آبمیوه سیب سبز
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار حمزه
در حال سفارش گیری
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

میکس شیر

شیر پسته
لیوان 350 میلی لیتر
شیر موز
لیوان 350 میلی لیتر
معجون پسته
لیوان 350 میلی لیتر/مغزگردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون انبه پسته
لیوان 350 میلی لیتر/مغز گردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون پسته موز
معجون موز
لیوان 350 میلی لیتر،مغز گردو،بادام هندی،پسته،کنجد،عسل،موز
شیر انبه
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه پسته
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه موز
شیر پسته موز
350 میلی لیتر
معجون انبه
لیوان 350 میلی لیتر/مغز گردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون انبه موز
لیوان 350 میلی لیتر
معجون پسته خرما
لیوان 350 میلی لیتر/مغز گردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر، مغزگردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون خرما
لیوان 350 میلی لیتر، مغزگردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون موز نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر، مغز گردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون موز خرما
لیوان 350 میلی لیتر، مغزگردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون نارگیل خرما
لیوان 350 میلی لیتر، مغز گردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
شیر پسته خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر پسته نارگیل
350 میلی لیتر
شیر نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر موز نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر موز خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر نارگیل خرما
لیوان 350 میلی لیتر
معجون انبه خرما
لیوان 350 میلی لیتر
معجون انبه نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
بستنی اضافه

اسموتی

آب انبه
لیوان 350 میلی لیتر
لیموناد
لیوان 350 میلی لیتر
آب طالبی
آب زغال اخته
هندوانه لیموترش
طالبی هندوانه
لیوان 350 میلی لیتر
آب هندوانه
لیوان 350 میلی لیتر
توت فرنگی پرتقال
اب انبه (یک لیتری)
انبه پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
انبه شاهتوت پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
موهیتو
لیوان 350 میلی لیتر

کیوی

کیوی پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
کیوی سیب
کیوی سیب پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
کیوی نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
کیوی نارنگی سیب
لیوان 350 میلی لیتر

کرفس

کرفس نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال کیوی
لیوان 350 میلی لیتر
آب کرفس
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب هویج
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال سیب
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
اب کرفس (1 لیتری)
کرفس سیب کیوی
کرفس کیوی
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس هویج
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس گریپ فروت
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال هویج
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس خیار
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس خیار سیب
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس انار
لیوان 350 میلی لیتر

سیب

آب سیب
لیوان 350 میلی لیتر
سیب پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
اب سیب (1 لیتری)
سیب لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
هویج سیب (1لیتری)
1لیتری
سیب پرتقال لیمو شیرین
لیوان 350 میلی لیتر
سیب لیموشیرین
لیوان 350 میلی لیتر
سیب موز
لیوان 350 میلی لیتر
سیب طالبی
سیب پرتقال نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
سیب لیمو شیرین
لیوان 350 میلی لیتر

انار

آب انار
لیوان 350 میلی لیتر
انار لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
انار گریپ فروت
لیوان 350 میلی لیتر
اب انار (1 لیتری)
انار پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
انار نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر

هویج

آب هویج
لیوان 350 میلی لیتر
هویج بستنی
لیوان 330 میلی لیتر به همراه دو اسکوپ بستنی
اب هویج(1لیتری)
بطری 1 لیتر
هویج سیب
لیوان 350 میلی لیتر
آب هویج(نیم لیتری)
هویج سیب(یک لیتر)
هویج پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر

پرتقال

پرتقال گریپ فروت
آب پرتقال (1 لیتری)
آب پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
پرتقال لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
پرتقال سیب لیمو ترش
شاهتوت پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
پرتقال انبه
پرتقال زغال اخته

گریپ فروت

گریپ فروت لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
گریپ فروت پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
گریپ فروت (یک لیتری)
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262