفل دلمه . گوجه . ذرت . زیتون . پیاز . پنیر پیتزا .
پیتزا رست بیف مینی
خمیر حجیم/گوشت ریش ریش شده/پنیرپیتزا/قارچ/گوجه/زیتون/فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف متوسط
خمیرحجیم/گوشت ریش ریش شده/قارچ/پنیر پیتزا/گوجه/زیتون/فلفل دلمه ای
پیتزا ایتالیایی سوسیس دودی دونفره
خمیرنازک/هات داگ دودی/قارچ/ پنیر پیتزا/ گوجه /فلفل دلمه ای/زیتون
پیتزا ایتالیایی سبزیجات دو نفره
خمیر نازک/فلفل دلمه/ قارچ/گوجه/زیتون/پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ دونفره
پیتزا ایتالیایی ویژه دو نفره
خمیر نازک . ژامبون بیکن. سوسیس هات داگ. گوشت چرخ کرده . قارچ . پنیر پیتزا. گوجه . فلفل دلمه . زیتون
پیتزا سبزیجات دو نفره بزرگ
خمیر حجیم . فلفل دلمه ورقه . قارچ . گوجه . ذرت . کنجد . زیتون . پنیر پیتزا .
پیتزا سوسیس دودی دو نفره بزرگ
خمیر حجیم . هات داگ دودی‌. فلفل دلمه . قارچ . گوجه . زیتون . پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف خانواده(با نوشابه خانواده)
پیتزاخمیر حجیم/ گوشت ریش ریش شده/ قارچ/ پنیر پیتزا /نوشابه خانواده/گوجه/ذرت/زیتون/فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص مکث متوسط
خمیر حجیم/ ژامبون بیکن / قارچ /پنیر پیتزا/ذرت/زیتون/گوجه/فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه مکث مینی
خمیر حجیم/ژامبون بیکن/گوشت چرخ کرده /پنیر پیتزا/ قارچ/زیتون/گوجه /فلفل دلمه
پیتزا پپرونی دو نفره بزرگ
خمیر حجیم .ژامبون پپرونی . پنیر . سس گلوریا . فلفل هالوپینو
پیتزا چیکن دو نفره بزرگ
خمیر حجیم . مرغ . قارچ . پنیر . زیتون. فلفل دلمه ای. گوجه
پیتزا سبزیجات خانواده(با نوشابه خانواده)
خمیر حجیم/ ذرت /زیتون / پیاز/ فلفل دلمه ای/ گوجه/ قارچ/ پنیر پیتزا/نوشابه خانواده
پیتزا سبزیجات متوسط
خمیر حجیم/ فلفل دلمه ای/ گوجه/ قارچ/ پنیر پیتزا/ ذرت /زیتون /پیاز
پیتزا سبزیجات مینی
خمیر حجیم/ ذرت/ فلفل دلمه ای/ گوجه/ قارچ/ زیتون /پیاز/ پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص مکث خانواده
خمیر حجیم/ ژامبون بیکن / قارچ / پنیرپیتزا/ذرت /زیتون/گوجه/فلفل دلمه /نوشابه خانواده
پیتزا مخصوص مکث مینی
خمیر حجیم/ ژامبون بیکن / قارچ/ پنیر پیتزا/ذرت/زیتون/گوجه/فلفل دلمه
پیتزا پپرونی خانواده
خمیر حجیم/ ژامبون پپرونی/ ژامبون بیکن / پنیر پیتزا / فلفل هالوپینو /نوشابه خانواده
پیتزا پپرونی متوسط
خمیر حجیم/ ژامبون پپرونی/ ژامبون بیکن/ پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی مینی
خمیر حجیم/ ژامبون پپرونی/ ژامبون بیکن/ پنیر پیتزا
پیتزا چیکن خانواده(با نوشابه خانواده)
خمیر حجیم/ سینه مرغ/ قارچ/ پنیر پیتزا/نوشابه خانواده
پیتزا چیکن متوسط
خمیر حجیم/ سینه مرغ/ قارچ/ پنیر پیتزا/گوجه/فلفل دلمه /ذرت /زیتون
پیتزا چیکن مینی
خمیر حجیم/ سینه مرغ/ قارچ/ پنیر پیتزا/گوجه/ذرت/زیتون/فلفل دلمه
پیتزا سوسیس دودی مینی
خمیر حجیم/ هات داگ دودی/ پنیر پیتزا/ قارچ/گوجه/فلفل دلمه ای/ذرت/زیتون
پیتزا ایتالیایی مخصوص دونفره
خمیر نازک/ ژامبون بیکن/ سوسیس دودی/ زیتون/گوجه/ پنیر پیتزا/ قارچ/ فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه مکث متوسط
خمیر حجیم/ژامبون بیکن/گوشت چرخ کرده /پنیر پیتزا/ قارچ/گوجه/فلفل دلمه / زیتون
پیتزا ویژه مکث خانواده(با نوشابه خانواده)
خمیر حجیم/ ژامبون بیکن/ گوشت چرخ کرده / قارچ/ پنیر پیتزا/گوجه/زیتون /فلفل دلمه ای/ +یک عدد نوشابه خانواده
پیتزا سوسیس دودی خانواده(با نوشابه خانواده)
خمیر حجیم/ هات داگ دودی/ پنیر پیتزا/ قارچ/گوجه/فلفل دلمه /زیتون /نوشابه خانواده
پیتزا سوسیس دودی متوسط
خمیر حجیم/ هات داگ دودی/ پنیر پیتزا / قارچ/گوجه/فلفل دلمه ای/زیتون
پیتزا ویژه مکث دو نفره بزرگ
خمیر حجیم . ژامبون بیکن . سوسیس دودی . گوشت چرخ کرده . قارچ . پنیر . سس . فلفل دلمه ای. زیتون .گوجه
پیتزا ایتالیایی پپرونی دو نفره
خمیر نازک/ژامبون پپرونی/ قارچ /پنیر پیتزا /فلفل هالوپینو
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
خمیر حجیم /گوشت ریش ریش شده/(ران گوساله)/فلفل دلمه/ قارچ/گوجه/ذرت/زیپنیر تون/پیتزا/نوشابه خانواده
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
همراه با نوشابه خانواده
پیتزا مرغ و قارچ مینی
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
پیتزا سیر استیک(ایتالیایی)
خمیرنازک.سس مخصوص. گوشت استیک مزه دار شده. زیتون .پنیر پیتزا
پیتزا ایتالیایی مرغ وقارچ
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
خمیر حجیم /گوشت ریش ریش شده/(ران گوساله)/فلفل دلمه/ قارچ/گوجه/ذرت/زیتون/پنیر پیتزا/

