٪11

ماندا مارکت (شعبه الغدیر)

میانگین زمان آماده سازی : 30 دقیقه
4.6

ماندا مارکت (شعبه پرستار)

میانگین زمان آماده سازی : 30 دقیقه
4.7
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262