کافه رستوران حیات
فست فود
139 نظر
3
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
جاده تهران
در حال سفارش گیری
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا آمریکایی

٪15
٪15
پیتزا قارچ و گوشت امریکایی (1نفره)
فیله گوساله/قارچ/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/زیتون/ذرت/کنجد
٪15
پیتزا قارچ و مرغ (1نفره)
خمیر مخصوص حیات/ژامبون قارچ ومرغ/قارچ/زیتون/ذرت/کنجد/پنیر ترکیبی/سس ناپولی/زیتون/سیاهدانه/فلفل دلمه
٪15
پیتزا مخصوص (1نفره)
ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/سوسیس پنیری/قارچ/سس مخصوص/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای
٪15
پیتزا شکاری (1نفره)
خمیر مخصوص حیات/کوکتل شکاری90 درصد/سوسیس پنیری/قارچ/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا کاپری (1نفره)
بیکن گوشت و مرغ/ژامبون پپرونی/قارچ/پنیر ترکیبی/سس ناپولی/زیتون/ذرت
٪15
پیتزا کراکف (1نفره)
خمیر مخصوص، سس ناپولی،ژامبون گوشت،کراکف پنیری،پنیر دیپ،پنیر ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای زیتون سیاه دانه‌ کنجد
٪15
پیتزا پپرونی آبجویی امریکایی یک نفره
خمیر امریکایی،پنیر ترکیبی،ژامبون پپرونی آبجویی ۹۰ًدرصد،قارچ،فلفل دلمه ای،ذرت،زیتون اسلایس
٪15
پیتزا زبان امریکایی (1نفره)
زبان گوساله/قارچ/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/قارچ/فلفل دلمه ای
٪15
پیتزا میکس امریکایی (1نفره)
میکس بیکن گوشت و مرغ/ژامبون پپرونی/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/فلفل دلمه ای/قارچ/زیتون
٪15
پیتزا چیکن امریکایی (1نفره)
مرغ گریل/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/قارچ/ذرت/فلفل دلمه ای
٪15
پیتزا چیکن باربیکیو امریکایی (1نفره)
خمیر مخصوص حیات/مرغ گریل/سس باربیکیو/پنیر ترکیبی/قارچ/فلفل دلمه ای/زیتون/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا رست بیف امریکایی (1نفره)
خمیر مخصوص حیات/رست بیف/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/قارچ/زیتون/ذرت/فلفل دلمه ای/کنجد
٪15
پیتزا پپرونی تنوری ۹۰ درصد، امریکایی (1نفره)
خمیر مخصوص حیات/ژامبون پپرونی دودی/قارچ/زیتون/ذرت/کنجد/پنیر ترکیبی سس ناپولی ،هالوپینو

پیتزا آمریکایی (2 نفره)

٪15
٪15
پیتزا چیکن (2 نفره)
خمیر مخصوص/مرغ گریل/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/قارچ/ذرت/زیتون/فلفل دلمه ای/کنجد سیاهدانه
٪15
پیتزا چیکن باربیکیو (2 نفره)
مرغ گریل/سس باربیکیو/پنیر ترکیبی/قارچ/فلفل دلمه ای/زیتون/ذرت/کنجد
٪15
پیتزا قارچ و گوشت (2نفره)
فیله گوساله/قارچ/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/زیتون/ذرت/کنجد
٪15
پیتزا میکس (2نفره)
میکس بیکن گوشت و مرغ/ژامبون پپرونی/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/فلفل دلمه ای/قارچ/زیتون
٪15
پیتزا زبان (2نفره)
زبان گوساله/قارچ/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/قارچ/فلفل دلمه ای
٪15
پیتزا رست بیف (2نفره)
خمیر مخصوص حیات/رست بیف/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/قارچ/زیتون/ذرت/فلفل دلمه ای/کنجد
٪15
پیتزا قارچ ومرغ (2نفره)
خمیر مخصوص حیات/ژامبون قارچ ومرغ/قارچ/زیتون/ذرت/کنجد/پنیر ترکیبی/سس ناپولی/زیتون/سیاهدانه/فلفل دلمه
٪15
پیتزا شکاری (2نفره)
خمیر مخصوص حیات/کوکتل شکاری90 درصد/سوسیس پنیری/قارچ/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا مخصوص (2نفره)
ژامبون مرغ /ژامبون گوشت/سوسیس پنیری/قارچ/سس مخصوص/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای
٪15
پیتزا پپرونی تنوری ۹۰ درصد (2نفره)
ژامبون پپرونی/پنیر ترکیبی/سس ناپولی هالوپینو
٪15
پیتزا کاپری امریکایی (2نفره)
بیکن گوشت و مرغ/ژامبون پپرونی/قارچ/پنیر ترکیبی/سس ناپولی/زیتون/ذرت
٪15
پیتزا کراکف (2 نفره)
خمیر مخصوص، سس ناپولی،ژامبون گوشت،کراکف پنیری،پنیر دیپ،پنیر ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای زیتون سیاه دانه‌ کنجد
٪15
پیتزا پپرونی آبجویی امریکایی

