اسنک و پیتزا سه سوت
فست فود
88 نظر
2.9
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار جمهوری
در حال سفارش گیری
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا دونفره

٪10
٪10
نان سیر
٪10
پیتزا چیکن ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/فیله مرغ /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا پپرونی ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/پپرونی /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا گریند ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/گوشت چرخ کرده طعم دار /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/ژامبون/پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا بیف چیکن ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/رست گوشت و مرغ /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا هام میت ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/ژامبون/رست گوشت و مرغ/پنیر میکس ریکوتا

پیتزا مینی

مینی پیتزا ریکوتا
سس گوجه دست ساز.ژامبون.پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/فیله مرغ /پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا بیف چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/رست گوشت و مرغ /پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا پپرونی ریکوتا
سس گوجه دست ساز/پپرونی /پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا هام میت ریکوتا
سس گوجه دست ساز/ژامبون/رست گوشت و مرغ/پنیر میکس ریکوتا

پیتزا یک نفره

پیتزا هام میت
سس گوجه دست ساز/ژامبون/رست گوشت و مرغ/پنیر میکس ریکوتا
پیتزا پپرونی ریکوتا
سس گوجه دست ساز/پپرونی /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا بیف چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/رست گوشت و مرغ /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا گریند ریکوتا
سس گوجه دست ساز/رست گوشت /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/فیله مرغ /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا ریکوتا
سس گوجه دست ساز.ژامبون.پنیر میکس ریکوتا

اسنک

٪10
٪10
فول ویژه سه سوت
3 مدل ژامبون/ 3 مدل پنیر/فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول قارچ سه سوت
قارچ/ سه مدل پنير ميكس/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول ژامبون قارچ سه سوت
سه مدل ژامبون/ قارچ/ سه مدل پنیر میکس/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول پاستا سه سوت
پاستا/ پنیر/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول عربی سه سوت
میکس رست بیف/ فیله مرغ/ پنیر/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول فیله مرغ سه سوت
فیله مرغ/ پنیر/فلفل دلمه ای/ ذرت

ساندویچ گرم

٪10
٪10
هات داگ سه سوت گرم
٪10
هات داگ قارچ و پنیر
هات داگ/قارچ/پنیر/نان باگت
٪10
کوکتل سه سوت گرم
٪10
برگر 60 درصد سه سوت
٪10
ژامبون تنوری سه سوت
٪10
دوبل برگر کلاسیک سه سوت
٪10
برگر سوپر کلاسیک سه سوت
٪10
ساندویچ سوپر کلاسیک سه سوت گرم
برگر دست ساز / ژامبون گوشت / پنیر و قارچ
٪10
هات داگ پنیر سه سوت
٪10
سوپر کلاسیک
برگر دست ساز/ ژامبون گوشت/ پنیر و قارچ
٪10
برگر دست ساز سه سوت گرم

سیب زمینی

٪10
٪10
سه سوت اسپشیال
سیب زمینی سرخ شده/ بوفه آزاد سرد و گرم/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
ژامبون سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ ژامبون مرغ/ سس انتخابی/بدون پنیر
٪10
سیب زمینی سرخ کرده ساده
سیب زمینی سرخ شده/ سس تند/ فلفل سبز/ بدون پنیر
٪10
چیلی سه سوت
٪10
گارلیک سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سس سیر و سبزیجات/ بدون پنیر
٪10
وجتبل سه سوت با بوفه سرد
سیب زمینی سرخ شده/ بوفه آزاد سرد/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
کوکتل سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سوسیس کوکتل/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
ماشروم سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سس قارچ/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
چیز گارلیک سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سس سیر/ سس پنیر گودا/ سبزیجات/ بدون پنیر
٪10
سیب با سس پنیر سه سوت
٪10
خوراک چیکن سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ خوراک فیله مرغ/ سس انتخابی/ بدون پنیر

