فست فود موکو
فست فود
251 نظر
3.9
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بزرگراه امام رضا
در حال سفارش گیری
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا

پیتزا کتو موکو
پیتزا(کتو)گوشت برگر ومرغ تندوریءبا بیس ژامبون مرغ وگوشتءپنیرءقارچءزیتون سیاهءپیازچه
پیتزا کتو موکو
پیتزا(کتو)گوشت برگر ومرغ تندوریءبا بیس ژامبون مرغ وگوشتءپنیرءقارچءزیتون سیاهءپیازچه
پیتزا کتو موکو
پیتزا(کتو)گوشت برگر ومرغ تندوریءبا بیس ژامبون مرغ وگوشتءپنیرءقارچءزیتون سیاهءپیازچه
پیتزا کتو رست بیف
پیتزا کتو بوقلمون
پیتزا(کتو)بوقلمون با بیس ژامبون گوشت ومرغ/قارچ/پنیر/سینه دودی بوقلمون /زیتون سیاه
پیتزا چهار فصل
رست بیف موکو پپرونی کراکف
پیتزا قارچ و گوشت
خمیر رگن، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتونخمیر رگن، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا کتو قارچ وگوشت
پیتزا(کتو)قارچ و گوشت با بیس ژامبون مرغ وگوشتءپنیرءقارچءگوشت چرخ کرد گوسالهءفلفل دلمه رنگیءزیتونءپنیر پارمسان
پیتزا کتو پپرونی
پیتزا(کتو)پپرونی/با بیس ژامبون مرغ وگوشت/پنیر/قارچ/پپرونی
پیتزا کتو کراکف
پیتزا(کتو)کراکف /با بیس ژمبون گوشت ومرغ/پنیر/قارچ/کراکف
پیتزا موکو
خمیر رگن/پنیر/قارچ/گوشت برگر/مرغ تندوری/زیتون سیاه/ پیازچه
پیتزا عبدی
خمیر رگن/پنیر-قارچ/گوشت برگر/مرغ/فلفل رنگی/زیتون سیاه
پیتزا بیکن
خمیر سفید/پنیر-قارچ/سس سیر/بیکن
پیتزا بیکن و بوقلمون
خمیر سفید/پنیر-قارچ/سس سیر/بیکن/بوقلمون
پیتزا برگر
نان برگر/میکس پنیر/قارچ/ژامبون
پیتزا رست بیف
خمیر سفید/پنیر-قارچ/گوشت گوساله/فلفل دلمه رنگی
پیتزا چیکن گریل
خمیر رگن/پنیر-قارچ/مرغ گریل-/فلفل دلمه رنگی/زیتون سیاه
پیتزا تندوری
خمیر رگن/پنیر/قارچ/مرغ تندوری/فلفل دلمه رنگی/زیتون سیاه
پیتزا بوقلمون
خمیر سفید/پنیر-قارچ/سینه دودی بوقلمون/زیتون سیاه
پیتزا کراکف
خمیر سفید/پنیر/قارچ/کراکف
پیتزا چیلی تندوری
خمیر رگن/سس چیلی/پنیر-قارچ/مرغ تندوری/فلفل دلمه رنگی/زیتون سیاه/هالوپینو
پیتزا پپرونی
خمیر سفید/پنیر/قارچ/پپرونی هالوپینو
پیتزا سبزیجات
خمیر رگن/قارچ/فلفل دلمه رنگی/زیتون سیاه/پیازچه/سس سزار/پنیر پارمسان
پیتزا قدیمی
ژامبون گوشت/ژامبون مرغ/هات داگ شکاری کالین/فلفل رنگی/زیتون/خمیر سفید
پیتزا کتو قدیمی
پیتزا(کتو)قدیمی با بیس ژامبون گوشت و مرغءقارچ ءپنیرءژامبون گوشت قرمزو ژامبون مرغءهات داگ شکاری کالینءفلفل رنگی

