مکث کباب
رستوران
504 نظر
4.3
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، بلوار جمهوری
موقتا تعطیل
30 دقیقه

خوراک ها

نصف نان
زیتون
سالاد فصل
پک(قاشق چنگال)
قاشق و چنگال داخل یک بسته
کوبیده مرغ
دنبه بره
50 گرم/بدون نان
خوراک کوبیده مرغ دو سیخ
بدون نان
فیله چنجه
200 گرم راسته فیله گوساله/بدون نان
بختیاری
250 گرم فیله گوساله و سینه و فیله مرغ گرم/با نان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
300 گرم مرغ/با نان
جوجه کباب بی استخوان زعفرانی
250 گرم شنیسل گرم/با نان
بال و پاچین زعفرانی
200 گرم بال و پاچین/بانان
ماست موسیر
گوجه
کباب وزیری
یک سیخ کباب /یک سیخ جوجه کباب/بانان
فلفل کبابی
قارچ کبابی
نان سنگک
دورچین سبزی
نان الزامی(خانگی)
خوراک دل دو سیخ
گوسفندی(50 گرم)/بدون نان
ساندویچ کباب
یک سیخ کباب کوبیده با مخلفات داخل نان سنگک به صورت ساندویچی
خوراک میکس
1سیخ کوبیده مرغ/1سیخ کوبیده گوشت/مخلفات
کباب کوبیده گوسفندی
وزن کباب کوبیده۹۰گرم/ بدون نان
چلو ایرانی
خوراک جگر دوسیخ
گوسفندی(50 گرم)-با نان و دورچین
خوراک کباب کوبیده بدون دورچین
۲سیخ کوبیده گوسفندی ۹۰ گرم با مخلفات

غذای اصلی

چلو کباب بختیاری مخصوص
چلو کباب کوبیده گوسفندی
چلو جوجه کباب مخصوص
چلو فیله چنجه
یک سیخ فیله چنجه 200 گرمی/یک پرس چلو ایرانی زعفرانی/گوجه و دورچین
چلو کباب سلطانی مخصوص مکث
یک سیخ کوبیده گوسفندی بزرگ 80 گرمی/یک سیخ فیله چنجه200 گرمی/یک پرس چلو ایرانی زعفرانی+گوجه و دورچین
چلو کباب وزیری مخصوص
یک سیخ جوجه بی استخوان/یک سیخ کوبیده گوسفندی بزرگ 100 گرمی/یک پرس چلو ایرانی زعفرانی+گوجه و دورچین
چلو کوبیده مرغ
دو عدد سیخ کوبیده مرغ/یک پرس چلو ایرانی زعفرانی/گوجه و دورچین
چلو ساده زعفرانی
چلو میکس
یک سیخ کوبیده گوسفندی بزرگ 100 گرمی/یک سیخ کوبیده مرغ/یک پرس چلو ایرانی زعفرانی+گوجه و دورچین

نوشیدنی

دوغ خانواده
اب معدنی
نوشابه خانواده
دوغ بطری
دلستر قوطی
دلستر خانواده
نوشابه قوطی کوکا
نوشابه بطری
نوشابه قوطی فانتا
برگشت به بالا