فست فود سیب میم
فست فود
19 نظر
3.7
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
خیابان نشاط
پیش سفارش
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

ساندویچ کلاسیک

ساندویچ کوکتل گوشت
کوکتل گوشت
همبرگر ممتاز با قارچ و پنیر
همبر ممتاز/ پنیر میکس/قارچ
همبرگر ممتاز 60%
همبرگرگوشت ممتاز 60%
خوراک بندری با قارچ و پنیر
بندری/پنیرمیکس/قارچ
خوراک بندری
کوکتل با قارچ و پنیر
کوکتل گوشت/پنیر میکس /قارچ

سیب دیپ

ژامبون دیپ
سیب سرخ شده +ژامبون +دیپ چدار
کوکتل دیپ
سیب زمینی/ کوکتل گوشت/ سس چدار
پپرونی میت
سیب سرخ شده + گوشت +پپرونی +دیپ چدار
ترکی دیپ
سیب زمینی / کباب ترکی میکس / سس چدار

سیب ساده

سیب ساده
سیب زمینی سرخ شده/سس کچاپ ، مایونز ، خردل ، باربیکیو
سیب کوکتل
سیب سرخ شده/کوکتل گوشت/۴ نوع سس

اسنک

اسنک مخصوص
کالباس /پنیر/ذرت/فلفل با ۴ نوع سس
اسنک مرغ
فیله مرغ/پنیر/ذرت/فلفل با ۴ نوع سس
اسنک گوشت
گوشت چرخ کرده /پنیر /ذرت/فلفل
اسنک پپرونی
پپرونی/پنیر/ذرت/فلفل دلمه
سیب اسنک
سیب سرخ شده/اسنک مخصوص

سیب ویژه

قارچ و پنیر
سیب سرخ شده /پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
ژامبون و پنیر
سیب سرخ شده /ژامبون گوشت و مرغ /پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
کوکتل و پنیر
سیب سرخ شده /کوکتل گوشت/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
مرغ و پنیر
سیب سرخ شده +دنر مرغ+پنیر +قارچ+ذرت+فلفل
قارچ و گوشت
سیب سرخ شده /دنر گوشت /پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
میکس گوشت و مرغ
سیب سرخ شده /دنر مرغ/دنر گوشت/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
پپرونی
سیب سرخ شده /پپرونی/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
کوکتل پپرونی
سیب سرخ شده /کوکتل گوشت/پپرونی/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
هات داگ وپنیر
سیب سرخ شده /هات داگ/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
میکس ژامبون و مرغ
سیب سرخ شده /ژامبون گوشت/دنر مرغ/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
سوپر ویژه میم (2-3 نفره)
سیب سرخ شده /فیله مرغ/گوشت کبابی /ژامبون/هات داگ مجاری پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
سوپر ویژه تند میم (2-3 نفره)
سیب سرخ شده /دنر گوشت/پپرونی/هات داگ مجاری /فلفل هالوپینو/پنیر /قارچ/ذرت+فلفل
قارچ و پنیر (2-3 نفره)
سیب سرخ شده /پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
ژامبون و پنیر (2-3 نفره)
سیب سرخ شده /ژامبون گوشت و مرغ /پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
کوکتل و پنیر (2-3 نفره)
سیب سرخ شده /کوکتل گوشت/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
مرغ و پنیر(2-3 نفره)
سیب سرخ شده /دنر مرغ/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
میکس گوشت و مرغ (۲-۳ نفره)
سیب سرخ شده /دنر مرغ/دنر گوشت/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
قارچ و گوشت (۲_۳ نفره)
سیب سرخ شده / ترکی گوشت / قارچ / پنیر / فلفل / ذرت
پپرونی (۲-۳ نفره)
سیب سرخ شده /پپرونی/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
کوکتل پپرونی (۲-۳ نفره)
سیب سرخ شده /کوکتل گوشت/پپرونی/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
هات داگ و پنیر (۲-۳ نفره)
سیب سرخ شده /هات داگ/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل
ژامبون و مرغ (۲-۳ نفره)
سیب سرخ شده /ژامبون گوشت/دنر مرغ/پنیر /قارچ/ذرت/فلفل

ساندویچ هات داگ

هات داگ پنیری میم
هات داگ /دیپ چدار
هات داگ کلاسیک میم
هات داگ ژامبون میم
هات داگ/ ژامبون /دیپ چدار
هات داگ پپرونی میم
هات داگ/پپرونی /فلفل هالوپینو /دیپ چدار
هات داگ میت میم
هات داگ /دنر گوشت/دیپ چدار
هات داگ قارچ و پنیر میم
هات داگ /پنیر میکس /قارچ

نوشیدنی

نوشابه خانواده
نوشابه بطری
نوشابه قوطی کوکا
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه شیشه
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262