فست فود پاندا
فست فود
223 نظر
4.1
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، پارک نشاط
پیش سفارش
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتز آمریکایی

٪15
٪15
پیتزا مخصوص آمریکایی
ژامبون مخلوط، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا میکس امریکایی
مرغ تکه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی
مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا بوقلمون آمریکایی
سینه بوقلمون اسلایس شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا رست آمریکایی
گوشت رست بیف، قارچ، پنیر،فلفل دلمه ای،سس مخصوص
٪15
پیتزا خانواده رست
گوشت رست بیف، قارچ، پنیر،فلفل دلمه ای،سس مخصوص
٪15
پیتزا سبزیجات آمریکایی
نخود سبز، هویج، ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا پپرونی آمریکایی
ژامبون 90 درصد پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا ایتالیایی

٪15
٪15
پیتزا مخصوص ایتالیایی
ژامبون مخلوط، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا میکس ایتالیایی
مرغ تکه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی
مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا پپرونی ایتالیایی
ژامبون 90 درصد پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا بوقلمون ایتالیایی
سینه بوقلمون اسلایس شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا ایتالیایی رست
گوشت رست، قارچ ، پنیر، فلفل دلمه ای،سس مخصوص
٪15
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
نخود سبز، هویج، ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
مارگاریتا
٪15
پیتزا سزار ایتالیایی
روغن سیر، مرغ تیکه ای، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل، سس سزار

پیتزا مینی

٪15
٪15
پیتزا مینی مخصوص
ژامبون مخلوط، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا مینی رست
گوشت رست بیف، قارچ، پنیر،فلفل دلمه ای،سس مخصوص
٪15
پیتزا مینی میکس
مرغ تکه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا مینی قارچ و گوشت
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا مینی قارچ و مرغ
مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا مینی پپرونی
ژامبون 90 درصد پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا مینی بوقلمون
سینه بوقلمون اسلایس شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا سبزیجات مینی
نخود سبز، هویج، ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا خانواده

٪15
٪15
خانواده قارچ و مرغ
مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
خانواده مخصوص
ژامبون مخلوط، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
خانواده میکس
مرغ تکه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
خانواده قارچ و گوشت
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
خانواده پپرونی
ژامبون 90 درصد پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
خانواده بوقلمون
سینه بوقلمون اسلایس شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
٪15
پیتزا سبزیجات خانواده
نخود سبز، هویج، ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

ساندویچ

٪15
٪15
ساندویچ رست بیف
گوشت رست، پنیر مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
همبرگر 60%
همبرگر شرکتی 60 درصد مام، کاهو، گوجه، خیارشور. نان مک
٪15
چیزبرگر
همبرگر دستی گوشت گوساله، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
ماشروم داگ
هات داگ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
برگر دست ساز
همبرگر دستی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور. نان مک
٪15
رویال برگر
همبرگر دستی گوشت گوساله، ژامبون مخلوط، پنیر، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور. نان مک
٪15
ساندویچ مخصوص دوبل
دو عدد همبرگر شرکتی 60 درصد مام، دو لایه ژامبون مخلوط، دو عدد خمیر مینی پیتزا، قارچ، پنیر
٪15
رویال هات داگ ویژه
هات داگ مجاری، ژامبون مخلوط، سس قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
هات داگ گوشت
هات داگ 60 درصد گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
ساندویچ مرغ
مرغ تیکه ای مزه دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
ساندویچ رست بیف
٪15
قارچ سوخاری
کاسه ای
٪15
کراکف
1عدد کراکف پنیری ویژه، 4ورق ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزای مخصوص، 1عدد نان اضافه، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
٪15
ساندویچ پیتزا
ژامبون مخلوط، پنیر، قارچ. نان گرد
٪15
بندری
سوسیس فلفل سبز قارچ سس بندری
٪15
دوبل برگر
2عدد برگر دست ساز، 2عدد پنیر گودا، سس قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور. نان مک
٪15
چیزداگ
هات داگ مجاری، پنیر پیتزا، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس
٪15
ماشروم برگر
برگردست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور. نان مک
٪15
کر اکف
٪15
قارچ سوخاری
کاسه ای
٪15
ساندویچ گوشت
٪15
ساندویچ سوخاری
٪15
فیله سوخاری سه تکه
سه تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: قارچ سوخاری، سیب زمینی، نان
٪15
فیله سوخاری 4 تکه
چهار تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: قارچ سوخاری، سیب زمینی، نان

سیب زمینی

٪15
٪15
چیکن فرایز
سیب زمینی، مرغ مزه دارشده،فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر
٪15
پپرونی فرایز
سیب زمینی،ژامبون پپرونی،فلفل دلمه ای، قارچ وپنیر
٪15
بوقلمون فرایز
سیب زمینی،بوقلمون، فلفل دلمه ای، قارچ وپنیر
٪15
سیب ویژه
سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر، سس قارچ
٪15
سس اضافه
٪15
سیب ساده
سیب زمینی خلال
٪15
بیف فرایز
سیب زمینی، گوشت رست شده، قارچ و پنیر
٪15
نان سیر
خمیر پیتزh ایتالیایی، پنیرپیتزا، پنیر گودا، سس سیر، کنجد
٪15
فیله سوخاری 5تیکه
5تکه فیله مرغ سوخاری دورچین. قارچ سوخاری، سیب زمینی ، نان
٪15
سالاد سزار سوخاری
٪15
سالاد سزار گریل.
٪15
نان اضافه
٪15
ژامبون فرایز

نوشیدنی

اب معدنی کوچک
دوغ بطری
نوشابه قوطی
دلستر قوطی
قوطی زیرو «رژیمی»
نوشابه خانواده
دلستر خانواده
نوشابه خانواده زیرو
دوغ خانواده خوشگوار
دوغ آبعلی
دوغ خانواده عالیس
برگشت به بالا