برگر و ساندویچ

هات برگر
سوسیس هات داگ . همبر مخصوص . قارچ . پنیر پیتزا . پنیر گودا. گوجه . خیارشور .کاهو .سس. نان باگت
دوبل برگر ویژه
دو عدد همبر مخصوص. قارچ . پنیر پیتزا . پنیر گودا. گوجه . خیارشور . کاهو .
همبر کلاسیک
نان مک دونالد. همبر گوشت. سس مخصوص. گوجه.خیارشور .کاهو
هات داگ کلاسیک
نان باگت . سوسیس هات داگ . گوجه خیارشور. سس مخصوص .کاهو
چیز برگر
نان مک دونالد. همبر گوشت.سس مخصوص. پنیر گودا. گوجه . خیارشور . کاهو.
برگر نیمرو
نان مک دونالد.همبر گوشت . سس مخصوص. نیمرو عسلی.گوجه . خیارشور . کاهو
ژامبون تنوری
نان باگت. ژامبون ۹۰٪ . سس مخصوص. قارچ و پنیر. گوجه . خیارشور. کاهو
برگر فرانسوی
نان مک دونالد. همبر گوشت . ژامبون ۹۰٪ سس مخصوص. پنیر . گوجه .خیارشور . کاهو
هات رویال
نان باگت.هات داگ .ژامبون ۹۰٪ سس مخصوص. قارچ و پنیر . گوجه . خیارشور . کاهو
فیله کلاسیک
نان باگت. سه عدد فیله مرغ . سس مخصوص. گوجه. خیارشور .کاهو
رویال برگر
۱.۵ نان مک دونالد. همبر گوشت . دو عدد فیله مرغ. سس مخصوص. قارچ و پنیر . گوجه . خیارشور . کاهو
هات داگ ویژه
هات داگ / قارچ/ گوجه/ خیارشور/ پنیر گودا/سس/پنیر پیتزا/کاهو پیچ. نان باگت
برگر ویژه مکث
همبرگر مخصوص/ قارچ/ گوجه/ خیارشور/ پنیر گودا/کاهو پیچ/سس/پنیر پیتزا. نان مک دونالد
ساندویچ فیله
فیله مرغ سوهاری/ گوجه/ خیارشور/ کاهو
ژامبون بیکن(ساندویچ سرد)
ژامبون مرغ /کاهو/گوجه/خیارشور /سس/

سوخاری

کینگ مکث
2 عددفیله مرغ . کوکتل . قارچ سوخاری. سیب زمینی سرخ شده .پیاز سوخاری. انواع سس مخصوص. سالاد کلم
فیله استریپس (۳ تیکه)
فیله مرغ/سیب زمینی سرخ شده/سس تارتار/سس چیلی/سس دودی/سالادکلم/نان
فیله استریپس(2 تیکه)
فیله مرغ/سیب زمینی سرخ شده/سس تارتار/سس چیلی/سس دودی/سالاد کلم /نان
فیله استریپس(4 تیکه)
فیله مرغ/سیب زمینی سرخ شده/نان/سس تارتار/سس چیلی/سس دودی/سالادکلم
فیله استریپس
۴ تکه فیله مرغ/ سیب زمینی/ سالاد کلم
ماهی سوخاری
۲ تیکه ماهی/ سیب زمینی/ سالاد کلم

سالاد و پیش غذا

نان اضافه
سیب ویژه پنیری
سیب زمینی سرخ شده/پنیر پیتزا/ژامبون/قارچ/فلفل دلمه/ ذرت
سس اضافه
نان سیر
سالاد سزار سوخاری
فیله مرغ/پنیرپامیزان/کاهو/گوجه گیلاسی/زیتون/نان تست/سس
سالاد سزار گریل
فیله مرغ/کاهو /نون تست /گوجه گیلاسی /زیتون /پنیر پارمسان/سس
پیاز سوخاری
سیب زمینی سرخ شده
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
قارچ سوخاری
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
سالاد فصل
کاهو پیچ/ گوجه/ خیار/ هویج/ سس مخصوص
سیب ویژه پنیری
سیب زمینی سرخ شده/پنیر پیتزا/ژامبون/قارچ/فلفل دلمه/ ذرت

نوشیدنی

آب معدنی بزرگ
دلستر قوطی
آب معدنی کوچک
دوغ بطری
نوشابه خانواده
نوشابه قوطی
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 09192986858
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .