اسنک و پیتزا سه سوت
فست فود
96 نظر
2.9
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار جمهوری
پیش سفارش
40 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پیتزا دونفره

٪10
٪10
پیتزا چیکن ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/فیله مرغ /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا پپرونی ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/پپرونی /پنیر میکس ریکوتا
٪10
نان سیر
٪10
پیتزا گریند ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/گوشت چرخ کرده طعم دار /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/ژامبون/پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا بیف چیکن ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/رست گوشت و مرغ /پنیر میکس ریکوتا
٪10
پیتزا هام میت ریکوتا(دونفره)
سس گوجه دست ساز/ژامبون/رست گوشت و مرغ/پنیر میکس ریکوتا

پیتزا مینی

مینی پیتزا ریکوتا
سس گوجه دست ساز.ژامبون.پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/فیله مرغ /پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا بیف چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/رست گوشت و مرغ /پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا پپرونی ریکوتا
سس گوجه دست ساز/پپرونی /پنیر میکس ریکوتا
مینی پیتزا هام میت ریکوتا
سس گوجه دست ساز/ژامبون/رست گوشت و مرغ/پنیر میکس ریکوتا

پیتزا یک نفره

پیتزا ریکوتا
سس گوجه دست ساز.ژامبون.پنیر میکس ریکوتا
پیتزا چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/فیله مرغ /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا گریند ریکوتا
سس گوجه دست ساز/رست گوشت /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا بیف چیکن ریکوتا
سس گوجه دست ساز/رست گوشت و مرغ /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا پپرونی ریکوتا
سس گوجه دست ساز/پپرونی /پنیر میکس ریکوتا
پیتزا هام میت
سس گوجه دست ساز/ژامبون/رست گوشت و مرغ/پنیر میکس ریکوتا

اسنک

٪10
٪10
فول فیله مرغ سه سوت
فیله مرغ/ پنیر/فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول پاستا سه سوت
پاستا/ پنیر/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول عربی سه سوت
میکس رست بیف/ فیله مرغ/ پنیر/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول ژامبون قارچ سه سوت
سه مدل ژامبون/ قارچ/ سه مدل پنیر میکس/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول قارچ سه سوت
قارچ/ سه مدل پنير ميكس/ فلفل دلمه ای/ ذرت
٪10
فول ویژه سه سوت
3 مدل ژامبون/ 3 مدل پنیر/فلفل دلمه ای/ ذرت

ساندویچ گرم

٪10
٪10
برگر 60 درصد سه سوت
٪10
ژامبون تنوری سه سوت
٪10
کوکتل سه سوت گرم
٪10
هات داگ سه سوت گرم
٪10
هات داگ قارچ و پنیر
هات داگ/قارچ/پنیر/نان باگت
٪10
برگر سوپر کلاسیک سه سوت
٪10
ساندویچ سوپر کلاسیک سه سوت گرم
برگر دست ساز / ژامبون گوشت / پنیر و قارچ
٪10
برگر دست ساز سه سوت گرم
٪10
سوپر کلاسیک
برگر دست ساز/ ژامبون گوشت/ پنیر و قارچ
٪10
دوبل برگر کلاسیک سه سوت
٪10
هات داگ پنیر سه سوت

سیب زمینی

٪10
٪10
سیب زمینی سرخ کرده ساده
سیب زمینی سرخ شده/ سس تند/ فلفل سبز/ بدون پنیر
٪10
ماشروم سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سس قارچ/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
چیلی سه سوت
٪10
گارلیک سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سس سیر و سبزیجات/ بدون پنیر
٪10
سیب با سس پنیر سه سوت
٪10
چیز گارلیک سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سس سیر/ سس پنیر گودا/ سبزیجات/ بدون پنیر
٪10
کوکتل سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ سوسیس کوکتل/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
ژامبون سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ ژامبون مرغ/ سس انتخابی/بدون پنیر
٪10
وجتبل سه سوت با بوفه سرد
سیب زمینی سرخ شده/ بوفه آزاد سرد/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
سه سوت اسپشیال
سیب زمینی سرخ شده/ بوفه آزاد سرد و گرم/ سس انتخابی/ بدون پنیر
٪10
خوراک چیکن سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ خوراک فیله مرغ/ سس انتخابی/ بدون پنیر

