نان کامل
نانوایی
102 نظر
4.3
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
شفا
موقتا تعطیل
30 دقیقه

نان

نان ساده(پنج عددی)
نان كنجدی (پنج عددی)
5 عدد نان
نان پر کنجدی(پنج عددی)
5عدد نان
نان کنجدی تنها(سه عددی) حذف شده
3 عدد نان
نان دوچانه کنجدی(پنج عددی)
5 عدد نان
نان دو چانه کنجدی(سه عددی)
سه عدد
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262