آبمیوه سیب سبز
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بلوار حمزه
در حال سفارش گیری
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

میکس شیر

شیر پسته
لیوان 350 میلی لیتر
شیر موز
لیوان 350 میلی لیتر
معجون پسته
لیوان 350 میلی لیتر/مغزگردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون انبه
لیوان 350 میلی لیتر/مغز گردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون انبه پسته
لیوان 350 میلی لیتر/مغز گردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون انبه موز
لیوان 350 میلی لیتر
معجون پسته خرما
لیوان 350 میلی لیتر/مغز گردو/بادام هندی/پسته/کنجد/عسل/موز
معجون پسته موز
معجون پسته نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر، مغز گردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون موز
لیوان 350 میلی لیتر،مغز گردو،بادام هندی،پسته،کنجد،عسل،موز
معجون نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر، مغزگردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون خرما
لیوان 350 میلی لیتر، مغزگردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون موز نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر، مغز گردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
معجون موز خرما
لیوان 350 میلی لیتر، مغزگردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
شیر انبه
لیوان 350 میلی لیتر
معجون نارگیل خرما
لیوان 350 میلی لیتر، مغز گردو، بادام هندی، پسته، کنجد، عسل، موز
شیر انبه پسته
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه موز
شیر پسته خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر پسته نارگیل
350 میلی لیتر
شیر نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر موز نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر موز خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر نارگیل خرما
لیوان 350 میلی لیتر
معجون انبه خرما
لیوان 350 میلی لیتر
معجون انبه نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه خرما
لیوان 350 میلی لیتر
شیر انبه نارگیل
لیوان 350 میلی لیتر
شیر پسته موز
350 میلی لیتر
شیرانبه(نیم لیتر)
بستنی اضافه

اسموتی

آب انبه
لیوان 350 میلی لیتر
لیموناد
لیوان 350 میلی لیتر
شاهتوت انار
لیوان 350 میلی لیتر
اب انبه (یک لیتری)
انبه پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
آب زغال اخته
هویج سیب (نیم لیتری )
اب لیمو شیرین
انبه شاتوت پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
توت فرنگی پرتقال

کرفس

کرفس هویج
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
اب کرفس (1 لیتری)
کرفس کیوی انار
کرفس کیوی
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال کیوی
لیوان 350 میلی لیتر
آب کرفس
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس گریپ فروت
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس انار
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب کیوی
کرفس پرتقال هویج
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب هویج
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس سیب
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال سیب
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس پرتقال لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس خیار
لیوان 350 میلی لیتر
کرفس خیار سیب
لیوان 350 میلی لیتر

سیب

آب سیب
لیوان 350 میلی لیتر
سیب پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
اب سیب (1 لیتری)
اب سیب(نیم لیتر)
سیب پرتقال لیمو شیرین
لیوان 350 میلی لیتر
سیب لیموشیرین
لیوان 350 میلی لیتر
سیب پرتقال نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
هویج سیب (1لیتری)
1لیتری
سیب لیمو شیرین
لیوان 350 میلی لیتر
سیب لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
سیب موز
لیوان 350 میلی لیتر
سیب طالبی

انار

آب انار
لیوان 350 میلی لیتر
انار لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
اب انار (1 لیتری)
شاتوت انار
لیوان 350 میلی لیتر
انار گریپ فروت
لیوان 350 میلی لیتر
انار زغال اخته
اب انار - بطری کوچک
اب انار -بطری بزرگ
انار نارنگی
لیوان 350 میلی لیتر
انار پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر

هویج

هویج سیب(یک لیتر)
آب هویج
لیوان 350 میلی لیتر
هویج بستنی
لیوان 330 میلی لیتر به همراه دو اسکوپ بستنی
هویج پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
اب هویج(1لیتری)
بطری 1 لیتر
هویج سیب
لیوان 350 میلی لیتر
آب هویج(نیم لیتری)
هویج سیب (نیم لیتری )

پرتقال

پرتقال گریپ فروت
اب پرتقال(نیم لیتر)
پرتقال کیوی
آب پرتقال (1 لیتری)
آب پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
پرتقال لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
شاتوت پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
پرتقال زغال اخته
پرتقال سیب لیمو ترش
پرتقال لیمو شیرین
سیب پرتقال (نیم لیتری )
هویج پرتقال (یک لیتری )
سیب پرتقال (یک لیتری )
شاتوت پرتقال زغال اخته
انار توت فرنگی پرتقال
پرتقال سیب لیمو شیرین
پرتقال انبه

گریپ فروت

گریپ فروت پرتقال
لیوان 350 میلی لیتر
گریپ فروت لیمو ترش
لیوان 350 میلی لیتر
گریپ فروت (یک لیتری)
گریپ فروت لیموشیرین
گریپ فروت زغال اخته
اب گریپ فروت
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0919 298 6858