سوپر پروتئین هزار
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار شیراز
موقتا تعطیل
30 دقیقه

گوسفندی

گوشت گوسفندی
مخلوط بدون دنبه درجه یک محلی
دنبه گوسفندی
نیم کیلو
ران
کیلو
گردن
کیلو
ماهیچه
کیلو
کله گوسفند
پاک شده
دنبه گوسفند
کیلو
جگر گوسفندی
پاک شده
قلوه گاه

گوساله

دل و قلوه
گوشت کله گوساله
سر دست بدون چربی
کیلو
ران بدون چربی
مغز گوساله
عدد
ماهیچه
کیلو
گردن
کیلو
راسته پاک نشده
راسته مغز شده
کیلو
قلوه گاه
;dg,
فیله پاک نشده
کیلو
فیله مغز شده
زبان تمیز شده
کیلو

کبابی

شیشلیک کباب گوسفندی
بدون مواد اماده
کنجه گوسفندی
کنجه فیله گوساله
کیلو
کنجه گوساله راسته
کیلو
فیله گوساله با سس مخصوص برای کنجه
کیلو
راسته اماده استیک گوساله
شیشلیک گوسفندی
قابل سفارش در طعم های مختلف
شیشلیک گوساله
شیشلیک گوساله کبابی
بدون مواد اماده

همبرگر دست ساز

گوشت خالص گوسفندی و گوساله
100 % گوشت خالص
گوشت کبابی
کوبیده گوسفند و گوساله

گوشت شتر

ران و سر دست بدون کوهان
کیلو
ران و سر دست با کوهان
کیلو
قلوه گاه
;dg,
گوشت مخلوط بدون چربی
گوشت مخلوط با چربی
کیلو

شتر مرغ

گوشت شتر مرغ
کیلو
فیله شتر مرغ
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262