بشقاب

٪10
٪10
چیپس و پنیر با فیله سه سوت
چیپس/ پنیر پیتزا/ فیله مرغ/ سس انتخابی
٪10
چیپس و پنیر باتاتا سه سوت
چیپس/پنیر پیتزا/بوفه ازاد سرد و گرم/سس
٪10
بشقاب اسپشیال سه سوت گرم
سیب زمینی سرخ کرده /پنیر پیتزا /بوفه ازاد گرم / سس های انتخابی
٪10
چیپس و پنیر میکس
چیپس/ پنیر پیتزا /رست بیف/ فیله مرغ/ سس انتخابی
٪10
بوفه آزاد گرم
خوراک ژامبون/ / خوراک ماشروم
٪10
بوفه آزاد سرد
سالاد / سالاد / سالاد کلم/ سالاد ترش/ سالاد
٪10
چیپس و پنیر با ژامبون
چیپس/ پنیر پیتزا/ ژامبون/ سس انتخابی
٪10
بشقاب اسپشیال سه سوت سرد
سیب زمینی سرخ شده/ پنیر پیتزا/ بوفه آزاد سرد/ سس انتخابی
٪10
بشقاب سیب با پاستا و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ پاستا/ پنیر/ سس انتخابی
٪10
بشقاب هات داگ و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ هات داگ/ پنیر/ سس انتخابی
٪10
بشقاب سیب با کوکتل و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ کوکتل/ پنیر پیتزا
٪10
بشقاب سیب با ژامبون و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ ژامبون مرغ/ پنیر پیتزا
٪10
بشقاب سیب با پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ پنیر پیتزا
٪10
بشقاب باتاتا سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ پنیر پیتزا/ بوفه آزاد سرد و گرم
٪10
بشقاب سیب با قارچ و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ قارچ/ پنیر پیتزا/ کنجد
٪10
چیپس و پنیر با قارچ
چیپس/ پنیر پیتزا/ قارچ/ سس انتخابی
٪10
سالادینو سه سوت
٪10
بشقاب فیله مرغ سه سوت
سیب زمینی سرخ کرده/فیله مرغ/پنیر پیتزا
٪10
بشقاب میکس سه سوت
سیب زمینی سرخ کرده/رست بیف/فیله مرغ/پنیر پیتزا
٪10
بشقاب سیب با خوراک چیکن و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ خوراک فیله مرغ/ پنیر پیتزا
٪10
بشقاب طلایی سه سوت
سیب زمینی سرخ کرده/رست بیف/فیله مرغ/پنیر پیتزا/زعفران

ساندویچ سرد

٪10
٪10
ژامبون گوشت سه سوت سرد
٪10
ژامبون قارچ و مرغ سه سوت سرد
٪10
ژامبون اسموکی سه سوت سرد
٪10
ژامبون فیله بره سه سوت سرد
٪10
ژامبون مرغ سه سوت سرد

پیتزا تست کامل

٪10
٪10
پیتزا تست مونترال کوچک
٪10
پیتزا تست چیکن موناکو کوچک
٪10
پیتزا تست میکس آمریکانو کوچک
٪10
پیتزا تست چیکن موناکو بزرگ
٪10
پیتزا تست میکس آمریکانو بزرگ
٪10
پیتزا تست مونترال بزرگ

سیب زمینی تنوری

٪10
٪10
تنوری میکس
رست بیف و فیله مرغ / پنیر پیتزا / بوفه آزاد سرد و سس های انتخابی
٪10
تنوری چیکن
فیله مرغ پنیر پیتزا /بوفه آزاد سرد و سس های انتخابی
٪10
تنوری باتاتا
با بوفه آزاد گرم و سرد وسس های انتخابی

پیتزا تست

٪10
٪10
پیتزا تست چیکن
نان تست/ فیله مرغ/ پنیر پیتزا/ قارچ

نوشیدنی

دلستر شیشه
نوشابه قوطی فانتا
فرشی دی
ابمیوه گاز دار طعم دار
نوشابه قوطی کوکا
نوشابه انرژی زا پیک
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262