فست فود کازیوه
فست فود
516 نظر
3.5
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار حمزه
موقتا تعطیل
30 دقیقه

سس ها

سس تکنفره کچاپ
سس تکنفره مایونز
سس تکنفره فرانسوی

پیتزا ایتالیایی

٪25
٪25
پیتزا مخصوص کازیوه ایتالیایی
سس مخصوص /ژامبون گوشت/پنیر مخصوص /زیتون/قارچ/ذرت/فلفل دلمه
٪25
پیتزا پولو ایتالیایی
سس مخصوص /مرغ رست شده/ پنیر مخصوص /قارچ /فلفل دلمه /ذرت
٪25
پیتزا سوخاری ایتالیایی
سس مخصوص /رول سوخاری/ پنیر مخصوص /قارچ / زیتون /فلفل دلمه
٪25
پیتزا گریل چیکن ایتالیایی
سس مخصوص /مرغ گریل/قارچ / زیتون /فلفل دلمه
٪25
ژاچیک
سس مخصوص/ژامبون مرغ/ژامبون گوشت سوخاری/پنیر مخصوص /زیتون/قارچ/فلفل دلمه/مرغ
٪25
پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی
سس مخصوص /ژامبون مخلوط / پنیر مخصوص /قارچ / زیتون /پپرونی /فلفل دلمه
٪25
پیتزا ایتالیایی تورینو(سیر استیک)
سس مخصوص/راسته گوساله/ پنیر مخصوص/زیتون/ فلفل دلمه
٪25
پیتزا بوقلمون ایتالیای
سس مخصوص، سینه بوقلمون، پنیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه
٪25
پیتزا ممنتو ایتالیایی
سس مخصوص/کالباس/سوسیس مخصوص/پنیر/قارچ/زیتون
٪25
پیتزا بیکن ایتالیای
سس مخصوص/بیکن مخلوط{گوشت ومرغ}پنیر/قارچ/زیتون
٪25
پیتزا سراچا ایتالیایی
سس مخصوص / استیک/ پپرونی/پنیر مخصوص / قارچ/ زیتون/ فلفل دلمه
٪25
پیتزا رومانو ایتالیایی
سس مخصوص /گوشت چرخ شده/ پنیر مخصوص /قارچ / زیتون /فلفل دلمه
٪25
پیتزا پپرونی ایتالیایی
سس تند مخصوص /پپرونی/پنیر مخصوص / فلفل هالوپینو
٪25
پیتزا چیکن پستو ایتالیایی(حذف)
سس مخصوص / مرغ گریل / پنیر مخصوص /قارچ / سس پستو
٪25
پیتزا چیکزا ایتالیایی
سس مخصوص / شنیسل سوخاری / پنیر گودا/پنیر پیتزا
٪25
پیتزا فورسینز چهار فصل ایتالیایی
سس مخصوص /مرغ گریل شده/استیک/سبزیجات/پپرونی/پنیر مخصوص /زیتون/قارچ/ذرت/فلفل هالوپینو
٪25
پیتزا وجیترینا ایتالیایی(باز نشود)
سس مخصوص / پنیر مخصوص /قارچ / زیتون /فلفل دلمه / ذرت/ جعفری/گوجه / مخلوط سبزیجات
٪25
پیتزا شیکاگو ایتالیایی
سس مخصوص /گوشت رست شده/ پنیر مخصوص /قارچ / زیتون /فلفل دلمه

مخلفات سوخاری

سس باربیکیو
سس چیلی
نان بروچین
سالاد کلم

پیتزا امریکن

٪25
٪25
پیتزا فیلا دلفیا امریکن
سس مخصوص /مرغ رست/ پنیر مخصوص /قارچ / زیتون /فلفل دلمه/ ذرت
٪25
پیتزا پپرونی امریکن
سس تند مخصوص /پپرونی/پنیر مخصوص / فلفل هالوپینو
٪25
پیتزا گوشت و قارچ امریکن
سس مخصوص/ گوشت چرخ شده / پنیرمخصوص/ فلفل دلمه / قارچ
٪25
پیتزا مخلوط امریکن
سس مخصوص/ ژامبون میکس/ پنیرمخصوص/ فلفل/ گوجه/ قارچ/ذرت
٪25
استاف کراست
سس مخصوص / ژامبون میکس/ قارچ/مرغ رست / پنیر مخصوص/ فلفل دلمه/ پپرونی
٪25
پیتزا میکس کازیوه امریکن
سس مخصوص /گوشت رست شده/ مرغ رست شده /پنیر مخصوص / قارچ/ زیتون/ فلفل دلمه

برگر

٪15
٪20
بیکن برگر
بیکن برگر/سس مخصوص/برگر 150گرمی/پنیر گودا/بیکن مخلوط/قارچ
٪15
رویال برگر
برگر گوشت/ سس قارچ / ژامبون گوشت / پنیر گودا
٪15
لیوکا برگر
برگر گوشت / پپرونی / پنیر مخصوص / قارچ / پنیر گودا
٪15
لوزان برگر
برگر گوشت / فیله گریل (2 عدد) / پنیر گودا
٪15
دوبل برگر
برگر گوشت (2 عدد) / پنیر گودا
٪15
بیگ برگر
برگر گوشت (1 عدد) / برگر مرغ (1 عدد) / ژامبون گوشت/ سس قارچ / پنیر گودا
٪15
چیکن برگر
برگر مرغ / پنیر گودا
٪15
گریل برگر
برگرگوشت / پنیر گودا
٪15
ماشروم برگر
برگر گوشت / سس قارچ / پنیر گودا

ساندویچ مخصوص

٪15
٪15
ساندویچ ناپولی داگ
سس مخصوص / هات داگ مخصوص/ پنیر مخصوص / گوشت چرخ شده
٪15
ساندویچ چیلی داگ
سس مخصوص / هات داگ مخصوص /پپرونی / قارچ / پنیر مخصوص
٪15
ساندویچ ویژه گوشت
سس مخصوص / گوشت رست شده / سس قارچ/ پنیر مخصوص
٪15
ساندویچ مرغ ویژه
سس مخصوص / مرغ رست شده/ سس قارچ/ پنیر مخصوص

پاستا

٪25
٪25
پاستا واپیاتو
سس مخصوص/فیله گوساله/پنه/قارچ / زیتون/ پنیر پارمیسان
٪25
پاستا الفردو
سس مخصوص الفردو/ پنه / فیله مرغ/ پنیر پارمیسان /قارچ

سوخاری (بشقاب)

٪25
٪25
چیکن کریسپی(2نفره)
فیله مرغ(7عدد) /نان(2 عدد) /سس چیلی / سس باربیکیو / سالاد کلم (2 عدد)/ سیب زمینی(1 پرس)
٪25
چیکن کریسپی(1نفره)
فیله مرغ(4 عدد) /نان(1 عدد) /سس چیلی / سس باربیکیو / سالاد کلم (1 عدد)/ سیب زمینی(1 پرس)
٪25
وینگز سوخاری
کتف وبال (12 عدد ) /سس چیلی / سس باربیکیو / سالاد کلم (2 عدد)/ سیب زمینی(1 پرس) / نان
٪25
میکس مزه
کتف وبال (6 تیکه ) / فیله سوخاری (4تیکه)/ سس چیلی (2عدد)/ سس باربیکیو (2عدد)/ نان (2 عدد)/ سیب زمینی(1 پرس) قارچ سوخاری
٪25
رول سوخاری
سینه مرغ رول شده سوخاری (3 عدد)/سیب زمینی / سس چیلی / سس باربیکیو
٪25
فیله مرغ سوخاری یک تیکه
فیله مرغ مزه دار شده ی سوخاری یک تیکه همراه با سس کچاپ و مایونز
٪25
فیله مرغ سوخاری یک تیکه
فیله مرغ مزه دار شده ی سوخاری یک تیکه همراه با سس کچاپ و مایونز
٪25
فیله سوخاری سه تیکه
فیله مزه دار شده ی سوخاری همراه با سس کچاپ/سس مایونز
٪25
فیله سوخاری یک تیکه
سس کچاپ/سس مایونز
٪25
فیله سوخاری دو تیکه
/سس کچاپ/سس مایونز
٪25
بشقاب سوخاری
فیله ی مزه دار شده ی سوخاری دو تیکه کتف و بال مزه دار شده ی سوخاری 4 تیکه/لقمه سوخاری3تیکه/قارچ سوخاری/سیب سرخ شده
٪25
بشقاب سوخاری
فیله ی مزه دار شده ی سوخاری دو تیکه کتف و بال مزه دار شده ی سوخاری 4 تیکه/لقمه سوخاری3تیکه/قارچ سوخاری/سیب سرخ شده
٪25
کتف و بال سوخاری 6 تیکه
کتف و بال مزه دار شده سوخاری{سه تیکه بال و سه تیکه کتف }همراه با سس کچاپ و مایونز

سالادها

٪25
٪25
سالاد سزار گریل
سینه مرغ گریل شده / نان تست / زیتون /گوجه گیلاسی / کاهو/ سس مخصوص /پنیر پارمیسان
٪25
سالاد سزار سوخاری
سینه مرغ سوخاری (2 عدد) / نان تست / زیتون /گوجه گیلاسی / کاهو/ سس مخصوص /پنیر پارمیسان
٪25
سالاد فصل
زیتون /گوجه گیلاسی /قارچ / کاهو/ سس مخصوص / خیار سبز /هویج / سس مخصوص / ذرت / کلم

پیش غذا

٪15
٪15
راشت اسپشیال
سیب سرخ شده/قارچ/ ژامبون میکس/ پنیر مخصوص/ پپرونی/ فلفل دلمه
٪15
راشت پلاس
سیب سرخ شده/ سس قارچ
٪15
راشت
سیب سرخ شده
٪15
نان سیر
سس مخصوص/ پنیر مخصوص/ گوجه گیلاسی
٪15
قارچ سوخاری

نوشیدنی

اب معدنی
میراندا قوطی.
نوشابه شیشه ای
کوکا قوطی
نوشابه
دلستر استوایی
میراندا قوطی
نوشابه گاز دار با طمع لیمو
نوشابه خانواده گاز دار انگور
دلستر خانواده هی دی لیمو
دلستر استوایی خانواده
نوشابه خانواده زم زم زرد
نوشابه قوطی زم زم مشکی
نوشابه لیموناد خانواده
نوشابه قوطی لیموناد
نوشابه قوطی زم زم زرد
نوشابه زم زم خانواده مشکی
دوغ
پپسی
دلستر خانواده هی دی هلو
دلستر هی دی لیمو
نوشابه فانتا بطری
دلستر استوایی
پپسی
٪20
موهیتو
نعنا تازه./لیمو/سودا/شربت شکر
نوشابه خانواده کوکا
اسپرایت خانواده
دلستر خانواده هی دی لیمو
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262