باز است
پیش سفارش
عطاری کوهساران
ثبت نشده
22 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
30 دقیقه

خشکبار

٪7
پوست گردو 1 کیلوگرمی
٪7
بلغور جو یک کیلوگرمی
٪9
تخم خیار 100 گرمی
٪8
مغز بادام محلی 100 گرمی
٪3
مویز با هسته 500 گرمی
٪12
مویز بدون هسته 100 گرمی
٪15
آردجو جوانه زده دوریان
٪8
نبات زرد شاخه ای 1000گرمی

عرقیات

٪17
۹ عرق معده 1 لیتری کوهساران
٪14
عرق قلب و اعصاب 1 لیتر کوهساران
٪-715
عرق نعناع دو آتیشه سنتی
٪26
عرق خارشتر سنتی
٪17
عرق چهل گیاه سنتی
٪26
عرق شوید 1ل سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق طارونه سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪19
عرق زنیان سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق شاتره سنتی1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق مرزه سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق خار خسک سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪21
عرق مورد
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪91
عرق سیر سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪21
عرق پونه سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق شیرین بیان سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق رازیانه سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق کیالک سنتی1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪23
عرق یونجه سنتی 1ل
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪17
عرق کاسنی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪17
عرق بهارنارنج سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق بوقناق سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪17
عرق نسترن سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق برگ گردو سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪23
عرق خار مریم سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪9
عرق گلاب دو آتیشه سنتی
٪17
عرق سنبل الطیب سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪21
عرق زیره سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪23
عرق بومادران سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪17
عرق بید سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪23
عرق گزنه سنتی
٪17
عرق بیدمشک سنتی 1 لیتری
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪23
عرق کلپوره سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪21
عرق آویشن سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق بادرنجبویه سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪26
عرق درمنه سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق اسطوخودوس سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪19
عرق بابونه سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪11
عرق اترج سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق به سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪20
عرق تره فرنگی سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪10
7 عرق سنتی کبد 2 لیتری
2 لیتری
٪6
7 عرق سنتی کبد 4 لیتری
٪11
سرکه انگور محلی کوهساران
۱ لیتری
٪25
سرکه سفید سنتی
۱ لیتری
٪25
سرکه قرمز (چغندر ) سنتی
۱ لیتری
٪11
سرکه سیب محلی کوهساران
۱ لیتری
٪17
عرق بیدکاسنی سنتی
محصول فوق را میتوانید در ظروف 1 لیتر - 2 لیتر - 4 لیتر خریداری کرده
٪14
عرق 3 گیاه شفای کردستان
٪14
عرق 61 شفای کردستان
٪15
عرق شقایق شفای کردستان
٪13
آبغوره با نمک سنتی کوهساران
٪13
آبغوره بی نمک سنتی کوهساران
٪17
آبلیموی طبیعی
٪11
عرق بومادران 450سی سی زهرا
٪20
عرق به زهرا 450سی سی
٪11
عرق بید کاسنی 450سی سی زهرا
٪13
عرق بیدمشک 450 سی سی دو آتیشه زهرا
٪8
عرق بیدمشک دو آتیشه یک لیتری زهرا
٪3
عرق بید 4لیتری زهرا
٪3
عرق بیدکاسنی چهارلیتری زهرا
٪6
عرق بید مشک دو آتیشه چهار لیتری زهرا
٪14
عرق چهل گیاه 450سی سی زهرا
٪14
عرق نعنا 450سی سی زهرا
٪3
عرق نعنا چهارلیتری زهرا
٪14
عرق کلپوره450سی سی زهرا
٪11
عرق خار شتر 450 سی سی زهرا
٪3
عرق خارشترچهار لیتری زهرا
٪9
عرق نسترن 450سی سی زهرا
٪9
عرق نسترن کوهی 450سی سی زهرا
٪3
عرق کاسنی چهارلیتری زهرا
٪3
عرق شاهتره 4 لیتری زهرا
٪8
عرق گلاب 450سی سی زهرا ارگانیک
٪2
عرق گلاب 4لیتری زهرا
٪1
عرق گلاب دو آتیشه 4لیتری زهرا
٪14
عرق نعنا فلفلی یک لیتری مهرگل
٪13
عرق ضد انگل یک لیتری مهرگل
٪13
عرق الوئه ورا یک لیتری مهرگل
٪17
عرق معجون انرژی زا یک لیتری مهرگل
٪14
عرق بابا ادم یک لیتری مهرگل
٪13
عرق بوقناق یک لیتری مهرگل
٪12
عرق بولاغ اوتی مهرگل
٪17
عرق پنیرک یک لیتری مهرگل
٪11
عرق رزماری یک لیتری مهرگل
٪11
عرق دارچین یک لیتری مهرگل
٪14
عرق خرفه یک لیتری مهرگل
٪9
عرق زنجبیل یک لیتری مهرگل
٪10
عرق ترنجبین یک لیتری مهرگل
٪5
عرق زیره سبز یک لیتری مهرگل
٪11
عرق زیره سیاه یک لیتری مهرگل
٪12
عرق سنگ کلیه یک لیتری مهرگل
٪14
عرق سیر یک لیتری مهرگل
٪10
عرق عناب یک لیتری مهرگل
٪6
عرق هل یک لیتری مهرگل
٪9
عرق هل نیم لیتری مهرگل
٪13
عرق کرفس یک لیتری مهرگل
٪13
عرق همیشه بهار یک لیتری مهرگل
٪12
عرق کاهش چربی خون یک لیتری مهرگل
٪14
عرق کاهش فشار خون یک لیتری مهرگل
٪16
عرق معجون آسم یک لیتری مهرگل
٪17
عرق معجون بینایی یک لیتری مهرگل
٪17
عرق معجون گرفتگی صدا مهرگل
