پیتزا دی
فست فود
6 نظر
3.2
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
خیابان ابوذر شمالی
پیش سفارش
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا

پیتزا قارچ و مرغ متوسط
پنیر اضافه
پیتزا قارچ و مرغ تک نفره
پیتزا قارچ و پنیر متوسط
پیتزا قارچ و گوشت متوسط
پیتزا قارچ و گوشت تک نفره
پیتزا مینی مخصوص
پیتزا قارچ وپنیر تک نفره
پیتزا سبزیجات متوسط
پیتزا سبزیجات تک نفره
پیتزا پپرونی متوسط
پیتزا پپرونی تک نفره
پیتزا مخصوص متوسط
پیتزا مخصوص تک نفره

نوشیدنی

نوشابه بطری
نوشابه قوطی
نوشابه خانواده
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262