پیتزا ایتالیایی

٪15
٪15
پیتزا کارپاچیو ایتالیایی
فیله گوساله/قارچ/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/زیتون/زیتون/ذرت/کنجد
٪15
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
استیک/پنیر ترکیی/قارچ/سس سیر/پیاز/پنیر کبابی
٪15
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی
خمیر مخصوص حیات/گوشت چرخ کرده/قارچ/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/زیتون/ذرت/فلفل دلمه ای/سیاهدانه
٪15
پیتزا چیکن ایتالیایی
مرغ گریل/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/قارچ/ذرت/فلفل دلمه ای
٪15
پیتزا رست بیف ایتالیایی
رست بیف/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/قارچ/ذرت/فلفل دلمه ای/زیتون/کنجد
٪15
چیکن باربیکیو ایتالیایی
مرغ گریل/سس باربیکیو/پنیر ترکیبی/قارچ/فلفل دلمه ای/زیتون/ذرت/پنیر کبابی/کنجد
٪15
پیتزا پپرونی ایتالیایی
ژامبون پپرونی/پنیر ترکیبی/سس ناپولی هالوپینو
٪15
گرین پیتزا ایتالیایی
خمیر مخصوص حیات/بادمجان/کدو/بروکلی/بیبی اسفناج/کاپاریس/فلفل دلمه ای/ذرت/زیتون/کنجد/سس مخصوص/سیاهدانه
٪15
پیتزا ویژه حیات ایتالیایی
مرغ گریل/بیکن گوشت و مرغ/ژامبون پپرونی/گوشت چرخ کرده/سس ناپولی/پنیر ترکیبی/زیتون/فلفل دلمه ای/کنجد/قارچ
٪15
کالزونه ایتالیایی
گوشت چرخ کرده/پیاز/سس ناپولی/پنیر ترکیبی
٪15
پیتزا پپرونی تنوری ایتالیایی
خمیر مخصوص حیات/ژامبون پپرونی/پنیر ترکیبی/سس ناپولی هالوپینو/زیتون/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا دو فصل ایتالیایی
خمیر مخصوص،مرغ گریل سس ناپولی پنیر ترکیبی بیکن گوشت سس بالزامیک سبزیجات مخصوص قارچ ذرت فلفل دلمه پنیر کبابی کنجد سیاهدانه
٪15
پیتزا اسپیشیال ایتالیایی
مرغ گریل/سس ناپولی/گوشت چرخ کرده/بیکن گوشت و مرغ/قارچ/پپرونی/سیب زمینی سرخ کرده/پنیر ترکیبی/کنجد
٪15
پیتزا برگر ایتالیایی
2عددبرگر دستی/سس مخصوص/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/ذرت/زیتون
٪15
پیتزا سوخاری ایتالیایی
3 عدد فیله سوخاری/سس مخصوص/قارچ/فلفل دلمه ای/ذرت/زیتون
٪15
پیتزا خورشیدی خانواده حیات ایتالیایی (3 نفره)
مرغ گریل/گوشت چرخ کرده/استیک/پپرونی/بیکن گوشت و مرغ/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/فلفل دلمه ای/قارچ
٪15
پیتزا ایتالیایی شکاری
٪15
پیتزا پپرونی آبجویی ایتالیایی
خمیر مخصوص ایتالیایی،پنیر مازولا،ژامبون پپرونی آبجویی ۹۰ درصد،فلفل دلمه ای،ذرت،زیتون اسلایس،ترشی هالپینو
٪15
پیتزا سزار ایتالیایی
مرغ گریل/سس سزار/کاهو/گوجه گیلاسی/زیتون/ذرت/کاپاریس/پنیر ترکیبی/کنجد
٪15
پیتزا چیکن پستو ایتالیایی
مرغ گریل/سس پستو/پنیر ترکیبی/قارچ/فلفل دلمه ای/زیتون/ذرت/پنیر کبابی/کنجد/ذرت