٪10
عرق ملین (ضد یبوست )یک لیتری مهرگل
٪13
عرق مخلصه یک لیتری مهرگل
٪9
عرق گل زوفا یک لیتری مهرگل
٪12
عرق گشنیز یک لیتری مهرگل
٪10
چهارعرق گرم یک لیتری مهرگل
٪14
عرق شاه اسپرم یک لیتری مهرگل
٪12
عرق انیسون یک لیتری مهرگل
٪14
عرق آرتی شو یک لیتری مهرگل
٪11
عرق خار مریم یک لیتری مهرگل
٪14
عرق معجون خون ساز یک لیتری مهرگل
٪11
عرق بولاغ اوتی یک لیتری شفابخش
٪13
عرق فراسیون یک لیتری مهرگل
٪14
عرق برگ زیتون یک لیتری مهرگل
٪10
عرق گیاهیHBKیک لیتری شفابخش
٪11
عرق میخک یک لیتری مهرگل
٪11
عرق میخک یک لیتری مهرگل
٪11
عرق پاسیانس یک لیتری شفابخش
٪10
عرق آکس وروس یک لیتری شفابخش
٪8
عرق آرنیکا یک لیتری شفابخش
٪7
عرق چوبلمه کوهی یک لیتری شفابخش
٪8
عرق کاشفیر یک لیتری شفابخش
٪10
عرق سلطان گیاه یک لیتری شفابخش
٪10
عرق زبان گنجشک یک لیتری شفابخش
٪8
عرق ریوند چینی یک لیتری شفا بخش
٪11
عرق توکلیجه (چای کوهی)شفا بخش
٪10
عرق آسپیرول معطر یک لیتری شفا بخش
٪10
عرق توسکا یک لیتری شفا بخش
٪10
عرق سداب یک لیتری شفا بخش
٪11
عرق اسپند یک لیتری شفا بخش
٪11
عرق ملکه چمن یک لیتری شفابخش
٪11
عرق گل سینا را یک لیتری شفابخش
٪10
عرق کمافیطوس یک لیتری شفابخش
٪10
عرق شقایق نعمانی یک لیتری شفا بخش
٪26
عرق برگ چنارسنتی

گیاهان

٪23
گیاه چوب چینی 100 گرمی
٪30
گیاه حنای شهدادی فله 100 گرمی
٪14
گیاه ختمی سفید 100 گرمی
٪20
گیاه پونه 250 گرمی
٪60
تخم ترب 100 گرمی
٪7
شکر قهوه ای
۱۰۰۰گرم
٪1
کتیرا خوراکی(100گرمی)
100گرم
٪37
سرخ مغز
100 گرم
٪4
زیره سیاه کوهی(100گرمی)
100 گرم
٪8
زیره سیاه کوهی(50گرمی)
50 گرم
٪18
به لیمو(100گرمی)
100گرمی
٪40
به لیمو(50گرمی)
50 گرم
٪14
تخم خشخاش(100گرمی)
100گرمی
٪3
پودر انبه100گرمی
100گرم
٪7
خلال بادام درختی(100گرمی)
٪8
هل شکسته 50 گرم
50گرم
٪10
حب بواسیر بادی
٪7
معجون علیسا عالیان
اگر یبوست مزمن دارید، اگر به مدت طولانی بر روی سنگ توالت می نشینید، اگر رژیم غذایی کم فیبر دارید و بی محابا اجسام سنگین را بلند می کنید احتمال مبتلا شدن شما به بواسیر زیاد می شود البته سن هم دخیل این موضوع می باشد یعنی با افزایش سن رگ های خارجی مقعد ضع
٪11
ارزن درشت یک کیلوگرمی
٪13
گیاه برگ گل محمدی 100 گرمی
٪20
پوست انار یک کیلوگرمی
1000گرمی
٪6
گیاه پولک (آنتی بیوتیک) 500 گرمی
500گرمی
٪10
پیاز کوهی 100 گرمی
100گرمی
٪17
گیاه گاو زبان سبز 100 گرمی
٪13
گیاه چوب آزار 100 گرمی
٪20
گیاه خارخسک 100 گرمی
٪8
یاس کبود 100 گرمی
لوبیا چیتی (یک کیلو گرم )
٪24
گیاه فوفل 50 گرمی
٪10
قدومه شیرازی 100 گرمی
٪13
قلم سوسک کش آنی
٪9
گیاه قسط تلخ 100 گرمی
٪3
گیاه قره قات 100 گرمی
100گرم
٪1
گرده نخل خرما 100 گرمی
٪93
گیاه گردلیمو 100 گرمی
