بستنی هادی (نعمت)
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
فارابی
موقتا تعطیل
30 دقیقه

آبمیوه

سیب هویج
پرتقال یک لیتری
هویج یک لیتری
آب هویج
آب پرتقال
آب کرفس
هویچ بستنی
آب کرفس لیتری
آب طالبی
سیب یک لیتری
سیب هویج لیتری
آب سیب
پرتقال اناناس(0.9لیتر)
آب انار یک لیتری
آب انار
آب شاتوت
هندوانه یک لیتری
آب هندوانه

بستنی

بستنی سنتی زعفرانی مغزدار (یک نفره)
بستنی دستگاهی وانیلی(کیلویی)
بستنی دستگاهی شکلاتی (کیلویی)
بستنی وانیلی یک نفره
بستنی چهار اسکوپ
بستنی پنج اسکوپ
بستنی هفت اسکوپ
بستنی هشت اسکوپ
بستنی پانزده اسکوپ
بستنی ده اسکوپ
قیف کاسه ای
بستنی سنتی زعفرانی مغزدار(یک کیلو)
بستنی سی اسکوپ
قیف فانتزی
بستنی زعفرانی خامه ای (یک کیلو)
بستنی نه اسکوپ
بستنی خامه ای زعفرانی (یک نفره)
بستنی زعفرانی خامه ای (1 نفره)
بستنی شش اسکوپ
بستنی سه اسکوپ

ایس پک

آیس پک شکلات
آیس پک انبه
آیس پک معجون
آیس پک نوتلا
آیس پک کیک پسته
آیس پک ویژه هادی
ایس پک شاتوت
آیس پک موز شکلات
آیس پک توت فرنگی

شیک

شیک نوتلا
شیک انبه
شیک توت فرنگی
شیک شکلات
شیک موز شکلات
شیک معجون
شیک پسته
شیک کارامل بادام زمینی

میکس شیر

شیرموز یک لیتری
شیرانبه یک لیتری
شیرانبه
معجون انبه
معجون پسته
معجون ویتامینه
معجون میکس
شیرموز
شیر پسته
شیرپسته یک لیتری

فالوده

فالوده کرمانی کیلویی
فالوده کرمانی دو کیلویی
فالوده شیرازی نیم کیلویی
فالوده شیرازی کیلویی
فالوده کرمانی یک نفره
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262