پیتزا خانواده

٪15
٪15
پیتزا خورشیدی (3نفره)
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/گوشت چرخ کرده/بیکن گوشت و مرغ/پپرونی/سوسیس بندانگشتی/قارچ/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/فلفل دلمه/ذررت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا ویژه حیات (4 نفره)
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/گوشت چرخ کرده/مرغ گریل/بیکن گوشت و مرغ/پپرونی/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/ذررت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا قارچ و گوشت (4نفره)
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/گوشت چرخ کرده/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/ذررت،کنجد،سیاهدانه
٪15
پیتزا رست بیف (4نفره)
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/رست بیف/قارچ/پنیر ترکیبی/زیتون/فلفل دلمه/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا چیکن 4 نفره
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/فیله مرغ گریل/پنیر ترکیبی/پنیر کبابی/فلفل دلمه ای/قارچ/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا دوفصل (4نفره)
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/بیکن گوشت/مرغ گریل/قارچ/پنیر ترکیبی/پنیر کبابی/سس مخصوص/فلفل دلمه/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا پپرونی 4 نفره
خمیر مخصوص حیات/سس ناپولی/ژامبون پپرونی/پنیر ترکیبی/هالوپینو/فلفل دلمه ای/ذرت/کنجد/سیاهدانه
٪15
پیتزا خانواده کراکف (چهار نفره)
خمیر مخصوص، سس ناپولی،ژامبون گوشت،کراکف پنیری،پنیر دیپ،پنیر ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای زیتون سیاه دانه‌ کنجد
٪15
پیتزا خانواده کراکف (چهار نفره)
خمیر مخصوص، سس ناپولی،کراکف پنیری،پنیر دیپ،پنیر ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای زیتون سیاه دانه‌ کنج ذرت
٪15
پیتزا زبان (4نفره)
٪15
پیتزا خانواده مخصوص
٪15
پیتزا خانواده قارچ و مرغ
٪15
پیتزا خانواده کاپری
٪15
پیتزا خانواده شکاری

پک اقتصادی حیات

٪15
٪15
پک دو نفره
پیتزا قارچ و مرغ یک نفره/برگر گلاسیک/سیب زمینی ساده/نوشابه شیشه 2عدد
٪15
پک سه نفره
پیتزا مخصوص یک نفره/چیز برگر/هات داگ مکزیکی/نوشابه کوکا شیشه 3عدد
٪15
پک چهار نفره
پیتزا مخصوص یک نفره/هات داک تنوری/برگر کلاسیک/سیب زمینی تنوری حیات/نوشابه خانواده
٪15
پک پنج نفره
پیتزا دونفره میکس/سیب سوخاری/برگر گلاسیک/ساندویچ هات تنوری/نوشابه خانواده

