سوپر گوشت زمانی
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
سلسبیل
موقتا تعطیل
0 دقیقه

گوشت گوسفندی

شیشلیک شاندیزی گوسفندی(درجه یک)
کله گوسفندی( تمیز شده با سیرابی دستی)
جگر گوسفندی
دنبه بره (تازه و گرم )
گوشت گوسفندی (قلم آبی درجه یک)
گوشت چرخ شده گوسفند و گوساله

گوشت گوساله

مغز ران گوساله بدون چربی
استیک گوساله با استخوان( درجه یک)
گوشت گوساله بدون چربی
زبان گوساله تمیز شده(درجه یک)
فیله گوساله تمیز شده مغز شده (درجه یک)
راسته فیله گوساله مغز شده(درجه یک)
راسته فیله ناپاک گوساله(درجه یک)

گوشت شتر

گوشت شتر(حاشی بچه شتر بدون کوهان)
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262