100گرم
٪31
گیاه قیطران 100 گرمی
٪16
گیاه قهوه دانه سبز 100 گرمی
100گرمی
٪6
کشته صدف همدرد
٪-850
گیاه قنطورین (گل گندم)100گرمی
100گرم
٪23
گیاه گزانگبین 100 گرمی
100گرم
٪17
گیاه گل ارمنی 100
٪7
گل انار فارسی 100 گرمی
100گرم
٪5
کشته یاقوت همدرد
٪7
کشته فولاد
٪40
گیاه گل خار مریم 100 گرمی
100گرم
٪5
گیاه گل خشت 100 گرمی
٪12
گیاه گل زوفا 100 گرمی
٪12
گیاه گل زرد (گل نسترن) 100 گرمی
100گرم
٪9
گیاه گل نیلوفر 100 گرمی
100گرم
٪25
گیاه کل قاصدک 100 گرمی
٪8
گیاه گل ساعتی 100 گرمی
٪23
گیاه گلپر 100 گرمی
100گرم
٪9
گیاه گل همیشه بهار 100 گرمی
٪4
ثعلب قلوه 10 گرم
٪11
پودر ثعلب 100 گرمی
٪25
گیاه جعفری خشک 100 گرمی
٪6
جو پرک فله 100گرمی
٪33
گیاه جو دوسر (یولاف) 100 گرمی
٪91
گیاه جو پوست کنده 100 گرمی
٪45
جوهر نعناع بلور 10 گرمی
٪9
جوهر لیمو 100 گرمی
٪13
پودر جوهر تباشیر
٪7
جوش شیرین 100 گرمی
٪5
جوزهندی 100 گرمی
٪26
گیاه چای سبز ایرانی 100 گرم
٪15
گیاه چای سبز خارجی 100 گرمی
٪13
گیاه چای سفید 100 گرمی
٪22
گیاه چهار زیره 100 گرمی
٪13
گیاه چای کوهی 100 گرمی
٪6
گیاه چشوم 100 گرمی
٪31
گیاه چوب(ریشه)کاسنی 100 گرمی
٪33
ماسک خاک کائولن سفید (خاک چینی) 100 گرمی
٪11
گیاه خرنوب 100 گرمی
٪20
گیاه خلال بادام زمینی 100 گرمی
٪2
گیاه خلال پسته 100 گرمی
٪13
گیاه لاک پولکی 100 گرمی
٪19
گیاه مرزه خشک 100 گرمی
٪9
گیاه مرزنجوش 100 گرمی
٪24
گیاه مردار سنگ 100 گرمی
٪13
گیاه مخلصه 100 گرمی
٪1
ماهی سمنقور 50 گرمی
٪18
گیاه مریم گلی 100 گرمی
٪20
گیاه مازو 100 گرمی
٪11
گیاه مشک سفید 100 گرمی
٪6
گیاه لاک مغصول 100 گرمی
٪9
گیاه مصطکی 100 گرمی
٪10
ختمی سیاه 100 گرمی
٪2
گیاه مقل ارزق(ملک باد) 100 گرمی
٪13
گیاه موسیر درشت پلاکی 100 گرمی
٪3
مومنایی کوهی 100 گرمی
٪3
گیاه مهر مکی 100 گرمی
٪17
سدر فله 500 گرمی
٪8
سپستان درشت 100 گرمی
٪9
زیره سبز (کراویه) 100 گرمی
٪10
زیرفون یا برگ تیول 100 گرمی
٪17
زنجبیل قلم 100 گرمی
٪33
زنیان (کسرک) 100 گرمی
٪11
زنجبیل پودر 100 گرمی
٪5
سفیدآب پنبه رو 100 گرمی
٪5
سعد کوفی 100 گرمی
٪9
سرنج رنگ پودر 100 گرمی
٪17
سرخ مغز خشک شده 100 گرمی
٪11
سفید آب نقره 10گرمی
٪6
سقز 100 گرمی
٪18
سماق قهوه ای ناکوب 100 گرممی
٪29
سنبل الطیب 100 گرمی
٪13
سنبل خطایی 100 گرمی
٪10
سورنجان 100 گرمی
٪10
سورنجان 100 گرمی
٪9
سنگدان مرغ خشک شده 500 گرمی
٪20
سنگ قلیاب 100 گرمی
٪7
سنگ حجر الیهود 100 گرمی
٪3
سنجد یک کیلوگرمی
٪-782
گیاه شاتره خشک 100 گرمی
٪14
سیاه دانه هندی 100 گرمی
٪5
شقاقل 100 گرمی
٪17
شکر تیغار 100 گرمی
100گرم
٪25
شیرین بیان 100 گرمی
٪25
شیرین بیان پودر 100 گرمی
٪1
شیرخشت 100 گرمی
٪17
شوید خشک (سبزی) 100 گرمی
٪20