ساندویچ

٪15
٪15
هات داگ مکزیکی
هات داگ/سوسیس تند/سیب زمینی سرخ شده/سس دیپ/سس خیارشور/کاهو/گوجه/پنیر ترکیبی
٪15
ساندویچ بمب حیات
خمیر مخصوص/برگر/مرغ گریل/هات داگ/بیکن/سیب زمینی سرخ شده/قارچ/پنیرمخصوص/پنیر گودا/سس مخصوص
٪15
ساندویچ بیکن
میکس بیکن/کاهو/گوجه/گوجه/خیارشور/پنیر/قارچ/سس مخصوص
٪15
هات تنوری
هات داگ تنوری/کاهو/گوجه/خیارشور/پنیر/قارچ/سس مخصوص
٪15
ساندویچ مخصوص
نان مخصوص حیات/هات داگ پنیری/سیب زمینی خلال/سس دیپ/سس مخصوص/شنیسل مرغ/برگر زغالی
٪15
ساندویچ رست بیف
رست بیف/سیب زمینی سرخ کرده/کاهو/گوجه/سس مخصوص/قارچ/پنیر
٪15
هات داگ ویژه حیات
نان فرانسوی/هات داگ پنیری/فیله مرغ گریل شده/2 عدد پنیر دیپ/سیب زمینی خلال/سس قارچ/کاهو/گوجه/خیار شور/سس انبه/سس خردل
٪15
ساندویچ چیکن
مرغ گریل/سس مخصوص/سیب زمینی سرخ کرده/کاهو/گوجه/قارچ/پنیر
٪15
هات داگ مخصوص حیات
خمیر مخصوص/هات داگ تنوری/ژامبون اسموکی پنیر دیپ/سیب زمینی خلال/سس قارچ/سس خردل
٪15
کراکف پنیری
نان فرانسوی/کراکف پنیری/پنیر دیپ/سیب زمینی خلال/قارچ/گوجه/خیارشور/دورچین سبزیجات
٪15
ساندویچ زبان

برگر

٪15
٪15
برگر ساده
برگر دستی/سس مخصوص/کاهو/گوجه/خیار شور
٪15
چیز برگر
برگر دستی/قارچ/پنیر گودا/کاهو/سس مخصوص/گوجه
٪15
ماشروم برگر
برگر دستی/پنیر گودا/قارچ/فلفل دلمه ای/پنیر دیب ترکیبی/گوجه/کاهو/سس مخصوص
٪15
چیکن برگر
برگر مرغ/شنیسل مرغ گریل شده/سس مخصوص/کاهو/گوجه
٪15
دوبل برگر
2 عدد برگر دستی/پنیر گودا/قارچ/پنیر مخصوص/کاهو/گوجه/سس مخصوص
٪15
برگر مخصوص حیات
برگر دستی/خمیر مخصوص حیات/پنیر دیپ/پوره سیب زمینی/سس مخصوص/پنیر گودا/قارچ/بیکن
٪15
سوخاری برگر
برگر دستی/۱ عدد فیله سوخاری/قارچ/پنیر/سس مخصوص
٪15
چوریتسو برگر
نان مک/چوریتسو/برگر دستی 150گرمی/پنیر دیپ/سیب زمینی خلال/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص
٪15
رویال برگر
نان مک/برگر دست ساز/بیکن گوشت 90%/گوجه/خیار شور/کاهو/سس قارچ
٪15
دستکش برگر
نان مک/برگر دستی 150گرمی/سس قارچ/پنیر دیپ/سیب زمینی خلال/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص
٪15
رست بیف برگر
نان مک/برگر دستی 150گرمی/رست بیف مزه دار شده/سس/قارچ/پنیر دیپ/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص/ریحان
٪15
چیز کراف
نان مک،۱۵۰ گرم برگر دست ساز ۹۹ درصد گوشت گوساله،کراکف پنیری،سس قارچ،سیب خلال،گوجه،خیارشور،کاهو،پیاز کاراملی،پنیر دیپ چدار
٪15
خوراک برگر حیات
برگر/پنیر مخصوص/مرغ/کاهو/گوجه فرنگی/سس مخصوص/دورچین سالاد

پاستا

٪15
٪15
چیکن آلفردو
مرغ/پنیر/قارچ/سس آلفردو
٪15
بیف آلفردو
فیله گوساله/پنیر/قارچ/سس آلفردو
٪15
لازانیا گوشت ( دونفره)
لازانیا/گوشت چرخ کرده/سس سفید/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/زیتون/کنجد/ادویه مخصوص حیات
٪15
لازانیا مرغ (دونفره)
لازانیا/مرغ چرخ کرده/سس سفید/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/زیتون/کنجد/ادویه مخصوص حیات
٪15
لازانیا گوشت و مرغ (تک نفره)
لازانیا/گوشت چرخ کرده/مرغ چرخ کرده/سس سفید/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/زیتون/کنجد/ادویه مخصوص حیات
٪15
لازانیا گوشت ( تک نفره)
لازانیا/گوشت چرخ کرده/سس سفید/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/زیتون/کنجد/ادویه مخصوص حیات
٪15
لازانیا مرغ تک نفره
لازانیا/مرغ چرخ کرده/سس سفید/قارچ/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/زیتون/کنجد/ادویه مخصوص حیات
٪15
لازانیا گوشت و مرغ (2 نفره )
٪15
پاستا تنوری
مرغ/پنیر ترکیبی/قارچ/سس آلفردو/جعفری/پنیر پارمسان
٪15
پاستا چیکن پستو
مرغ گریل شده/قارچ/سس پستو

سوخاری

٪15
٪15
فیله سوخاری 4 تیکه
4 تیکه فیله مرغ/دورچین سبزیجات/سیب زمینی سرخ کرده/سس مخصوص
٪15
فیله سوخاری 6 تیکه
6 تیکه فیله مرغ/دورچین سبزیجات/سیب زمینی سرخ کرده/سس مخصوص
٪15
بشقاب رژیمی
فیله مرغ/دورچین سیزیجات/سیب زمینی سرخ کرده/سس مخصوص
٪15
قارچ سوخاری
قارچ مرینه شده/سیب زمینی سرخ کرده
٪15
سیب زمینی سوخاری
سیب زمینی/پودر سوخاری/سس مخصوص
٪15
بشقاب سوخاری
5 تیکه فیله سوخاری/قارچ سوخاری/دورچین سبزیجات/سیب زمینی سرخ کرده/سس مخصوص
٪15
شنیسل سوخاری
یک عدد سینه مرغ گریل/سیب زمینی سرخ کرده/دورچین سبزیجات/سس مخصوص/قارچ

سالاد

٪15
٪15
سالاد سزار گریل
مرغ گریل شده/کاهو/زیتون/گوجه گیلاسی/سس مخصوص/پنیر پارمزان
٪15
سالاد سزار سوخاری
مرغ سوخاری/فیله سوخاری/کاهو/زیتون/گوجه گیلاسی/سس مخصوص/پنیر پارمزان
٪15
سالاد کوردن بلو
مرغ سوخاری/کاهو/زیتون/گوجه گیلاسی/سس مخصوص/پنیر پارمزان

پیش غذا

٪15
٪15
سیب زمینی ساده
٪15
سیب ویژه حیات
سیب زمینی سرخ کرده/قارچ/پنیر چدار و گودا/فلفل دلمه ای/کوکتل پنیری
٪15
چیپس پنیر ویژه (یک نفره)
چیپس/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه ای/کالباس قارچ و مرغ/بیکن
٪15
نان سیر
خمیر مخصوص/سس مخصوص سیر/پنیر
٪15
سیب شکاری
سیب زمینی سرخ کرده/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای/کوکتل شکاری
٪15
سیب فرانسوی
سیب زمینی/کوکتل پنیری/کوکتل شکاری/قارچ/فلفل دلمه ای/پنیر گوداوچدار
٪15
سیب زمینی تنوری حیات
سیب زمینی سرخ کرده/بیکن گوشت و مرغ/سس قارچ/پنیر دیپ
٪15
سیب تنوری با سس الفردو
سیب زمینی تنوری/سس الفردو/ادویه مخصوص حیات
٪15
سیب زمینی سوخاری
سیب زمینی (پوستی یا خلال)سوخاری/ادویه مخصوص/پنیر پارمیسان
٪15
چیپس پنیر ویژه(دونفره)
٪15
سوپ قارچ
سس مخصوص/قارچ/ادویه مخصوص حیات/کره/پیازچه

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا
کوکا-فانتا-اسپرایت-زیرو
دلستر قوطی
نوشابه خانواده
نوشابه شیشه ای
دوغ بطری
نوشابه قوطی فانتا
آب معدنی کوچک
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262