باز است
پیش سفارش
پروتئین احمدرضا
ثبت نشده
4 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
30 دقیقه

مرغ گرم

سینه با پوست
مرغ تمیز شده
فیله مرغ
بال و گردن مرغ
بال مرغ
گردن مرغ بدون پوست
شنیسل فله
شنیسل بسته بندی
مرغ سبز

گرم و تازه

کبک
بال و سینه بوقلمون
ران بوقلمون
بوقلمون تمیز شده
سینه بوقلمون
شنیسل بوقلمون
ران و سینه بوقلمون
بال و گردن بوقلمون
بوقلمون

ماهی دریایی و پرورشی

سارم
هامور
قدر دم زرد
قاضی
بچه شیر
گالت
هوور
قزل آلا
سالمون
شیرقلاب
بچه هوور
حلوا سیاه
کفشک
شوریده
سرخو
سنگسر طلایی
شهری
میش
سه کله
اسب

مزه دار شده

مرغ شکم پر زعفرانی
هرکیلو
جوجه زعفرانی
جوجه مکزیکی
جوجه باربیکیو
کتف و بال مکزیکی
کتف و بال زعفرانی
برگشت به بالا