کافه کنافه
کافی شاپ
72 نظر
3.8
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
خیابان والفجر شمالی
پیش سفارش
30 دقیقه

کنوفه کلاسیک

کنوفه کلاسیک باپنیر
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/ پسته روی کنوفه/کره/ شهد مخصوص
کنوفه کلاسیک با قیماخ
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/ پسته روی کنوفه- کره /شهد مخصوص
کنوفه کلاسیک باپنیردوبل
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/ پسته روی کنوفه/کره/ شهد مخصوص

پنینی

پنینی بوقلمون پستو
نان چاباتا- سینه فرآوری شده بوقلمون- پنیر-سس پستو
پنینی بوقلمون آجوکا
نان چاباتا- سینه فرآوری شده بوقلمون- پنیر - سس آجوکا ترکی
پنینی بیکن پستو
نان چاباتا- بیکن ممتاز گوشت و مرغ- پنیر - سس پستو
پنینی بیکن آجوکا
نان چاباتا- بیکن ممتاز مرغ و گوشت- پنیر - سس آجوکا ترکی
پنینی مرغ و قارچ پستو
نان چاباتا- گوشت مرغ و قارچ- پنیر - سس پستو
پنینی مرغ و قارچ آجوکا
نان چاباتا- گوشت مرغ و قارچ- پنیر - سس آجوکا ترکی
پنینی ١٠٠٪‏ وگان
نان چاباتا- کالباس گیاهی- پنیر وگان - سس آجوکا ترکی

کنوفه پنیر پسته ای

کنوفه پنیر پسته ای
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/وسط یک لایه پسته و روی کنوفه پسته - کره - شهد مخصوص
کنوفه قیماخ پسته ای
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/قیماخ(سرشیر دست ساز با چربی پایین)/وسط یک لایه پسته و روی کنوفه پسته-
کنوفه پنیر پسته ای با پنیردوبل
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/قیماخ(سرشیر دست ساز با چربی پایین) /وسط یک لایه پسته و روی کنوفه پسته-

کنوفه بیلوریه

کنوفه بیلوریه با پنیر
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/یکطرف کنوفه کامل پسته ای/کره/شهد مخصوص - یک اسکوپ بستنی وانیلی
کنوفه بیلوریه با قیماخ
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/یکطرف کنوفه کامل پسته ای/کره/شهد مخصوص/یک اسکوپ بستنی وانیلی
کنوفه بیلوریه باپنیردوبل
همراه با یک اسکوپ بستنی/رشته کنوفه/پنیر کاشار/یکطرف کنوفه کامل پسته ای/کره/شهد مخصوص/یک اسکوپ بستنی وانیلی

کنوفه اسپشیال

کنوفه اسپشیال باپنیر
رشته کنوفه - پنیر کاشار - یکطرف کنوفه نصف مغز پسته و نصف مغز گردو سالم- کره - شهد مخصوص - یک اسکوپ بستنی وانیلی
کنوفه اسپشیال با قیماخ
رشته کنوفه/پنیر کاشار/یکطرف کنوفه نصف مغز پسته و نصف مغز گردو سالم/کره/شهد مخصوص - یک اسکوپ بستنی وانیلی
کنوفه اسپشیال باپنیردوبل
رشته کنوفه/پنیر کاشار/یکطرف کنوفه نصف مغز پسته و نصف مغز گردو سالم/کره/شهد مخصوص - یک اسکوپ بستنی وانیلی

کنوفه تمام پسته

کنوفه تمام پسته باپنیر
رشته کنوفه/پنیر کاشار /یک طرف کنوفه کامل مغز پسته سالم/کره/شهد مخصوص/یک اسکوپ بستنی وانیلی
کنوفه تمام پسته با قیماخ
رشته کنوفه/یکطرف کنوفه کامل مغز پسته سالم/کره/شهد مخصوص/یک اسکوپ بستنی وانیلی
کنوفه تمام پسته با پنیردوبل
رشته کنوفه/ پنیر کاشار/یکطرف کنوفه کامل مغز پسته سالم/کره/شهد مخصوص/یک اسکوپ بستنی وانیلی

بستنی

اسکوپ اضافه
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262