شنبلیله خشک (سبزی) 100 گرمی
٪9
شلتوک برنج فله1000گرمی
٪12
شکر سرخ فله 1000 گرمی
٪6
صبر زرد 100 گرمی
٪7
صندل سرخ 100 گرمی
٪9
صمغ عربی 100 گرمی
٪2
صندل سفید 100 گرمی
٪4
هلیله زرد 100 گرمی
٪20
کنگر فرنگی 100 گرمی
٪9
کرفس کوهی 100 گرمی
٪14
کف دریا 100 گرمی
٪4
کافور 100 گرمی
٪17
پودر معجون گیاهی 120 گیاه
آلو بخارا 250
٪14
خاکشیر 100 گرم
٪10
بابونه گل شیرازی 100 گرم
100 گرم
٪18
تخم شربتی درشت 100 گرمی
100 گرم تخم ریحون سبز
٪17
تخم شربتی ریز 100 گرمی
100 گرم
٪6
بارهنگ( تنگبار) 100 گرمی
100 گرم
٪12
تخم سفید (اسفرزه) 100 گرمی
100 گرم
٪70
کلپوره(مریم نخودی)50گرمی
۵۰ گرم
٪2
هل سبز درشت(100گرمی)
100 گرم
٪4
هل سبز درشت(50 گرمی)
50 گرم
٪1
هل سبز ریز(100گرمی)
100 گرم
٪7
هل سبز ریز(50 گرمی)
50 گرم
٪2
هل باد هندی(100گرمی)
100 گرم
٪5
هل باد هندی(50 گرمی)
50 گرم
٪10
ختمی سفید 100 گرم
100 گرم
٪22
گل گاوزبان(100گرمی )
100 گرم
٪6
گل گاوزبان(50 گرمی)
50گرم
٪20
دوا سرماخوردگی 100 گرم
100 گرم
٪8
چهار تخم 100 گرم
100 گرم
٪11
آلاله 100 گرم
100 گرم
٪8
آویشن برگ(100گرم)
100 گرم
آویشن برگ(50گرم)
50 گرم
٪13
آویشن پودر(100گرم)
100 گرم
٪30
آویشن پودر(50گرم)
آویشن پودر 50 گرم
٪16
زنجفیل پودر(100گرمی)
100گرمی
٪22
زنجفیل پودر(50گرمی)
50 گرم
٪16
زنجفیل قلم(100گرمی)
100گرمی
٪22
زنجفیل قلم(50 گرمی)
50 گرم
٪19
زردچوبه قلم 100 گرم
100 گرم
٪10
فلفل سیاه دانه(100گرمی)
100 گرم
٪18
فلفل سیاه دانه(50 گرمی)
50 گرم
٪50
فلفل سیاه پودر(50گرمی)
50 گرم
٪14
فلفل سیاه پودر(100گرمی)
٪24
فلفل قرمز پودر ۵۰ گرمی
۵۰ گرم
٪8
اسطوخودوس(100گرمی)
100گرمی
٪13
اسطوخدوس(50گرمی)
50 گرم
٪-860
سنبل الطیب(100گرمی)
100 گرم
٪14
گیاه بادرنجبویه 100گرم
٪10
گیاه زیرفون 100 گرم
100 گرم
٪6
گیاه افتیمون
100 گرم
٪22
گیاه افسنتین 100 گرم
100 گرم
٪17
گیاه رازیانه(بادیان) 100 گرم
100 گرم
٪44
گیاه بذر کتان 100 گرمی
100 گرم
٪11
جدوار قلم(100گرمی)
100 گرم
٪14
جدوار پودر(100گرمی)
100 گرم
٪25
جدوار پودر(50گرم)
50 گرم
٪31
جو دوسر (یولاف) 100 گرم
100 گرم
٪20
خرنوب(50گرمی)
50 گرم
٪2
خمیرمایه نان 100 گرم
100 گرم
٪18
قهوه (سبز) دانه 100 گرم
100 گرم
٪3
برگ رزماری
100 گرم
٪28
تخم گشنیز 100 گرم
100 گرم
٪14
گیاه فوفل 100 گرمی
100 گرم
٪3
ترنجبین(100گرمی)
100 گرم
٪6
ترنجبین(50گرمی)
50گرمی
٪4
تیغار(50گرمی)
50 گرم
٪-9
تیغار(100گرمی)
100 گرم
٪24
کنجد سفید ایرانی 100 گرم
100گرم
٪19
کنجد با پوست 100 گرم
100گرمی
٪13
برگ گل محمدی 100 گرم
100 گرم
٪8
غنچه گل محمدی 100 گرم
100 گرم
٪17
هلیله سیاه (100گرمی)
100 گرم
٪26
هلیله سیاه (50گرمی)
50 گرم
٪20
تخم خرفه
100 گرم
٪28
هلیله کابلی(100گرمی)
100 گرم
٪7
هلیله کابلی(50گرمی)
50 گرم
کتیرا خوراکی(50گرمی)
50 گرم
٪3
کتیرا شستشو(100گرمی)
100 گرم
کتیرا شستشو(50گرمی)
50 گرم
٪5
میخک (قلم فر)(100گرمی)
100 گرم
٪9
میخک (قلم فر)(50گرمی)
50 گرم
٪20
گیاه موردانه 100 گرمی
100 گرم
٪17
مصطکی(100گرمی)
100 گرم
٪17
مصطکی(50گرمی)
50 گرم
٪11
گیاه برگ بو 100 گرمی
100 گرم
٪17
مرزنجوش(100گرمی)
100 گرم
٪17
مرزنجوش(50گرمی)
50 گرم
٪9
کندر خوراکی(100گرمی)
100گرمی
کندر خوراکی(50گرمی)
50 گرم
٪11
کندر آتشی(100گرمی)
100 گرم
٪20
کندر آتشی(50گرمی)
50 گرم
٪19
لیمو عمانی زرد
100 گرم
٪20
لیمو عمانی سیاه
100 گرم
٪23
سیاه دانه(100گرمی)
100 گرم
٪38
سیاه دانه(50گرمی)
50 گرم
٪23
فولوس (100گرمی)
100 گرم
٪14
سماق قرمز پودر 100 گرمی
100 گرم
٪14
سماق قهوه ای صد گرمی
٪7
زیره سیاه(100گرمی)
100 گرم
٪13
زیره سیاه(50گرمی) کوهی
50 گرم
٪9
زیره سبز
100 گرم
٪6
دارچین پودر 100 گرمی
100 گرم
٪17
دارچین قلم 100 گرمی
100 گرم
٪25
جوش شیرین 500 گرم
500گرم
٪13
جوهر تباشیر 100 گرمی
٪25
گیاه پولک (آنتی بیوتیک) 100 گرمی
100 گرم
٪13
پودر کاکائو 100 گرمی
100 گرم
٪17
بهارنارنج(100گرم)
100 گرم
٪26
بهارنارنج(50گرم)
50 گرم
٪6
نشاسته مشهدی 100 گرمی
100 گرم
٪29
برگ سداب 100 گرمی
100 گرم
٪1
شیر خشت(100گرمی)
100 گرم
٪25
شیر خشت(50گرمی)
50 گرم
٪9
چای ترش (مکی) 250 گرمی
100 گرم
٪20
دواء نان (تخمی نان)100گرمی
100گرمی
تخم کاهو(100گرمی)
100 گرم
٪11
خلال بادام درختی 50 گرم
50گرم
٪4
خلال پسته اعلا 50 گرم
٪2
خلال پسته100 گرمی
100 گرم
٪40
خلال نارنج 50 گرم
50گرم
٪4
هل شکسته 100 گرم
100گرم
٪8
هل سبز درشت 25 گرم
25گرمی
٪12
هل سبز ریز 25 گرم
25 گرم هل اکبر قرمز
٪17
می تخم (تخم شوید) 100 گرم
100گرم
گیاه پر سیاوش (قرص چای)
٪11
شیر خشت 10 گرمی
٪19
گیاه کنجد با پوست 100 گرم
100گرم
٪8
اسپری بینی سینوسان نوشاد
٪9
قطره غیر خوراکی آشیلا
٪5
مصفی خون شفانگر
٪4
علک و عسل شفای کردستان
تهیه شده از علک و عسل درجه یک ؛ درمان قطعی ورم معده در استفاده 7 روزه معجون علک و عسل درجه یک شفای کردستان _ 45 گرم این محصول از بهترین و با کیفیت‌ترین مواد اولیه در کردستان تهیه گردیده است. نقش عسل بر سلامت و درمان و تقیوت سیستم ایمنی و عمومی بدن بر کسی
٪7
محلول میرتل (مورد) الیس
٪11
افشره اسطوخودوس (لاوندر)الیس
قطره خوراکی اسطوخودوس الیس قطره خوراکی اسطوخودوس الیس محصولی ضد اضطراب است. این محصول حاوی اسانس طبیعی اسطوخودوس است و همین امر این مکمل را به محصولی ارزشمند تبدیل کرده است. این قطره می تواند به کیفیت خواب کمک کند، به ویژه کسانی که استرس زیادی دارند با ا
٪4
افشره گل سرخ الیس
٪6
علک (سقز خام) 30 گرمی شفای کردستان
٪8
شامپو هفت عصاره تقویت کننده علاج
٪2
سیرسیاه قوطی
٪9
گیاه بالنگو 100 گرمی
٪56
آتل و باطل 100 گرمی
٪16
نعناع فلفلی 100 گرمی
٪6
آردبرنج یک کیلوگرمی
1000گرم
٪7
گیاه آمله مقشر 100 گرمی
٪14
گیاه آویشن پودر 100 گرمی
100گرمی
٪9
اسپند با پوست یک کیلوگرمی
٪17
گیاه استویا 50 گرمی
٪9
گیاه اشترک 50گرمی
50گرم
٪17
گیاه اسفناج خشک
٪9
گیاه افتیمون 500 گرمی
٪11
گیاه اگیر ترکی 100 گرمی
٪15
اناردون یک کیلوگرمی
1000گرم
٪12
گیاه انجدان رومی 100 گرمی
٪-7
انجیر سیرچی یک کیلوگرمی
1000گرمی
٪4
گیاه انزروت 100 گرمی
٪4
بادام سنگی یک کیلو گرمی
٪10
گیاه بابونه شیرازی 100 گرمی
100گرم
٪8
گیاه انیسون (بادیان رومی) 100 گرمی
٪1
گیاه باریجه100گرمی
100گرم
٪12
گیاه بادیان ستاره ای 50 گرمی
50گرمی
٪14
گیاه بادرنجبویه یا ملیس 100 گرمی
100گرم
٪9
بذر پیاز 100 گرمی
٪12
بذرخارمریم 100 گرمی
100گرم
٪25
بذر چغندر 100 گرمی
100گرم
٪9
بذر شنبلیله 200 گرمی
٪20
بذر هویج 100گرمی
٪5
بذر گوجه 100 گرمی
٪27
بذر یونجه 100 گرمی
٪8
بذر کتان 200 گرمی
200گرم
٪7
بذرالبنج 100 گرمی
٪9
برگ زیتون100 گرمی
100گرم
٪20
برگ اکالیپتوس 200 گرمی
٪9
برگ انبه 200 گرمی
٪9
برگ استویا 100 گرمی
٪17
برگ گیاه سداب 200 گرمی
٪20
برگ سنا (مکی) 200 گرمی
٪33
برگ گیاه مورد 200 گرمی
٪26
برگ گیاه گزنه 200 گرمی
٪20
برگ گیاه کاسنی 200 گرمی
200گرم
٪7
گیاه بلیله 100 گرمی
100گرم
٪14
بلغور گندم یک کیلوگرمی
٪3
بنه خام فله یک کیلوگرمی
1000گرم
٪10
گیاه بهار سنجد 100 گرمی
100گرم
٪11
گیاه بهار ریحان 500 گرمی
500گرم
٪9
بنه خام فله 250 گرمی
250گرم
٪10
گیاه بهمن پیچ 100 گرمی
100گرم
٪7
گیاه بهار نارنج اصل 100 گرمی
٪29
بوره ارمنی 100 گرمی
٪16
بهمن سفید 100 گرمی
100گرم
٪15
گیاه بهمن سرخ 100 گرمی
100گرم
٪3
گیاه بومادران 100 گرمی
٪5
پر سیاوش 100 گرمی
٪17
گیاه پاخری 500 گرمی
٪14
پنج انگشت 200 گرمی
٪5
پر به 500 گرمی
٪25
پودر پیاز 100 گرمی
٪20
پودر خردل 100 گرمی
٪3
پودر سنجد 100 گرمی
100گرم
٪6
پودر سیر 500 گرمی
500گرم
٪13
پوست خشخاش 100 گرمی
٪16
گیاه تاتوره 100 گرمی
٪20
گیاه تخم جعفری 100 گرمی
٪9
تخم خربزه 1000 گرمی
٪14
تخم خشخاش 100 گرمی
٪7
تخم سفید (اسفرزه) 200 گرمی
٪17
تخم شربتی ریز100گرمی
100گرمی
٪18
تخم شربتی درشت (ریحان سبز) 100 گرمی
100گرم
٪33
گیاه تخم شاهی (ترتیزک) 100 گرمی
100گرمی
٪27
تخم شبدر 100 گرمی
٪3
تخم لاکپشت 100 گرمی
٪15
تخم کاسنی 100 گرمی
٪2
تخم مرزه کاشتنی 100 گرم
٪9
تخم کاهو 100 گرمی
٪19
تخم کرفس 100 گرمی
100گرمی
٪42
تخم کرچک (کنتون) 100 گرمی
٪9
ترشاله 500 گرمی
٪7
گیاه دانه اسپند بوجاری 100 گرمی
٪10
دانه چیا 100 گرمی
٪20
تخم کنف (شاهدانه) 100 گرمی
100گرم
٪30
گیاه درمنه ترکی 100 گرمی
٪14
گیاه خون سیاوش 100 گرمی
٪14
گیاه ترخون خشک گلبافتی (سبزی) 100 گرمی
٪31
گیاه دم اسب 100 گرمی
٪33
دم گیلاس 100 گرمی
٪7
گیاه رازک 100 گرمی
100گرم
٪2
ریشه جنسینگ سفید 100 گرمی
100گرم
٪17
گیاه ریشه ایرسا 100 گرمی
٪9
گیاه روناس 100 گرمی
٪16
گیاه روپاس (تاج ریزی) 100 گرمی
٪20
ریشه گل ختمی 100 گرمی
٪16
گیاه ریشه جوز هندی 100 گرمی
٪2
ریشه جنسینگ قرمز دختر پیچ 100 گرمی
100گرم
٪25
گیاه ریشه بیان 100 کرمی
٪31
گیاه ریشه زارچ 100 گرمی
٪12
گیاه زارچ (زرشک سیاه) 100 گرمی
٪4
گیاه ریوند چینی 100 گرمی
٪3
پودر زردچوبه 100 گرمی
100گرم
٪31
گیاه زبان گنجشک 100 گرمی
٪4
ریشه کندش 10 گرمی
٪17
زاغ بلور اعلا 100 گرمی
100گزم
٪17
گیاه زرنیخ 100 گرمی
100گرم
٪20
زرشک پفکی فله 100گرمی
100گرمی
٪8
خمیره مروارید 100 گرمی همدرد
٪14
گیاه عدس الملک 100 گرمی
٪9
گیاه عاقرقره ها 50 گرمی
٪14
گیاه طباشیر قلم 100 گرمی
٪8
گیاه کاکنج(عروس پشت پرده) 100 گرمی
٪9
عناب درشت 250 گرمی
250گرم
٪20
گیاه عودبلیسان 100 گرمی
٪1
گیاه فرنجمشک 100 گرمی
٪6
گیاه فراسیون(افنان سر) 100 گرمی
٪13
گیاه عود صلیب 100 گرمی
٪20
عنبرنساء 250 گرمی
٪10
فلفل سیاه پودر 100 گرمی
100گرم
٪9
فلفل دانه سفید 100 گرمی
100گرم
٪25
گیاه فلفل پول بیبر فله 100 گرمی
100گرم
٪30
گیاه فلفل پول بیبر فله 100 گرممی
100گرم
٪20
برگ سنا (مکی)
100 گرم
٪19
جدوار قلم(50 گرمی)
50 گرم
٪22
بومادران گل 100 گرمی
100 گرم
٪21
کشمش قلمی سبز (100 گرمی)
100 گرم
٪20
کشمش پلویی 100 گرمی
100 گرم
٪8
نشاسته ذرت 100 گرمی
100 گرم
٪7
نبات سفید شاخه ای 1000 گرمی
100گرم
٪15
جو پوست کنده 100 گرمی
100 گرم
٪4
بادام سنگ 100 گرمی
100گرم
٪17
گل سرشور 100 گرمی

آرایشی

٪5
رنگ موی طبیعی مشکی ابریشم
٪7
رنگ موی 100 % گیاهی قهوه ای تیره ابریشم
٪6
کرم ضد آفتاب فاقد چربی و بدون رنگ ادیب
٪6
رنگ موی گیاهی قهوه ای روشن ابریشم
رنگ موی گیاهی قهوه ای روشن ابریشم
٪4
رنگ موی گیاهی زیتونی ابریشم
٪10
لیف گیاهی بدن لوفا
٪7
لیف گیاهی صورت و بدن
٪1
سفیدآب 70 عددی روغن شترمرغ
٪9
سفیدآب 70 عددی کوهان شتر
٪6
لیف گیاهی بلند لوفا

متفرقه

٪5
ادویه زعتر بندر100گرم
100گرم
٪10
قهوه اسپرسو100گرم
100گرم
٪11
ادویه ترشی 100گرمی
100گرم
٪11
ادویه پلویی 100گرمی
100گرم
٪17
ادویه فلافل 100گرمی
100گرم
٪11
ادویه آبگوشتی 100گرمی
100گرم
٪10
ادویه خورشتی 100گرمی
100گرم
٪10
ادویه خورشتی 100گرمی
100گرم
٪2
چای کرک اصلی 500 گرمی
٪1
چای کرک اصلی یک کیلوگرمی
٪4
چای کرک اصلی 250 گرمی
٪20
چسب کمر جونسون اصلی
٪2
کرم ترمیم کننده و آبرسان اسپیرولینا
٪12
ضد آفتاب گیاهی ترنجان
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 03491090217
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .