موقتا تعطیل
پیش سفارش
فروشگاه پرند پروتئین
ثبت نشده
70 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
45 دقیقه

مرغ

مرغ(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعد از وزن کشی خرد میشود
مرغ ساوانا(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعد از وزن کشی خرد میشود
مرغ سبز(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعد از وزن کشی خرد میشود
ران و سینه مرغ(تازه)
هرکیلو/ران وسینه مرغ تمیز شده
فیله مرغ(تازه)
هرکیلو/
اسکلت مرغ
شنیسل مرغ(تازه)
هرکیلو/سینه مرغ بدون استخوان
چرخی مرغ(تازه)
هرکیلو/سینه مرغ بدون استخوان دوبار چرخ
سینه مرغ تمیز شده(تازه)
هرکیلو/سینه مرغ تمیز شده بدون پوست
ران مرغ تمیزشده(تازه)
هرکیلو/ران مرغ تمیز شده بدون پوست
ران مرغ با پوست(تازه)
هرکیلو/
بال و کتف مرغ(تازه)
هرکیلو/
گردن مرغ(تازه)
هرکیلو/گردن مرغ تمیز شده بدون پوست
جگر مرغ(تازه)
هربسته/وزن هربسته500گرم
سنگدان مرغ(تازه)
هربسته/وزن هربسته 500گرم
بلدرچین(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعد از وزن کشی پاک میشود
بوقلمون کامل(تازه)
هرکیلو/حداقل مقدار سفارش 4کیلو گرم
شنیسل بوقلمون(تازه)
هرکیلو/سینه بدون استخوان بوقلمون
چرخی بوقلمون(تازه)
هرکیلو/سینه بوقلمون بدون استخوان 2بارچرخ
سینه بوقلمون تمیزشده(تازه)
هرکیلو/حداقل مقدار سفارش 2کیلوگرم
ران بوقلمون با پوست(تازه)
هرکیلو/حداقل مقدار سفارش 2کیلوگرم
ناگت مرغ(منجمد)
هرکیلو/
بلدرچین (منجمد)
هرکیلو/بلدرچین منجمدبرند کالی
پای مرغ خوراکی(منجمد)
هربسته/وزن هربسته 1کیلوگرم
کبک(منجمد)
هرکیلو/کبک منجمد برند کالی
شنیسل (منجمد)
هرکیلو/مصارف عمده حداقل مقدار سفارش10کیلوگرم

ماهی و میگو

قزل آلا(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعداز وزن کشی فیله میشود
ماهی سالمون(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعداز وزن کشی فیله میشود
ماهی شیربا استخوان(تازه)
هرکیلو/ماهی شیر با استخوان به صورت استیکی
فیله ماهی هوور(تازه)
هرکیلو/فیله ی ماهی هوور معمولی بدون استخوان
فیله ماهی گالت(تازه)
هرکیلو/فیله ی ماهی گالت بدون استخوان
فیله ماهی هوورگوشتی(تازه)
هرکیلو/فیله ی ماهی هوور گوشتی بدون استخوان
ماهی هوور سالم(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعد از وزن کشی فیله میشود
میگو دریایی(تازه)
هرکیلو/به سفارش مشتری بعد از وزن کشی فیله میشود
فیله میگو(منجمد)
هربسته/وزن هر بسته 500گرم
ماهی کیلکا(منجمد)
هربسته/ماهی کیلکا منجمد برند کالی

گوشت گوساله

دل و جگر وقلوه گوساله
هر کیلو/
فیله گوساله
هرکیلو/
زبان گوساله
هرکیلو/
ماهیچه گوساله
هرکیلو/
چرخی گوساله
هرکیلو/گوشت مخلوط گوساله دوبار چرخ
ران گوساله
هرکیلو/ران گوساله تمیز شده
راسته گوساله
هرکیلو/
سردست گوساله برزیلی(منجمد)
هر کیلو/مصارف عمده

گوشت گوسفند

ران گوسفندی
هر کیلو/
دنبه (تازه)
هرکیلو/
گردن گوسفندی
هرکیلو/
سردست گوسفندی
هرکیلو/
راسته فیله گوسفند با استخوان
هرکیلو/
چرخی مخلوط گوسفند گوساله
هرکیلو/
دل و جگر و قلوه گوسفند
هردست/شامل 1 عدد جگر گوسفندی به همراه 2عددقلوه و 1 عدد دل
دنبه(منجمد)
هرکیلو/مصارف عمده حداقل مقدار سفارش5کیلوگرم

گوشت شتر

گوشت شتر
بسته بندی 900 گرم

محصولات متفرقه

فلافل بشارت یک کیلویی
کالباس لیونر شام شام
کالباس قارچ و مرغ شام شام
کالباس مارتادلا شام شام
برنج هندی(هایلی)
هرکیسه/10کیلوگرم برنج هندی هایلی
برنج هندی(طبیعت)
هرکیسه/10کیلوگرم برنج هندی طبیعت
برنج هندی(ستایش)
هرکیسه/10کیلو گرم برنج هندی ستایش

فراوری

بال و کتف زعفرانی
هرکیلو/بال و کتف مرینیت شده ی زعفرانی
جوجه استخوانی زعفرانی
هرکیلو
شنیسل زعفرانی
هرکیلو/سینه بدون استخوان مرینیت شده ی زعفرانی
بال و کتف سیر و کره
هرکیلو/بال کتف مرینیت شده ی سیر و کره
بال و کتف کره ای
هرکیلو/بال کتف مرینیت شده ی کره ای
بال و کتف مکزیکی
هرکیلو/بال و کتف مرینیت شده ی مکزیکی
برگشت به بالا