کله پزی آزادگان
رستوران
80 نظر
4.1
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار آزادگان
پیش سفارش
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

کله پاچه

مغز و گوشت
نان
آبگوشت خالی + ظرف گیاهی
یک پرس ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
کله کامل + ظرف گیاهی
مغز/زبان/زیر زبان/4 عدد پاچه/بنا گوش/گوشت لخم/2 چم/ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
پرس معمولی + ظرف گیاهی
سیرابی + ظرف گیاهی
یک پرس سیرابی/ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
گوشت بناگوش
همراه با ابگوشت
معجون مخصوص + ظرف گیاهی
مغز/گوشت لخم/بناگوش/1 چشم/1 پاچه/ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
بنا گوش + ظرف گیاهی
یک بناگوش همراه با ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
مغز تنها + ظرف گیاهی
یک عدد مغز به همراه ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
زبان تنها + ظرف گیاهی
همراه با ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
پاچه هر عدد + ظرف گیاهی
یک عدد پاچه/ابگوشت/دورچین
چشم+ ظرف گیاهی
یک عدد چشم به همراه ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک
آب مغز + ظرف گیاهی
یک پرس اب مغز/دورچین/نصف نان سنگک
زبان کامل
گوشت (خرده گوشت) + ظرف گیاهی
همراه با ابگوشت
نیم پرس با آبگوشت + ظرف گیاهی
نصف بناگوش/ابگوشت/دورچین/نصف نان سنگک

نوشیدنی

نوشابه خانواده
نوشابه شیشه
نوشابه بطری
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262