شهر مزه ها
فست فود
67 نظر
4.4
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
کرمان، بعد از پارک مادر نرسیده به پل کوثر سمت راست
پیش سفارش
45 دقیقه
امکان تحویل حضوری

پاستا

٪10
٪10
پاستا شف
فتوچینی*گوشت رست بیف*فیله مرغ*قارچ*سس آلفردو*گوجه گیلاسی*فلفل دلمه*جعفری*زیتون*پنیر پارمسان
٪10
چیکن آلفردو
پنه*فیله مرغ*قارچ*سس آلفردو*گوجه گیلاسی*جعفری*زیتون*پنیر پارمسان
٪10
پاستا میگو
پنه*میگو*قارچ*سس آلفردو*گوجه گیلاسی*جعفری*زیتون*پنیر پارمسان
٪10
پاستا کربونارا
فتوچینی*بیکن*قارچ*سس آلفردو*گوجه گیلاسی*جعفری*زیتون*پنیر پارمسان*زرده تخم مرغ
٪10
پاستا تورینو
پنه*گوشت رست بیف*قارچ*سس آلفردو*گوجه گیلاسی*جعفری*زیتون*پنیر پارمسان

برگرها

٪10
٪10
چیکن برگر
مرغ 170گرم*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس تای
٪10
برگر میکس
مرغ 170گرم*گوشت170گرم*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس تای
٪10
چوریتسو برگر
گوشت 170گرم*چوریتسو*پنیر گودا*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس تای
٪10
اسموکی برگر
گوشت170گرم*سس اسموکی*قارچ وپنیر*پنیر گودا*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس باربیکیو
٪10
مزه برگر
گوشت 170 گرم*گوشت رست بیف*قارچ و پنیر*ته دیگ پنیر*پنیر گودا*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس تای
٪10
کلاسیک برگر
گوشت 170گرم*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص*سس تای
٪10
چیز برگر
گوشت 170گرم*پنیر گودا*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس تای
٪10
چیکن سوخاری
سینه مرغ سوخاری*پنیر گودا*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سیب سرخ شده*سس مخصوص*سس تای

سوخاری

٪10
٪10
میگو سوخاری
میگو تازه*سیب زمینی*سبزیجات مزه دار شده *سس تای
٪10
شنیسل سوخاری
سینه مرغ*آلفردو*پیتزا پیکو*سس تای
٪10
بال و کتف سوخاری
سه تیکه بال*سه تیکه کتف*سیب سرخ شده*سس تای
٪10
فیله سوخاری
چهار تیکه فیله مرغ*سیب سرخ شده*سبزیجات مزه دار شده*سس تای

حذف شده ها

سس قارچ
چیزکورن
پنیرموزارلا/روکش خمیر ذرت/آرد سوخاری/ذرت

ساندویچ

٪10
٪10
هات داگ شهرمزه
هاتداگ 90درصد*ژامبون*قارچ و پنیر*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص
٪10
هات داگ ویژه
هاتداگ 90درصد*پنیر گودا*ژامبون*قارچ و پنیر*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص
٪10
رست بیف
گوشت رست بیف*پنیرگودا*ژامبون*قارچ و پنیر*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص
٪10
رست بیف
گوشت رست بیف*پنیرگودا*ژامبون*قارچ و پنیر*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص
٪10
هات داگ کلاسیک
هات داگ90درصد*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص
٪10
ژامبون سرد
ژامبون سرد*2عدد پنیر گودا*سس مایونز*چیپس*کاهو*گوجه*خیارشور
٪10
کراکف پلاس+
سوسیس کراکف 90درصد*ژامبون*قارچ و پنیر*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص
٪10
ژامبون
ژامبون سرخ شده*قارچ و پنیر*پنیرگودا*چیپس*کاهو فرانسوی*گوجه*خیارشور*سس مخصوص

کورن داگ

٪15
٪15
کلاسیک پوتیتو
هات داگ روسی*سیب زمینی*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
کراکف پوتیتو
کراکف پنیری*سیب زمینی کریسپی*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
هات کلاسیک
هات داگ روسی*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
کراکف کلاسیک
کراکف پنیری*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
هات پوتیتو
هات داگ روسی*پنیر موزارلا*سیب زمینی نگینی کریسپی*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
هات چیز
هات داگ روسی*پنیر موزارلا*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
چیزپوتیتو
پنیر موزارلا*سیب زمینی نگینی کریسپی*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
موزارلا کریسپی
پنیرموزارلا*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری
٪15
موزارلا کریسپی
پنیرموزارلا*روکش خمیر ذرت*آرد سوخاری