برگر

برگر
(150 گرم گوشت گوساله) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) به انتخاب مشتری تهیه میشود.
چیز برگر
(برگر-پنیر گودا) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) وبه انتخاب مشتری تهیه میشود.
موکو برگر
(برگر-پنیر گودا) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) و به انتخاب مشتری تهیه میشود
بیگ موکو(برگر)
(برگر-پنیر گودا-برگر-پنیر گودا) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) وبه انتخاب مشتری تهیه میشود.
هارت اتگ(برگر)
(برگر-پنیر گودا-برگر-پنیر گودا-برگر-پنیر گودا-پنیر هوی) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) و به انتخاب مشتری تهیه میشود.
ماشروم برگر
(180 گرم گوشت گوساله-سس قارچ) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) و به انتخاب مشتری تهیه میشود.
ماشروم چیز برگر
(برگر-پنیر گودا + سس قارچ) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) و سس(چیلی) به انتخاب مشتری تهیه میشود.
ماشروم موکو برگر
(برگر-پنیر گودا-پنیر گودا-سس قارچ) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) و سس(چیلی) به انتخاب مشتری تهیه میشود.
ماشروم بیگ موکو برگر
(برگر-پنیر گودا-برگر-پنیر گورا-سس قارچ) تمامی برگرها با 2 نوع نان(رگن-مک) و سس(چیلی) به انتخاب مشتری تهیه میشود.
پنیر هوی
پنیر هوی
برگر بوقلمون
170گرم گوشت بوقلمون

ساندویچ فیله مرغ

(ساندویچ)چیکن گریل
(فیله مرغ طعم دار شده)
(ساندویچ)چیکن چیز
(فیله مرغ طعم دار شده_پنیر گودا)
(ساندویچ)ماشروم چیکن
(فیله مرغ طعم دار شده_سس قارچ)
(ساندویچ)ماشروم چیکن چیز
(فیله مرغ طعم دار شده-پنیر گودا-سس قارچ)
ساندویچ فیله سوخاری
2عدد فیله سوخاری، پنیر گودا، پنیر چدار، سس ماشروم، گوجه، کاهو
(ساندویچ)چیلی تندوری
(فیله مرغ تندوری-سس چیلی)
(ساندویچ)چیکن تندوری
(فیله مرغ طعم دار شده با ادویه تندوری)

ساندویچ هات داگ

هات داگ
هات داگ/کاهو/گوجه/خیارشور
مدداگ
هات داگ/پنیر گودا/پنیر هوی/سس خردل/سس موکو/سس باربیکیو
چیلی مدداگ
مدداگ/سس چیلی

ساندویچ میکس

ساندویچ بیف استیک
برگر/پنیر گودا/100 گرم گوشت راسته/پنیر گودا
ساندویچ عبدی
برگر/پنیر گودا/دو عدد فیله ی گریل/پنیر گودا
هایزنبرگ
هات داگ/پنیر گودا/برگر/پنیر گودا
مد برگر
برگر/مدداگ

سیب زمینی

سیب زمینی ویژه با ژامبون
سیب/ژامبون گوشت و مرغ/قارچ، پنیر/فلفل رنگی
سیب زمینی ویژه با مرغ گریل
سیب/مرغ گریل /قارچ/ پنیر/فلفل رنگی

غذای پرسی

پاستا چیکن آلفردو
پنه/فیله مرغ/قارچ/سس آلفردو
بشقاب فیله مرغ
4تیکه فیله مرغ گریل شده/سالاد کلم/سبزیجات

سوخاری

چیکن استریپس 3 تیکه
3تیکه فیله مرغ سوخاری/سیب زمینی/سالاد کلم
چیکن استرسپس 5 تیکه
5 تیکه فیله مرغ سوخاری/سیب زمینی/سالاد کلم

پیش غذا

سالاد کلم
سالاد سزار
فیله مرغ گریل/زیتون/کاهو/گوجه گیلاسی /سس سزار
سالاد یونانی
نان سیر
پیاز سوخاری
سیب زمینی
فیله اضافه(برای ساندویچ و بشقاب فیله)

نوشیدنی

سس ظرفی
دلستر قوطی استوایی
دلستر هلو
سس تکنفره کچاپ
دلستر ساده
نوشابه قوطی کوکا
دلستر لیمو
زیرو
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی اسپرایت
دوغ
آبمیوه گازدار
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0919 298 6858