بشقاب

٪10
٪10
بشقاب سیب با پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ پنیر پیتزا
٪10
بشقاب سیب با قارچ و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ قارچ/ پنیر پیتزا/ کنجد
٪10
بشقاب سیب با کوکتل و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ کوکتل/ پنیر پیتزا
٪10
بشقاب هات داگ و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ هات داگ/ پنیر/ سس انتخابی
٪10
بشقاب سیب با پاستا و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ پاستا/ پنیر/ سس انتخابی
٪10
بشقاب اسپشیال سه سوت سرد
سیب زمینی سرخ شده/ پنیر پیتزا/ بوفه آزاد سرد/ سس انتخابی
٪10
بشقاب باتاتا سه سوت
سیب زمینی سرخ شده/ پنیر پیتزا/ بوفه آزاد سرد و گرم
٪10
چیپس و پنیر با فیله سه سوت
چیپس/ پنیر پیتزا/ فیله مرغ/ سس انتخابی
٪10
چیپس و پنیر با ژامبون
چیپس/ پنیر پیتزا/ ژامبون/ سس انتخابی
٪10
بشقاب فیله مرغ سه سوت
سیب زمینی سرخ کرده/فیله مرغ/پنیر پیتزا
٪10
بشقاب اسپشیال سه سوت گرم
سیب زمینی سرخ کرده /پنیر پیتزا /بوفه ازاد گرم / سس های انتخابی
٪10
چیپس و پنیر میکس
چیپس/ پنیر پیتزا /رست بیف/ فیله مرغ/ سس انتخابی
٪10
چیپس و پنیر با قارچ
چیپس/ پنیر پیتزا/ قارچ/ سس انتخابی
٪10
بشقاب میکس سه سوت
سیب زمینی سرخ کرده/رست بیف/فیله مرغ/پنیر پیتزا
٪10
بشقاب طلایی سه سوت
سیب زمینی سرخ کرده/رست بیف/فیله مرغ/پنیر پیتزا/زعفران
٪10
چیپس و پنیر باتاتا سه سوت
چیپس/پنیر پیتزا/بوفه ازاد سرد و گرم/سس
٪10
بشقاب سیب با ژامبون و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ ژامبون مرغ/ پنیر پیتزا
٪10
سالادینو سه سوت
٪10
بوفه آزاد گرم
خوراک ژامبون/ / خوراک ماشروم
٪10
بشقاب سیب با خوراک چیکن و پنیر
سیب زمینی سرخ شده/ خوراک فیله مرغ/ پنیر پیتزا
٪10
بوفه آزاد سرد
سالاد / سالاد / سالاد کلم/ سالاد ترش/ سالاد

ساندویچ سرد

٪10
٪10
ژامبون مرغ سه سوت سرد
٪10
ژامبون قارچ و مرغ سه سوت سرد
٪10
ژامبون گوشت سه سوت سرد
٪10
ژامبون اسموکی سه سوت سرد
٪10
ژامبون فیله بره سه سوت سرد

پیتزا تست کامل

٪10
٪10
پیتزا تست چیکن موناکو کوچک
٪10
پیتزا تست مونترال بزرگ
٪10
پیتزا تست میکس آمریکانو بزرگ
٪10
پیتزا تست چیکن موناکو بزرگ
٪10
پیتزا تست مونترال کوچک
٪10
پیتزا تست میکس آمریکانو کوچک

پیتزا تست

٪10
٪10
پیتزا تست چیکن
نان تست/ فیله مرغ/ پنیر پیتزا/ قارچ

نوشیدنی

نوشابه قوطی فانتا
فرشی دی
ابمیوه گاز دار طعم دار
دلستر شیشه
نوشابه قوطی کوکا
نوشابه انرژی زا پیک
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262