کمپیر

٪5
٪5
کمپیر پیتزا
سیب زمینی تنوری*ژامبون*کنجد*ذرت*زیتون*کره و پنیر میکس
٪5
کمپیر شهرمزه
سیب زمینی تنوری*مرغ*گوشت*بوقلمون دودی*کنجد*ذرت*زیتون*کره و پنیر میکس
٪5
کمپیر ویگان
سیب زمینی تنوری*کنجد*ذرت*زیتون*کره و پنیر میکس*ذرت*زیتون*ریحون*قارچ
٪5
کمپیر بیف
سیب زمینی تنوری*گوشت ریش شده*کنجد*ذرت*زیتون*کره و پنیر میکس
٪5
کمپیر چیکن
سیب زمینی تنوری*مرغ*کنجد*ذرت*زیتون*کره و پنیر میکس

پیتزا

٪10
٪10
پیتزا گوشت و قارچ مینی
٪10
پیتزا مخلوط 2نفره
٪10
پیتزا دون ویتو مینی
٪10
پیتزا مخلوط تک نفره
٪10
پیتزا دون ویتوتک نفره
٪10
پیتزا دون ویتو 2نفره
ژامبون میکس*هات داگ پنیری*قارچ*پنیرپیتزا*فلفل دلمه*زیتون
٪10
پیتزا چهارفصل مینی
٪10
پیتزا چهارفصل تک نفره
٪10
پیتزا چهارفصل 2نفره
به انتخاب خودتون...
٪10
پیتزا دیابلو مینی
٪10
پیتزا دیابلو تک نفره
٪10
پیتزا دیابلو تک نفره
٪10
پیتزا سبزیجات 2نفره
کدو*فلفل دلمه*بادمجان*بروکلی*قارچ*پنیر پیتزا*ذرت*گوجه گیلاسی*زیتون
٪10
پیتزا سبزیجات تک نفره
٪10
پیتزا سبزیجات مینی
٪10
پیتزا دیابلو 2نفره
سینه مرغ سوخاری*قارچ*پنیر پیتزا*فلفل هالوپینو*گوجه گیلاسی*فلفل دلمه*زیتون
٪10
پیتزا مخلوط تک نفره
٪10
پیتزا شهرمزه مینی
٪10
پیتزا شهر مزه تک نفره
٪10
پیتزا شهرمزه 2نفره
سینه مرغ*گوشت رست بیف*قارچ*پنیر پیتزا*پنیرگودا*فلفل دلمه*زیتون
٪10
پیتزا کاپری تک نفره
٪10
پیتزا چیکن مینی
٪10
پیتزا چیکن تک نفره
٪10
پیتزا چیکن 2نفره
٪10
پیتزا کاپری مینی
٪10
پیتزا کاپری 2نفره
ژامبون گوشت*ژامبون مرغ*قارچ*پنیرپیتزا*فلفل دلمه*زیتون
٪10
پیتزا گوشت قارچ 2نفره
٪10
پیتزا پاپریکا مینی
٪10
پیتزا پاپریکا تک نفره
٪10
پیتزا پاپریکا 2نفره
گوشت رست بیف*سس پاپریکا*قارچ*پنیرپیتزا*فلفل دلمه*زیتون
٪10
پیتزا پپرونی 2نفره
٪10
پیتزا پپرونی مینی
٪10
پیتزا مینی رست بیف
٪10
پیتزا رست بیف تک نفره
٪10
پیتزا رست بیف 2نفره
٪10
پیتزا مخلوط 2نفره
٪10
پیتزا پپرونی تک نفره

نوشیدنی

اب معدنی کوچک
آب معدنی بزرگ
دوغ بزرگ
نوشابه خانواده
ماءالشعیرقوطی
نوشابه قوطی
نوشابه شیشه
دلستر خانواده
نوشابه انرژی زا

استیک

استیک مرغ
سینه مرغ*سبزیجات مزه دار شده*پوره سیب زمینی*سس پرتقال*سیب تنوری*کینوآ
استیک فیله گوساله
فیله گوساله*سبزیجات مزه دار شده*پوره سیب زمینی*سس قارچ*سس چری*سیب تنوری*کینوآ
بشقاب سلامت
فیله مرغ گریل*سبزیجات بخارپز*گوجه گیلاسی*روغم زیتون*کینوآ
بشقاب شهرمزه
سه عدد فیله مرغ گریل شده*100گرم فیله گوساله*سبزیجات مزه دار شده*پوره سیب زمینی*سس قارچ*سس چری*سیب تنوری*کینوآ
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 09192986858
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .